Welkom op OBS de Donge

Kom jij ons team versterken?

Openbare Basisschool De Donge is per 1 maart 2019 of anders zo spoedig mogelijk daarna op zoek naar;

 

een leerkracht voor groep 1-2:

 • Vier of vijf dagen per week, 
  in overleg vast te stellen.
 • WTF 0.8. Uitbreiding tot een WTF van 1.0 behoort tot de mogelijkheden.

 

een leerkracht voor groep 4-6:

 • Vier of vijf dagen per week,
  in overleg vast te stellen.
 • WTF 0.8. Uitbreiding tot een WTF van 1.0 behoort tot de mogelijkheden.

 

een leerkracht voor groep 1-2:

 • Vier of vijf dagen per week, 
  in overleg vast te stellen.
 • WTF 0.8. Uitbreiding tot een WTF van 1.0 behoort tot de mogelijkheden.
Welkom op de Dongeschool. Onze school heeft zo'n 430 leerlingen en staat midden in de mooie Rivierenbuurt. De school heeft een groot, veilig omheind schoolplein waaraan ook de sporthal voor de gymlessen is gevestigd. Tevens vindt de naschoolse opvang Dons plaats binnen de schoolhekken. Wij proberen het optimale uit de leerlingen te halen. Dit doen we door naast de cognitieve ontwikkeling ook aandacht te bieden aan de sociaal-emotionele, creatieve, sportieve en technische ontwikkeling van de leerlingen.

 

Beste (toekomstige) ouders,

 

Goed nieuws: het ziet er naar uit dat we de komende periodes niet hoeven te loten! Nieuwe aanmeldingen van kinderen die de komende tijd 4 worden zijn welkom. Mocht u nog een rondleiding willen om de school te zien, kunt u een mail sturen naar rdijk@dongeschool.nl Ook hebben we plek in de groepen 2. 

Voor meer informatie kunt u onze schoolgids naslaan of deelnemen aan één van de informatieochtenden op onze school. Uiteraard kunt u ons ook mailen. Het aanmelden van kinderen voor onze school kan middels het aanmeldformulier. Hoe gaat dat aanmelden in zijn werk? Kijk voor meer informatie bij de aanmeldprocedure A'dam.

Sociaal emotionele ontwikkeling

 • Coöperatieve werkvormen - Leeractiviteiten gericht op samenwerken, gelijke inbreng, iedereen actief en talenten benutten.
 • Leerlingvolgsysteem Zien - Elk kind wordt gezien.
 • Vreedzame school - Methode waarbij vanuit een positieve inslag en van het geven van het goede voorbeeld de goede sfeer op school onderhouden wordt.
 • Buitenschoolse opvang - Dons.

 

Beweging en buitenlucht

 • Groot, omheind schoolplein met sportvelden, klimrekken, podium en zandbak.
 • Gymzaal gelegen binnen de hekken van het schoolplein.
 • Schoolsportteams; (meisjes-) voetbal, basketbal.
 • Speellokaal voor kleutergym binnen de school.
 • Schooltuintjes.

 

Creatieve ontwikkeling

 • Vakdocenten voor de kunstvakken: Muziek, Beeldende Vorming en Drama. Bij Drama wordt gewerkt aan een klassenpodium voor ouders.
 • Bij de naschoolse opvang Dons zijn ook vakdocenten. Met elke dag een dagsluiting in het speellokaal.
 • Twee maal per jaar een blok van 6 weken een uur per week Keuzecursus.

 

Cognitieve ontwikkeling

 • Lessen op drie leerniveaus. De lestijd wordt optimaal benut doordat leerlingen op hun eigen leerniveau worden uitgedaagd.
 • Nieuwe Methode voor Taal en Spelling, uitgekozen vanwege de afstemming op het hoge leerniveau van de leerlingen.
 • Chromebooks. Het opdoen van digitale vaardigheden en het trainen van taal- en rekenvaardigheden.
 • Plusklas. Onderwijsmoment buiten de klas gericht op ontdekkend en onderzoekend leren.
 • Levelwerk. Materiaal voor leerlingen die extra uitdaging aankunnen.
 • Opmaatklas. Onderwijsmoment buiten de klas voor hen die meer ondersteuning nodig hebben.

Nieuws

Preview foto
Carnaval!
31 jan 2019 - Onze leerlingenraad blijkt bijzonder effectief. Niet alleen hebben ze het voor elkaar gekregen dat het jeugdjounaal en de wethouder op school gekomen zijn, ze hebben ook aangedragen bij het schoolteam dat de leerlingen graag carnaval zouden willen vieren. 
Op de studiedag, 7 januari, hebben zij hun idee gepitched waarop er een stemming volgde.
Met een ruime meerderheid is hierop besloten dat de leerlingenraad een carnavalfeest mag gaan organiseren; Vrijdag 15 februari wordt er carnaval gevierd op de Dongeschool! Lees meer ›