Schooldocumenten ter inzage:

Hier staan de schooldocumenten ter inzage.

Downloads

Pestprotocol
Per 1 augustus 2012 zijn scholen verplicht te beschikken over een pestprotocol als onderdeel van haar veiligheidsplan. In het pestprotocol van onze school is getracht aansluiting te vinden bij het programma de Vreedzame School.  Dit programma wordt sinds 2009 op onze school gebruikt om te komen tot een doorgaande pedagogische leerlijn. 
Schoolplan 2015-2019
Het lange termijnplan van de Dongeschool.
Schoolgids
In dit document beschijft de school zichzelf voor ouders. De gids geeft informatie over de doelen die de school nastreeft, hoe ze die doelen wil bereiken en welke resultaten ze al heeft geboekt. Ook informatie over de extra zorg die de school besteedt aan leerlingen met leermoeilijkheden of gedragsproblemen staat in de schoolgids. 
SOP 2018
Schoolondersteuningsprofiel

Een schoolondersteuningsprofiel is een wettelijk verplicht document waarin de school beschrijft hoe passend onderwijs wordt vormgegeven en wat de school op dat gebied te bieden heeft.

Jaarverslag 16-17
Elk jaar stelt de Dongeschool een jaarverslag op. Het jaarverslag past in de beleidscyclus van de school. Het jaarverslag heeft een tweeledig doel: het informeert geïnteresseerden over het voorbije schooljaar in de ruimste zin van het woord en we leggen verantwoording af in hoeverre de doelstellingen, welke voorafgaand aan het schooljaar 2016-2017 werden geformuleerd, bereikt zijn.
Jaarverslag 2015-2016
Elk jaar stelt de Dongeschool een jaarverslag op. Het jaarverslag past in de beleidscyclus van de school. Het jaarverslag heeft een tweeledig doel: het informeert geïnteresseerden over het voorbije schooljaar in de ruimste zin van het woord en we leggen verantwoording af in hoeverre de doelstellingen, welke voorafgaand aan het schooljaar 2015-2016 werden geformuleerd, bereikt zijn.
Jaarplan 17-18
In dit Jaarplan 2017-2018 van Obs de Donge wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. Deze beleidsvoornemens zijn gebaseerd op het schoolplan 2015-2019.
Jaarplan 2016-2017

In dit Jaarplan 2016-2017 van Obs de Donge wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. Deze beleidsvoornemens zijn gebaseerd op het schoolplan 2015-2019.