Actueel

Image
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het basisonderwijs georganiseerd door Rutgers in samenwerking met de GGD. Scholen besteden hiermee gedurende deze week aandacht aan weerbaarheid, relaties en seksualiteit.

Op de Dongeschool is de week van de lentekriebels van 22 tot 28 maart. Wij openen de week met een feestelijke dag. We beginnen met een voorjaarsontbijt. In de loop van de dag is er voor elke bouw de theatervoorstelling ‘Lentekriebels’. van @tijldamen

De Week van de Lentekriebels vindt altijd in het voorjaar plaats. Dit moment is samen met scholen bepaald. Het sluit goed aan bij de thema’s die sowieso aan de orde komen in het voorjaar. Goede lessen relationele en/of seksuele vorming helpen om respectvol gedrag tussen leerlingen te versterken en verder te bouwen aan een veilig school- en klassenklimaat.

De thema’s seksualiteit en (seksuele) diversiteit staan in de kerndoelen van het onderwijs. Hoe scholen de lessen over deze thema’s invullen, bepalen scholen zelf. Net als de lesmaterialen die ze hierbij gebruiken. Op de basisschool gaat het over vriendschap, relaties en verliefdheid. Het gaat ook over aanraken en het aangeven van je grens. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende meningen en perspectieven over seksualiteit. Daar kijkt immers niet iedereen hetzelfde naar.

Op de Dongeschool onderschrijven we deze doelen van harte en doen we schoolbreed mee met de week van de lentekriebels.
De week van de lentekriebels loopt parallel met Vreedzaam en past heel goed binnen onze grondwet, waarin wij ‘Samen onszelf’ uitdragen.
Wie ben ik? Hoe verschillen we van elkaar? Hoe maak ik vriendjes? Hoe ga je met elkaar om? Dat zijn belangrijke vragen om met elkaar te beantwoorden.
Ook de regel ‘voel je veilig’ vraagt om een dialoog over ‘baas over je eigen lijf’ en grenzen durven aangeven.

Lees de hele nieuwsbrief via de link in bio

#deweekvandelentekriebels @dongeschool @ooada_scholen #schooljaar20232024 @rutgersnl @ggd.amsterdam
Image
De Dongeschool is dit schooljaar actief van start gegaan met de Vreedzaam methode. Een methode die de school ziet als mini-maatschappij die leerlingen gelegenheid biedt om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Bij een maatschappij hoort een grondwet waarin afspraken staan waaraan wij ons allen houden. De gemaakte afspraken dragen wij als schoolgemeenschap; leerkrachten, kinderen, ouders en schoolteam uit naar elkaar.
De afgelopen periode hebben wij met het hele team en de leerlingen gebrainstormd en is er een Dongeschool grondwet tot stand gekomen:

1. Samen onszelf | Wij zijn onszelf en iedereen hoort erbij
Jezelf zijn, maar ook rekening houden met elkaar. Ruimte krijgen, maar ook ruimte maken. Op deze manier zorgen wij ervoor dat iedereen er mag en kan zijn. We doen allemaal mee.
Wij verschillen van elkaar en daar zijn we trots op. Samen staan wij sterker.

2. Schoon & netjes | Wij dragen zorg voor spullen en omgeving
Wij zorgen er samen voor dat onze spulletjes en omgeving netjes en schoon blijven. We gaan daarom zorgvuldig om met alle spullen.

3. Zie&Luister | We zien elkaar en we luisteren naar ieders stem. We zorgen dat we naar elkaar luisteren en elkaar zien. Elke mening of stem is belangrijk en moet gehoord worden. We blijven in gesprek. Op school hoort iedereen erbij en zorg je dat iedereen de aandacht krijgt.

4. Vreedzaam met elkaar | Wij lossen conflicten vreedzaam op om samen verder te spelen, te leren en te werken.
Wanneer we in een conflict komen, praten we het met elkaar uit. We streven naar een win-win situatie of een compromis. We voorkomen zo dat het conflict een ruzie wordt en we leren van de ontstane situatie.
We geven elkaar opstekers.

5. Voel je veilig | Wij voelen ons veilig in onze gemeenschap
Alle mensen die betrokken zijn bij onze school; leerlingen, teamleden, ouders, TSO/BSO -krachten, buurtbewoners en partners voelen zich veilig. We vertrouwen elkaars goede intenties. We praten met elkaar, niet over elkaar. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer in de gemeenschap.

De grondwet hangt zichtbaar door school.

