Ouder op de Dongeschool

PARNASSYS OUDERPORTAAL en PARRO.

Via het ouderportaal kun je de resultaten van je kind inzien, de inloggegevens kun je via administratie@dongeschool.nl opvragen. D.m.v. Parro kun je onder andere contact leggen met de leerkracht of kinderen uit de klas. Heb je geen inlog of lukt het niet? Vraag dan aan de administratie om een nieuwe activatiecode. Deze ontvang je per mail.

 

De school vindt een goed contact tussen school en ouders op basis van vertrouwen en wederzijds respect zeer belangrijk. Ons beleid is er vooral op gericht, dat we samen met de ouders verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de kinderen. Door parro-berichten, ouderavonden, informatieavonden, inloopmiddagen, nieuwsbrieven, rapporten en rapportbesprekingen proberen we ouders zo goed mogelijk te informeren.
Daarnaast stellen wij de mening van ouders erg op prijs. Op verschillende manieren kunnen ouders hun mening formeel en informeel kenbaar maken, b.v. via de MR, ouderavonden of door een gesprek te voeren met de leerkracht of directeur.

 

Verder stellen we ouderhulp zeer op prijs. We vinden het belangrijk om activiteiten te organiseren voor de kinderen en kunnen daar hulp van ouders vaak goed bij gebruiken. Maar ook vinden we het belangrijk dat er activiteiten binnen school zijn waar niet alleen de leerlingen maar ook de ouders gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoeten. 

 

 • Er zijn activiteiten door het schooljaar heen waarbij leerkrachten vragen om hulp bij de ondersteuning van het onderwijsaanbod.

 • De Oudervereniging en/of subcommissie zorgt in samenwerking met de evenementmanager en leerkrachten voor de organisatie van diverse gezellige activiteiten als de sinterklaasviering, kerstdiner&markt, Koningsspelen enz.
   

Hulp nodig?

Buddy-Systeem

Voor nieuwe ouders wil de Oudervereniging graag een helpende hand bieden. Als je (eerste) kind voor het eerst naar school gaat kan het soms een zoektocht zijn. Er is staat veel informatie op de site van de Dongeschool maar een vraagbaak voor praktische dingen kan heel handig zijn. Hiervoor hebben wij het buddy-systeem in het leven geroepen. Nieuwe ouders worden gekoppeld aan een ouder die al wat langer op school rondloopt, waar zij met al hun vragen terecht kunnen. Denk bijvoorbeeld aan “Waar kan ik de gevonden voorwerpen vinden?”, “Is er reservekleding beschikbaar voor ongelukjes?”.

Heb je als nieuwe ouder interesse in een buddy, laat het dan weten op oudervereniging@dongeschool.nl 

Ouder & Kind Team

Heb je vragen over de opvoeding of het opgroeien van je kind? Of heb je zorgen over de situatie thuis of op school? In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden.

Hier kan je altijd terecht, bijvoorbeeld bij de ouder- en kindadviseur. De professionals van het Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van school. Afspreken kan op school, in de wijk of thuis.
Lees hier meer informatie

Vertrouwenspersoon

Elke basisschool heeft een of meerdere 'vertrouwenspersonen'. Een vertrouwenspersoon is er om leerlingen, collega’s en ouders te ondersteunen als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag. Die ondersteuning kan verschillen van het bieden van een luisterend oor tot het ondersteunen bij het indienen van een klacht. Maar altijd gericht op het zo snel mogelijk een eind maken aan het ongewenste gedrag en het herstellen van een veilige werk-/leeromgeving.

Lees hier meer informatie


Hulp bij schoolkosten

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient.

Of omdat u een uitkering hebt. U kunt van de gemeente Amsterdam gratis hulp krijgen bij de kosten voor uw kinderen.

 • Scholierenvergoeding Met de Scholierenvergoeding betaalt u kosten voor school, sport en cultuur. U mag het geld ook gebruiken voor spullen die uw kind nodig heeft om thuis schoolwerk te doen. Bijvoorbeeld inktpatronen en papier voor een printer. En om spullen te kopen voor sport, muziek- en dansles.

  U krijgt € 166,- per jaar per kind op de basisschool.

 • Gratis laptop of tablet basisschool Uw kind is 10, 11 of 12 jaar en zit op de basisschool. Uw kind mag kiezen tussen een laptop of tablet. Uw kind moet eerst een computerles van 1,5 uur doen.

 • Vrijwillige ouderbijdrage betalen met Stadspas Op bijna alle basisscholen en speciaal (basis)onderwijs kunt u de vrijwillige ouderbijdrage betalen met de Stadspas. U gaat daarvoor met de Stadspas van uw kind naar de administratie op school. De gemeente betaalt het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage aan school.
  Maak van te voren een afspraak via administratie@dongeschool.nl


Kijk voor alle regelingen, voorwaarden en het aanvraagformulier op 
www.amsterdam.nl/pakjekans of bel 020 252 6000


Donge Doet Goed

Met de huidige inflatie en stijging van de energieprijzen heeft iedereen te maken. Voor veel mensen is dit direct van invloed op het geld dat zij te besteden hebben aan boodschappen, kleding, school/ of bijvoorbeeld sportspullen. Dit kan zorgen voor stress. Ook is het steeds belangijker om met elkkaar bewust en duurzaam te zijn. 


De Oudervereniging is zich hiervan bewust en heeft een commissie opgericht om te onderzoeken waar en waarin wij als schoolgemeenschap het verschil kunnen maken en elkaar hierin kunnen ondersteunen; ‘Donge Doet Goed’.
De commissie zal zich bezigen met het informeren, adviseren en faciliteren voor een ieder die daar behoefte aan heeft
Lees alle informatie op de Donge Doet Goed pagina


Pittige Jaren

Pittige jaren is een training voor ouders van jonge kinderen in de leeftijd van 3 t/m 8 jaar.
Het programma is geschikt voor alle ouders die graag ondersteuning willen bij het opvoeden. Het programma richt zich op jonge kinderen die druk, dwars, of opstandig gedrag vertonen. Hierbij kunt u denken aan niet luisteren, boze buien, ruzie maken en over alles in discussie gaan

Het programma richt zich op het versterken van opvoedingsvaardigheden van ouders, en heeft als doel u als ouders te leren hoe u het gedrag van uw kind kan veranderen.


Lees hier meer informatie

Of neem contact op met Simone Groot pittigejaren@ooada.nl