Formulieren

 • Aanmeldformulier voor de basisschool (PDF)
  • Dit formulier ontvang je van de gemeente als je kind 2,5 jaar is. Hierop geef je de eerste 10 voorkeursscholen aan t.b.v. het lotingssysteem van het BBO; Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam. Ben je hem kwijt dan kun je hem hier downloaden. Lever hem in bij de school van je eerste keuze.
 • Aanmelden TSO (webformulier)
  • Gebruik dit formulier om je kind aan te melden bij de TSO (oftewel tussenschoolse opvang, voorheen overblijf).
 • Uitschrijfformulier (PDF)
  • Gebruik dit formulier om je kind uit te schrijven.
 • Aanvraagformulier vakantieverlof (pdf)
  • Vakantieverlof kan alleen: wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
  • Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen officiële       schoolvakanties mogelijk is. Verlof mag alleen volgens bovengenoemde reden en dit:

   • mag eenmaal per schooljaar worden verleend;

   • mag niet langer duren dan 10 schooldagen;

   • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

  • Bij een aanvraag voor extra vakantieverlof dient altijd een schriftelijk bewijs te worden ingeleverd bij de administratie.

 • Aanvraagformulier verlof gewichtige omstandigheden (pdf)
  • Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder.
   Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

  • Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar.

   Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 8 weken van tevoren via de directeur van de school, bij de leerplicht(plus)ambtenaar van het stadsdeel waar de school staat, te worden voorgelegd.

  • In beide gevallen geldt: Bij een aanvraag voor verlof wegens gewichtige omstandigheden dient altijd een schriftelijk bewijs te worden ingeleverd bij de administratie.