Ouder op de Dongeschool

PARNASSYS OUDERPORTAAL en PARRO.

Via het ouderportaal kun je de resultaten van je kind inzien, de inloggegevens kun je via administratie@dongeschool.nl opvragen. D.m.v. Parro kun je onder andere contact leggen met de leerkracht of kinderen uit de klas. Heb je geen inlog of lukt het niet? Vraag dan aan de administratie om een nieuwe activatiecode. Deze ontvang je per mail.

 

De school vindt een goed contact tussen school en ouders op basis van vertrouwen en wederzijds respect zeer belangrijk. Ons beleid is er vooral op gericht, dat we samen met de ouders verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van uw kind. Door ouderavonden, informatieavonden, inloopmiddagen, nieuwsbrieven, rapporten en rapportbesprekingen proberen we ouders zo goed mogelijk te informeren.
Daarnaast stellen wij de mening van ouders erg op prijs. Op verschillende manieren kunnen ouders hun mening formeel en informeel kenbaar maken, b.v. via de MR , ouderavonden of door een gesprek te voeren met de leerkracht of directeur.

 

Verder stellen we ouderhulp zeer op prijs. We vinden het belangrijk om activiteiten te organiseren voor de kinderen en kunnen daar hulp van ouders vaak goed bij gebruiken. Sterker nog, sommige activiteiten kunnen zelfs niet zonder ouderhulp!


De leerkrachten vragen uw hulp bij de ondersteuning van het onderwijsaanbod, de activiteitencommissie (AC) zorgt in samenwerking met de leerkrachten voor de organisatie van allerlei gezellige activiteiten als Sint, kerst, schoolreis, enz.


De ouders kunnen aan het begin van het schooljaar of bij plaatsing van hun kind op onze school op een hulpouderformulier  aangeven bij welke activiteit zij hun kennis en hulp willen inzetten.

De Dongeschool heeft ook een pinterest pagina; laat je inspireren.