Nieuws

05 maart 2019

Nieuwsbrief Februari

Wij hopen dat jullie genoten hebben van de voorjaarsvakantie! Zoals u weet, zijn wij vorige week alweer gestart met werken. Er is door alle collega’s hard gewerkt; alle leerkrachten hebben het gegeven onderwijs van de afgelopen periode geëvalueerd en nieuwe onderwijsplannen gemaakt voor de komende periode. Dit is in samenwerking gedaan met de intern begeleiders Marion en Roos. Zij hebben met alle leerkrachten groepsbesprekingen gehouden. Verder is iedereen druk geweest met het maken van de rapporten en het voorbereiden van de rapportgesprekken die volgende week gaan plaatsvinden.

 


Nieuwsbrief Februari

De studieweek

We hebben ook 2 belangrijke teammomenten gehad;

Scholing IGDI model

Zoals u weet, werken wij op school met het IGDI model. IGDI staat voor ‘Interactief Gedifferentieerde Directe Instructie’. In schooljaar 2017-2018 hebben wij hierover scholing gehad, in de scholing van deze week hebben wij onze kennis opgefrist. Voor sommige van onze nieuwe collega’s is het IGDI model nieuw, voor hen zijn er nog 2 scholings momenten ingebouwd in dit schooljaar, zodat iedereen in staat is om de instructie door de hele school op een eenduidige en herkenbare manier voor de kinderen vorm te geven.


Nieuwe schoolplan (2019-2023)

Volgend schooljaar gaat de nieuwe schoolplanperiode in. Dit betekent dat we dit schooljaar al met elkaar in gesprek gaan over waar wij de komende schoolplanperiode aan willen werken. Hoe wij ons als school richting de toekomst verder willen ontwikkelen. De afgelopen week hebben wij hier een start mee gemaakt. We hebben naar de visie en missie van onze school gekeken, en van daaruit gekeken wat in ieder geval in het schoolplan opgenomen moet worden. De woorden die belangrijk gevonden werden, ziet u in onderstaand plaatje weergegeven.

 

De dikgedrukte woorden zijn in groepen besproken en uitgewerkt aan de hand van de volgende vragen;


  • waarom is dit zo belangrijk?
  • waar willen we over 4 jaar staan?
  • wat betekent dit in de praktijk, wat moeten wij doen om dit te bewerkstelligen?

De gesprekken hebben we uitgewerkt op ‘flappen’. In een volgend teammoment gaan we hiermee verder aan de slag. Op deze manier willen we samen invulling gaan geven aan het nieuwe schoolplan, dat uiteindelijk door de directie uitgewerkt gaat worden.


Rapporten en rapportgesprekken

Op maandag 4 maart ontvangt u het rapport van uw kind. De hele week worden er rapportgesprekken gevoerd, hiervoor heeft u zich kunnen inschrijven op het rooster van debetreffende leerkracht(en).

 

Landelijke stakingsdag 15 maart

Vrijdag 15 maart is er een landelijke staking van basisschool tot universiteiten. Wij hebben geïnventariseerd wie van onze collega’s gaat staken. Het aantal stakende leerkrachten is zo groot dat wij besloten hebben de school die dag te sluiten. Dit betekent dat alle kinderen op vrijdag 15 maart vrij zijn.
Meester Bas zal in de loop van de week een stukje schrijven over het hoe&waarom vanuit het Dongeteam.


Renovatieperikelen

Ook deze maand besteed stadskrant Zuid weer aandacht aan de Dongeschool

Lees hier het artikel online: http://wijkkrantzuid.nl/nieuws-uit-amsterdam-zuid/Beeldende Vorming


De afgelopen weken hebben de leerlingen met juf Carlijn bij BeVo binnen het thema 'Wij houden van Holland' bordjes beschilderd in de stijl van Corneille.

De eerste bordjes zijn al in het trappenhuis van de centrale hal te bewonderen, in de loop van de week volgt de rest.