Ouder op de Dongeschool

PARNASSYS OUDERPORTAAL en PARRO.

Via het ouderportaal kun je de resultaten van je kind inzien, de inloggegevens kun je via administratie@dongeschool.nl opvragen. D.m.v. Parro kun je onder andere contact leggen met de leerkracht of kinderen uit de klas. Heb je geen inlog of lukt het niet? Vraag dan aan de administratie om een nieuwe activatiecode. Deze ontvang je per mail.

 

De school vindt een goed contact tussen school en ouders op basis van vertrouwen en wederzijds respect zeer belangrijk. Ons beleid is er vooral op gericht, dat we samen met de ouders verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van uw kind. Door parro-berichten, ouderavonden, informatieavonden, inloopmiddagen, nieuwsbrieven, rapporten en rapportbesprekingen proberen we ouders zo goed mogelijk te informeren.
Daarnaast stellen wij de mening van ouders erg op prijs. Op verschillende manieren kunnen ouders hun mening formeel en informeel kenbaar maken, b.v. via de MR, ouderavonden of door een gesprek te voeren met de leerkracht of directeur.

 

Verder stellen we ouderhulp zeer op prijs. We vinden het belangrijk om activiteiten te organiseren voor de kinderen en kunnen daar hulp van ouders vaak goed bij gebruiken. Maar ook vinden we het belangrijk dat er activiteiten binnen school zijn waar niet alleen de leerlingen maar ook de ouders gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoeten. 

 

  • Er zijn activiteiten door het schooljaar heen waarbij leerkrachten vragen om hulp bij de ondersteuning van het onderwijsaanbod.

  • De Oudervereniging en/of subcommissie zorgt in samenwerking met de evenementmanager en leerkrachten voor de organisatie van diverse gezellige activiteiten als de sinterklaasviering, kerstdiner&markt, Koningsspelen enz.
     

Buddy-systeem

Voor nieuwe ouders wil de Oudervereniging graag een helpende hand bieden. Als je (eerste) kind voor het eerst naar school gaat kan het soms een zoektocht zijn. Er is staat veel informatie op de site van de Dongeschool maar een vraagbaak voor praktische dingen kan heel handig zijn. Hiervoor hebben wij het buddy-systeem in het leven geroepen. Nieuwe ouders worden gekoppeld aan een ouder die al wat langer op school rondloopt, waar zij met al hun vragen terecht kunnen. Denk bijvoorbeeld aan “Waar kan ik de gevonden voorwerpen vinden?”, “Is er reservekleding beschikbaar voor ongelukjes?”.

Heb je als nieuwe ouder interesse in een buddy, laat het dan weten op oudervereniging@dongeschool.nl 'Pak je kans'; hulp bij schoolkosten

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient.

Of omdat u een uitkering hebt. U kunt van de gemeente Amsterdam gratis hulp krijgen bij de kosten voor uw kinderen.

Scholierenvergoeding

Met de Scholierenvergoeding betaalt u kosten voor school, sport en cultuur. U mag het geld ook gebruiken voor spullen die uw kind nodig heeft om thuis schoolwerk te doen. Bijvoorbeeld inktpatronen en papier voor een printer. En om spullen te kopen voor sport, muziek- en dansles.

  • U krijgt € 166,- per jaar per kind op de basisschool.
  • U krijgt € 325,- per jaar per kind op de middelbare school.

Gratis laptop of tablet basisschool

Uw kind is 10, 11 of 12 jaar en zit op de basisschool. Uw kind mag kiezen tussen een laptop of tablet. Uw kind moet eerst een computerles van 1,5 uur doen.

Vrijwillige ouderbijdrage betalen met Stadspas

Op bijna alle basisscholen en speciaal (basis)onderwijs kunt u de vrijwillige ouderbijdrage betalen met de Stadspas. Vraag hiernaar op school.

U gaat met de Stadspas van uw kind naar een medewerker op school.

De gemeente betaalt het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage aan school.

Kijk voor alle regelingen, voorwaarden en het aanvraagformulier op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel 020 252 6000