Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon op de Dongeschool is Daniëlle Holtackers
Zij is bereikbaar via d.holtackers@dongeschool.nl
Elke basisschool heeft een of meerdere 'vertrouwenspersonen'. Een vertrouwenspersoon is er om leerlingen, collega’s en ouders te ondersteunen als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag. Die ondersteuning kan verschillen van het bieden van een luisterend oor tot het ondersteunen bij het indienen van een klacht. Maar altijd gericht op het zo snel mogelijk een eind maken aan het ongewenste gedrag en het herstellen van een veilige werk-/leeromgeving.
Een vertrouwenspersoon is iemand die verbonden is met school, bij wie je met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met seksuele intimidatie of pesten.

De vertrouwenspersoon vangt de betreffende persoon op. Hij/zij heeft ook een preventieve functie in het voorkomen van problemen. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid. Maar aan de andere kant heeft hij/zij een meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen.

NB. Een veelvoorkomend misverstand is dat mensen met privéproblemen naar de vertrouwenspersoon gaan. Een vertrouwenspersoon heeft een duidelijke taakomschrijving: het gaat om schoolgerelateerde klachten. 

Als je deze vier vragen met 'ja' beantwoordt, dan is de klager bij de vertrouwenspersoon aan het juiste adres:

  • Is de klager een leerling/student, ouder of mederwerker van de school?
  • Betreft de klacht maatregelen, nalatigheid, ongewenst gedrag, onprofessioneel gedrag, onpedagogisch of oncollegiaal handelen in de schoolsituatie?
  • Is de verweerder een leerling/student, ouder of medewerker van de school?
  • Behandelt de klachtencommissie waarbij jouw school is aangesloten deze kwestie?

 

BRON: 1N.a.v. Visser, A.(2016)  Het zakboek voor vertrouwenspersonenHuizen: Uitgeverij Pica,120 blz.,ISBN 9789491806902.