Nieuws - pagina 4

 

 

 

Foto bij artikel Donge Dons Disco Festival

Donge Dons Disco Festival

21 juni 2019 - Het is bijna weer tijd voor ons jaarlijkse zomerfeest! Dit jaar is het feest extra bijzonder omdat de Dongeschool in het teken van het 10 jarig bestaan én samenwerking met DONS samen een feestje bouwen. Natuurlijk zijn ook de Krekels van de partij!

Wees allen welkom op het Donge Dons Disco Festival: 
Vrijdag 28 Juni, 15:00 – 18:30.

 

Lees meer ›
Foto bij artikel Nieuwsbrief Mei

Nieuwsbrief Mei

27 mei 2019 - Mei leek wel een feestmaand! Groep 7 en 8 gingen op kamp, de avond4daagse werd door 106 kinderen van onze school gelopen en er was een schoolreisje naar Sprookjeswonderland in Enkhuizen. Daarnaast waren er allerlei culturele uitjes, onder andere naar de Hermitage, de Krakeling en NEMO. Maar er is ook hard gewerkt aan de Blinkprojecten in de midden- en bovenbouw groepen, die bijvoorbeeld bij de groepen 5 en 6 met 'een leerzame Extremen-markt' zijn afgerond. Verder zijn de kinderen deze week met de Cito-toetsen getart. Ook komende week en in de eerste week na de lesvrije week zullen er toetsen afgenomen worden. Lees meer ›
Foto bij artikel Nieuwsbrief April 2019

Nieuwsbrief April 2019

18 april 2019 - Aan het begin van de meivakantie blikken we terug op april met mooie evenementen en uitstapjes. Ook zijn er weer projecten van Blink afgerond en ook het project 'Oorlog in mijn buurt' is beëindigd met de zogeheette 'Eind-ontmoeting'.
De kinderen uit groep 7 hebben allemaal succesvol hun verkeersexamen behaald.
Afgelopen week besteedde wijkkrant Zuid weer aandacht aan ons renovatie verhaal en er zijn weer wat praktische mededelingen.  Lees meer ›
Foto bij artikel Nieuwsbrief Maart

Nieuwsbrief Maart

29 maart 2019 - Aan het eind van maart kijken we terug op een turbulente maand waarin de groepen acht een hoop spannende dingen hebben gedaan en de kleuters allerlei schooluitjes hebben ondernomen.
Ook zijn alle groepen afgelopen maand met een nieuw Blink thema gestart. Zo is groep 3 bijvoorbeeld met De Ruimte bezig en groep 5 met Aardse extremen.
Er zijn weer nieuwe acties ondernomen in het dossier renovatie en we hebben in de laatste weken voor de vakantie een paar leuke evenementen op stapel; De Koningsspelen en De Keuzecursus. Lees meer ›
Foto bij artikel TSO-Nieuws Maart

TSO-Nieuws Maart

28 maart 2019 - Maart betekende het einde van blok 2 bij de tussentijdse opvang. Dit gebeurde met met verschillende optredes. Lees meer ›
Foto bij artikel Nieuws van de leerlingenraad; maart

Nieuws van de leerlingenraad; maart

28 maart 2019 - Wij zijn Joost, Zoë, Laurien, David, Dave, Doris, Kees en Lyla en zitten namens de leerlingen van de Dongeschool in de leerlingenraad. Elke groep (vanaf groep 5) heeft 1 vertegenwoordiger. Wij komen eens in de twee weken samen en brengen dan nieuwe onderwerpen in die wij zelf bedacht hebben of ons zijn aangedragen door mede-leerlingen. Ook evalueren wij punten die uitgevoerd zijn.  Lees meer ›
Foto bij artikel Keuzecursus

Keuzecursus

23 maart 2019 - Traditioneel wordt op de Dongeschool 'keuzecursus' georganiseerd. 
Op deze dag kunnen leerlingen zich inschrijven voor een 'cursus' na keuze.
Dit kan van alles zijn, yoga, fotografie, koken of boekbinden. Maar een raket knutselen of een frans liedje instuderen zou ook kunnen. De keuze is reuze.

Lees meer ›
Foto bij artikel Koningsspelen 2019

Koningsspelen 2019

22 maart 2019 - 12 April zijn de Koningsspelen!  Een dag die in teken staat van sport, spel maar bovenal plezier! Dit alles in en oranje jasje, met een lunch van de Koning toe. 
Dit jaar sporten de groepen 1 t/m 5 met elkaar op het schoolplein, en doorlopen de groepen 6 t/m 8 een sportcircuit in gymzaal en geulstraat met diverse workshops. 
Let op! De leerlingen zijn deze dag om 13:30 uit!

Lees meer ›
Foto bij artikel Landelijke onderwijsstaking 15 maart

Landelijke onderwijsstaking 15 maart

08 maart 2019 - Er is het afgelopen jaar veel te doen geweest rond het lerarentekort. Zo is er het afgelopen schooljaar al meerdere keren gestaakt, is er veel aandacht in de media geweest voor dit onderwerp en wellicht heeft u ook zelf gemerkt hoe moeilijk het is om kort en langdurende vervanging te vinden bij afwezigheid van de vaste leerkracht. Er is ook al het één en ander bereikt: de salarissen zijn voorzichtig verbeterd en er is geld vrijgekomen om de werkdruk in het onderwijs te verminderen. Toch is er op vrijdag 15 maart aanstaande opnieuw een grote onderwijsstaking aangekondigd. Op de Dongeschool zijn al hele grote stappen gemaakt, toch doen ook de leerkrachten van de Dongeschool mee aan deze staking. Waarom? Lees meer ›
Foto bij artikel Dossier renovatie

