Schooldocumenten ter inzage:

Hier staan de schooldocumenten ter inzage.

Downloads

Schoolplan 2019 - 2023
Het lange termijnplan van de Dongeschool.
Jaarplan 2019-2020
Het jaarplan voor dit schooljaar.
Pestprotocol
Per 1 augustus 2012 zijn scholen verplicht te beschikken over een pestprotocol als onderdeel van haar veiligheidsplan. In het pestprotocol van onze school is getracht aansluiting te vinden bij het programma de Vreedzame School.  Dit programma wordt sinds 2009 op onze school gebruikt om te komen tot een doorgaande pedagogische leerlijn. 
SOP 2020
Schoolondersteuningsprofiel 2020

 

Een schoolondersteuningsprofiel is een wettelijk verplicht document waarin de school beschrijft hoe passend onderwijs wordt vormgegeven en wat de school op dat gebied te bieden heeft.

Schoolgids 2020-2021
De schoolgids voor het schooljaar 2020-2021
Jaarplan 2020-2021
Het jaarplan voor het schooljaar 2020-2021