@stichtingvreedzaam #vreedzameschool #grondwet @dongeschool @ooada_scholen #schooljaar20232024 #samensterk
Image
Het was weer pleinveegdag! Groepen 1/2e, 4a, 4b en 7/8b hebben de handen goed uit de mouwen gestoken om het plein met elkaar schoon te vegen…het resultaat mag er zijn!
Toppers! 🍁🧹💪🏻 Ook alle helpende ouders; bedankt! #pleinveegdag @dongeschool #schooljaar20232024 #ouderverenigingdongeschool @pamvroomvanderwerf
Image
Gisteravond organiseerde wij een ouderbijeenkomst waarbij geïnteresseerde ouders een informatie circuit rondgingen.
Zij kregen informatie over de ophanden staande verhuizing en kregen een inkijkje in hoe de vernieuwbouw eruit gaat zien. Daarnaast werd er informatie gegeven over de werking, activiteiten en betrokkenheid van organen ‘Oudervereniging’ en ‘Medezeggenschapsraad’.
Ouders kregen veel nieuwe inzichten in wat er zoal gebeurt dankzij de inzet van deze partijen en het grote belang daarvan.
Het was een avond van dialoog en uitwisseling in een gezellige zetting. Ontzettend fijn om de betrokkenheid te ervaren!
#schoolgemeenschap #dorpindestad @dongeschool @ooada_scholen
Image
De eerste nieuwsbrief van 2024! Een nieuw kalenderjaar met weer een frisse start na een fijne kerstvakantie. De afgelopen weken zijn in de meeste groepen de Cito toetsen afgenomen. Over een week hebben de kinderen lesvrije week waarin de leerkrachten aan de slag gaan met o.a. de eerste rapportage van het schooljaar. Na de voorjaarsvakantie krijgen veel leerlingen hun rapport mee naar huis.

In deze nieuwsbrief laten wij weten wat er verder nog op het programma staat voor het team in de studieweek en introduceren wij ons nieuwe teamlid en de nieuwe MR leden.
Er staan ook allerlei bijeenkomsten en evenementen op stapel waarbij ouders/verzorgers uitgenodigd zijn voor deelmane en/of hulp. Ook kunnen we terugblikken op een heel aantal mooie projecten en initiatieven.

Lees de nieuwsbrief via de 🔗 in bio
Image
Stagiair @jessetemme_ wie het afgelopen half jaar meedraaide in groep 1/2E op @dongeschool, krijgt stem in de documentaire ‘Zonder leraar: help, de leraar vertrekt uit Amsterdam’. Een documentaire van @uva_amsterdam
🔗 IN BIO
Jonge leerkrachten en pabo-studenten van verschillende scholen, ook andere @ooada_scholen zijn een half jaar gevolgd. De film ‘Zonder leraar, kan de leerkracht in Amsterdam blijven?’ laat zien hoe jonge leraren worstelen met het vak en hun woonsituatie.
Amsterdam heeft te maken met grote tekorten in het basisonderwijs. Ondertussen neemt het aantal leerkrachten dat in Amsterdam woont en werkt de laatste jaren af. Vanuit het onderzoeksprogramma “Wie woont of werkt nog in de Stad?” van het Kenniscentrum Ongelijkheid onderzochten UvA, @hogeschoolvanamsterdam en partners de cumulatieve gevolgen van de ontwikkelingen op de grootstedelijke woningmarkt voor leerkrachten.
Een belangrijk onderzoek naar een probleem waar ook teamleden van @dongeschool tegenaanlopen #zonderleraarkandeleerkrachtinamsterdamblijven #woningtekort #woningtekortleraren #woningtekortamsterdam @gemeenteamsterdam
Image
🔸 Wil je informatie over de verhuizing en krijg je graag een inkijkje hoe de vernieuwbouw eruit gaat zien?

🔸 Wil je informatie over wat er gebeurt op school door een kijkje te krijgen achter de schermen van alle extra activiteiten rondom de Dongeschool;
hoe werkt de school en de organen als de Oudervereniging en Medezeggenschapsraad
Wat gebeurt hier allemaal dankzij ouders. en waarom.
Kijk, luister en praat mee.

6 februari 19:00-20:00 | Graag even aanmelden in de Parro kalender; ‘ouderbijeenkomst; MR, OV & Vernieuwbouw’
Image
Zo nu en dan als ze in groep 5 10 minuutjes over hebben, pakt de leerkracht er een massagekaartje bij. De leerlingen worden verdeeld in tweetallen en masseren elkaar aan de hand van het kaartje. Ze vinden het super leuk om te doen en het is een fijne manier om elkaar positief aan te raken. #schooljaar20232024 @dongeschool