Nieuws

30 augustus 2019

Begin Schooljaar Nieuws Brief

De eerste schoolweek zit er al weer op. Alles is weer lekker opgestart en wij genieten ervan om alle kinderen weer in de school te hebben. Op de website onder het kopje ‘Nieuws’ stond vorige week al een bericht namens de waarnemend directrice Thea, in deze brief aanvullende informatie.

Het is weer even wennen voor iedereen om weer op tijd op school te zijn. Toch is dat al heel goed gelukt!


Preview foto

Schoolplein

Van veel ouders hebben we al gehoord hoe mooi het is dat er grote schaduwdoeken op het plein geplaatst zijn. Wij zijn ook ontzettend blij dat Oudercommissie, Dons, en de TSO dit hebben gerealiseerd. Deze week kwamen ze vanwege de hitte gelijk goed van pas. Binnenkort worden er ook nog een aantal nieuwe bomen op het plein geplaatst, dat zal het geheel nog mooier maken.

 

Ouderavond dinsdag 10 september

Op dinsdag 10 september organiseren wij in samenwerking met de Oudervereniging een ouderavond. Wij hopen natuurlijk dat u hierbij aanwezig zult zijn. Om 19.15 uur staat de deur open, de koffie en thee staan dan voor u klaar. Om 19.30 uur starten we in de speelzaal van onze school. We beginnen met een korte inleiding waarin Thea samen met een aantal collega’s iets gaat vertellen over hoe het komende schooljaar eruit gaat zien. Aansluitend zal de Oudervereniging van de Dongeschool zich even kort voorstellen voor alle nieuwe ouders.

Daarnaast presenteert de Oudervereniging de voorgenomen plannen voor het komend jaar en wordt er verslag gedaan van het afgelopen jaar. De ouderavond is ook de officiële ledenvergadering van de Oudervereniging, het financiële gedeelte zullen we zo dynamisch en kort mogelijk houden, alvast dank voor jullie begrip. Mocht je voorstellen of suggesties hebben voor de Oudervereniging dan zijn die van harte welkom en kan je ze mailen naar: ov@dongeschool.nl

Om 20.15 uur tot uiterlijk 21.00 uur wordt er in het lokaal van uw kind door de leerkrachten specifieke groepsinformatie gegeven. In de klassen zijn ook de overblijfkrachten aanwezig, zodat u weet wie de overblijfkrachten zijn in de groep van uw kind.

 

Over de Oudervereniging van de Dongeschool:

De Oudervereniging is een team van ouders van kinderen uit alle groepen en een afgevaardigde vanuit het schoolteam.

De Oudervereniging organiseert de activiteiten en vieringen (denk aan zomerfeest, kerstfeest, Koningsspelen etc.) op school in samenwerking met de evenementenmanager van school.

Daarnaast beheren we de inkomsten die binnenkomen via de ouderbijdrage en kijken waar we dat geld het beste aan kunnen besteden. Voorbeelden hiervan zijn de bieb- en tuin commissies en de onlangs aangeschafte picknick tafels en grote schaduwdoeken op ons mooie schoolplein.

Daarnaast vertegenwoordigen we de ouders en sparren met de schooldirectie over zaken die kinderen en ouders aangaan anders dan het beleid dat de school bepaalt, bijvoorbeeld de introductie van Parro.

Iedereen die de ouderbijdrage betaalt is lid van de Oudervereniging.

De Oudervereniging is op zoek naar nieuwe bestuursleden en mensen die willen helpen.

Het is een leuke en dankbare taak; je geeft alle leerlingen een leukere schooltijd en leert het schoolteam en alles wat er gebeurt op De Donge net wat beter kennen. Binnen de OV kan je zo actief zijn als je zelf wilt. OC vergaderd ongeveer 5-6 x per jaar in de avond in een

gezellige kroeg in de buurt. Enthousiast? Nieuwsgierig? Haak een avondje aan om te

bepalen of het wat voor jou is, bijvoorbeeld tijdens de vergadering begin september.

Je bent van harte welkom! Neem contact op via ov@dongeschool.nl

Informatie op de website

Door omstandigheden heeft het actueel maken van de website enige vertraging

opgelopen. Wij proberen dit zo snel mogelijk op te pakken. Zo staan de goede namen van ons team wel inmiddels op de website, en zijn de vakantiedata actueel gemaakt.
http://www.dongeschool.nl/onze-school/vakantie--en-vrije-dagen
De agenda invullen voor het nieuwe schooljaar is nog niet gelukt, daarom is een overzicht van de belangrijkste activiteiten van dit schooljaar per mail verstuurd.

Nadere informatie over de activiteiten volgt nog. De bouwcoördinatoren houden ouders/verzorgers via Parro op de hoogte over activiteiten en onderwijsinhoudelijke zaken die specifiek de onder- en/of bovenbouw betreffen.

 

De leerkrachten zelf communiceren via Parro over groep specifieke onderwerpen, of gewoon om een leuk lesmoment om te delen. Verder zal Thea regelmatig een stukje op de website schrijven onder het kopje ‘Nieuws’.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kan er altijd contact opgenomen worden met waarnemend directrice Thea. Zij is telefonisch bereikbaar via 020 664 1288, per mail directie@dongeschool.nl of je kan haar natuurlijk altijd bij de deur aanspreken. Dat geldt  ook voor de intern begeleiders, Marion of Charlotte die ook vaak bij de deur staan.

 

TSO NIEUWS

Afgelopen maandag zijn we uitgerust na een heerlijke vakantie weer begonnen.

Het is nog even wennen aan elkaar; nieuwe kinderen dus nieuwe namen, soms ook een ander klaslokaal. Ook zijn er een paar nieuwe overblijfkrachten gestart deze week. Zoals hierboven al in de nieuwsbrief staat zullen de overblijfkrachten kort aanwezig zijn in de

klas tijdens de ouderavond, zodat ook daar kennis mee gemaakt kan worden.

Activiteiten:

Gisteren is het buitenspelen o.b.v. “spelen op het Plein” weer gestart, voor zowel de

bovenbouw als de onderbouw.

Volgende week vrijdag start het schaken weer tijdens de overblijf.

Ook starten we binnenkort weer met de samenwerking met TussenZangenDans. Volgende week zal er de klassen rond gegaan worden om aan de kinderen te vragen wat zij graag zouden willen doen. (Zang, Dans, Musical, Djembe. We gaan met 2 verschillende lessen beginnen in blok 1, voor de kinderen vanaf de groepen 5

Over de betalingen van de TSO komt meer info in de eerstvolgende nieuwsbrief.