Dossier renovatie

06 maart 2019 - De Dongeschool is gehuisvest in een prachtig monumentaal pand wat niet meer voldoet aan de onderwijs en huisvestingsnormen van de huidige tijd. 21ste eeuwse vaardigheden waarbij leerlingen steeds meer modern onderwijs genieten, leerpleinen waar ruimte is voor overleggroepen en studiehoeken, aparte ruimte voor vakonderwijs en afgezonderde ruimte voor alle onderwijsbegeleiding vanuit Intern Begeleiders, opmaatgroepen en plusklassen zijn minimale vereisten voor een toekomstige renovatie.  Lees meer ›
Foto bij artikel Nieuwsbrief Februari

Nieuwsbrief Februari

05 maart 2019 - 

Wij hopen dat jullie genoten hebben van de voorjaarsvakantie! Zoals u weet, zijn wij vorige week alweer gestart met werken. Er is door alle collega’s hard gewerkt; alle leerkrachten hebben het gegeven onderwijs van de afgelopen periode geëvalueerd en nieuwe onderwijsplannen gemaakt voor de komende periode. Dit is in samenwerking gedaan met de intern begeleiders Marion en Roos. Zij hebben met alle leerkrachten groepsbesprekingen gehouden. Verder is iedereen druk geweest met het maken van de rapporten en het voorbereiden van de rapportgesprekken die volgende week gaan plaatsvinden.

 

Lees meer ›
Foto bij artikel Carnaval!

Carnaval!

31 januari 2019 - Onze leerlingenraad blijkt bijzonder effectief. Niet alleen hebben ze het voor elkaar gekregen dat het jeugdjounaal en de wethouder op school gekomen zijn, ze hebben ook aangedragen bij het schoolteam dat de leerlingen graag carnaval zouden willen vieren. 
Op de studiedag, 7 januari, hebben zij hun idee gepitched waarop er een stemming volgde.
Met een ruime meerderheid is hierop besloten dat de leerlingenraad een carnavalfeest mag gaan organiseren; Vrijdag 15 februari wordt er carnaval gevierd op de Dongeschool! Lees meer ›
Foto bij artikel TSO 12,5 jaar!!

TSO 12,5 jaar!!

31 januari 2019 - U heeft het kunnen zien aan de versierde entree; Vandaag is het een feestelijke dag!
De Tussentijdse School Opvang (in huidige vorm) bestaat 12,5 jaar!
Een mooi moment om de overblijfkrachten en karin in het zonnetje te zetten Lees meer ›
Foto bij artikel TSO-Nieuws Januari

TSO-Nieuws Januari

31 januari 2019 - De keuze voor kinderen tijdens de overblijf wordt steeds uitgebreider!

Naast heerlijk buiten spelen op ons fantastische schoolplein en lekker je brood op eten in je eigen klas met je vriendjes, ( soms wordt er voorgelezen of schooltv gekeken of spelletjes gedaan) kan je ook kiezen voor diverse activiteiten.

De kinderen geven zich zelf op via hun overblijfkracht. De onderstaande lessen worden gegeven in blokken van 10 lessen.

Er zijn 3 blokken per schooljaar.

De eerste les mogen kinderen kijken of zij dit leuk vinden, vanaf de 2e les is het de bedoeling dat je elke les komt.

Lees meer ›
Foto bij artikel Ouders Dongeschool spreken in op Raadsvergadering

Ouders Dongeschool spreken in op Raadsvergadering

30 januari 2019 - Woensdag 30 januari vond de raadsvergadering van Raadscommissie Werk, Inkomen en Onderwijs (WIO) plaats. Elke vergadering is er de mogelijkheid in te spreken. MR oudergeleding en Ouder Vereniging Dongeschool hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om hun zorgen bij de raad te uiten. Lees meer ›
Foto bij artikel Dongeschool in het Jeugdjournaal

Dongeschool in het Jeugdjournaal

26 januari 2019 - 

De Dongeschool was onderwerp van 'frustratie' in de laatste Dwars van Het Jeugdjournaal. Op uitnodiging van de Leerlingenraad zijn zij komen kijken wat het probleem op de Dongeschool is omtrent de verbouwing. Zelfs wethouder Moorman van onderwijs is langsgekomen om de leerlingen te woord te staan.  

Lees meer ›
Foto bij artikel Nieuws van de leerlingenraad

Nieuws van de leerlingenraad

22 januari 2019 - Hallo wij zijn de leerlingenraad Joost(8B), Doris(8A), Laurien(7B), David H(7A), zoë(6B), Dave(6A), Lyla(5A), Kees(5B).

Wij proberen goede ideeën van de kinderen in de school te introduceren. De leerlingenraad heeft eens per twee weken op woensdag een bespreking in de bibliotheek.

 

Lees meer ›
Foto bij artikel Nieuwsbrief Januari

Nieuwsbrief Januari

22 januari 2019 -  Lees meer ›
Foto bij artikel Talententent

Talententent

18 januari 2019 - Na de kerstvakantie starten weer nieuwe activiteiten voor de periode januari t/m april 2019: Lees meer ›
Foto bij artikel Saskia op Lesbos

Saskia op Lesbos

18 januari 2019 - Een verslag naar aanleiding van de ludieke actie rondom Because We Carry afgelopen kerst en bovendien de reis naar het vluchtelingenkamp in Lesbos Lees meer ›
1 2 3 4 5 6