Welkom op de Donge

Sociaal emotionele ontwikkeling

Beweging & Buitenlucht

Creatieve & Cognitieve ontwikkeling

Welkom op Openbare Basisschool De Donge. Onze school heeft zo'n 430 leerlingen en staat midden in de mooie Rivierenbuurt. De school heeft een groot, veilig omheind schoolplein waaraan ook de sporthal voor de gymlessen is gevestigd. Tevens vindt de naschoolse opvang Dons plaats binnen de schoolhekken. Wij proberen het optimale uit de leerlingen te halen. Dit doen we door naast de cognitieve ontwikkeling ook aandacht te bieden aan de sociaal-emotionele, creatieve, sportieve én technische ontwikkeling van de leerlingen.


_____________________________________________________

In verband met het Coronavirus zal de Dongeschool, in ieder geval, t/m 10 mei gesloten zijn. 

Deze datum is gebaseerd op de landelijke maatregels ter bestreiding van verdere verspreiding van het Corona-virus.
Wij nemen als school de verantwoordelijkheid voor de opvang van kinderen van ouders die 
in vitale beroepen werken, zoals in de zorg of bij hulpdiensten, zodat zij aan het werk kunnen blijven. 
Van deze opvang gebruik maken? Geef het aan in Parro. 
Bekijk hier deze beroepenlijst; 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Voor meer informatie over het Corona-virus mbt het onderwijs kunt u terecht op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-basis--en-speciaal-onderwijs

Meer informatie over de Dongeschool ten tijde van het corona virus lees je hier http://www.dongeschool.nl/onze-school/nieuws/dongeschool-ten-tijde-van-het-corona-virus

_____________________________________________________

Sociaal emotionele ontwikkeling

 • Coöperatieve werkvormen - Leeractiviteiten gericht op samenwerken, gelijke inbreng, iedereen actief en talenten benutten.
 • Leerlingvolgsysteem Zien - Elk kind wordt gezien.
 • Vreedzame school - Methode waarbij vanuit een positieve inslag en van het geven van het goede voorbeeld de fijne sfeer op school behouden wordt.
 • Buitenschoolse opvang - Dons

 

Beweging en buitenlucht

 • Groot, omheind schoolplein met sportvelden, klimrekken, podium en zandbak.
 • Gymzaal gelegen binnen de hekken van het schoolplein.
 • Schoolsportteams; (meisjes-) voetbal, basketbal.
 • Speellokaal voor kleutergym binnen de school.
 • Schooltuintjes

 

Creatieve ontwikkeling

 • Vakdocenten voor de kunstvakken: Muziek, Beeldende Vorming en Drama.
  Bij Drama is een klassenpodium voor ouders.
 • Naschoolse opvang van Dons met vakdocenten. Met elke dag een dagsluiting in het speellokaal.
 • Jaarlijkse Keuzecursus


Cognitieve ontwikkeling

 • Lessen op drie leerniveaus; De lestijd wordt optimaal benut doordat leerlingen op hun eigen leerniveau worden uitgedaagd.
 • Nieuwe Methode voor Taal en Spelling; uitgekozen vanwege de afstemming op het hoge leerniveau van de leerlingen.
 • Digitale vaardigheden; mbv chromebooks trainen van taal- en rekenvaardigheden.
 • Plusklas; Onderwijsmoment buiten de klas gericht op ontdekkend en onderzoekend leren.
 • Levelwerk; Materiaal voor leerlingen die extra uitdaging aankunnen.
 • Opmaatklas; Onderwijsmoment buiten de klas voor hen die meer ondersteuning nodig hebben.

Nieuws

Preview foto
Dongeschool ten tijde van het Corona-virus
24 mrt 2020 - Met deze pagina willen wij u graag de komende tijd op de hoogte houden van het nieuws op en over de Dongeschool ten tijde van deze alles overheersende pandemie. 
Omdat niet alle communicatiemiddelen even bestand blijken te zijn tegen het grote gebruik met al het thuiswerken willen we hier een plaats inrichten voor algemene updates. Houdt u de komende weken dan ook deze pagina in de gaten. De Dongeschool is tot en met 10 mei gesloten.  Lees meer ›