Voorschoolse educatie & peuterspeelzaal ‘De Krekels’

Voorschool

De voorschool (niet te verwarren met voorschoolse opvang) is een samenwerking tussen peuterspeelzaal en basisschool om kinderen uit taalzwakke gezinnen goed te kunnen begeleiden.

We hebben op zich weinig kinderen op school die opgroeien in een situatie waarin ze (te) weinig Nederlands horen. Toch zijn we aangewezen als Voorschool om er samen met peuterspeelzaal De Krekels (Dynamo) voor te zorgen dat alle kinderen, ongeacht hun thuissituatie, gelijke kansen hebben op het gebied van taalontwikkeling.

De Voorschool betekent concreet ‘extra handen in de klas’ bij de Krekels en in onze kleutergroepen om de taalzwakkere kinderen extra aandacht te kunnen geven. Het betekent dat we een methode gebruiken die geschikt is om taalzwakkere kinderen te kunnen voorbereiden op groep 3. En het betekent dat we een voorschoolcoördinator hebben aangesteld die zorgt voor een goede afstemming tussen peuterspeelzaal en school. Haar naam is Liza Huizer.

webmail login

Dintelstraat 5
1078 VN Amsterdam
tel. 020 664 1288