Nieuws

26 januari 2019

Dongeschool in het Jeugdjournaal

De Dongeschool was onderwerp van 'frustratie' in de laatste Dwars van Het Jeugdjournaal. Op uitnodiging van de Leerlingenraad zijn zij komen kijken wat het probleem op de Dongeschool is omtrent de verbouwing. Zelfs wethouder Moorman van onderwijs is langsgekomen om de leerlingen te woord te staan.  


Preview foto

    

Renovatie&uitbreiding 

 

Ook de laatste aangepaste tekeningen voor renovatie, die eind 2018 

ingediend zijn, zijn door de gemeente afgewezen. De gemeente wil niet verder gaan dan een uitbreiding op alle bestaande lagen met een uitbreiding tot het eerste trappenhuis. Dat betekent dat er in de plannen van de gemeente:

  • de lokalen niet groter worden, maar juist iets kleiner.
  • Het speellokaal is verdwenen uit de plannen, terwijl dat wettelijk wel een verplichting is.
  • Er bovendien nog minder ruimte is dan nu voor alle extra ondersteuning die onze school biedt aan leerlingen;
    Geen ruimte voor de plusklas, geen ruimte voor de kindercoaches, geen ruimte voor de extra ondersteuning aan leerlingen. 


U begrijpt dat wij als school niet akkoord gaan met het voorstel van de gemeente. Op dit moment zijn wij ons aan het beraden over de te nemen stappen in gesprek met Stichting OoadA, MR en OC

Ondertussen had de leerlingenraad op eigen initief stappen ondernomen en een brief gestuurd naar de rubriek Dwars van het jeugdjournaal. Deze rubriek behandeld klachten van kinderen en bekijken dan samen met hen of ze iets aan het probleem kunnen doen.  Of het wat oplevert? Bekijk hier de aflevering:
Werk je in de media en/of wil je zelf aandacht voor ons conflict te genereren. Download hier ons
persbericht.
___________________________________________________________________________________________________________

A C H T E R G R O N D

Dongeschool, gehuisvest in een monumentaal pand aan de Dintelstraat in Amsterdam Zuid, is al jaren in conflict met de Gemeente over haar huisvesting. Deze openbare basisschool, met 443 leerlingen, bezet één vleugel van het U-vormige gebouw. Om te voldoen aan de gestelde eisen vanuit Rijk én Gemeente moet zij verbouwen. Door het vertrek uit het andere deel van het gebouw van het ROC, halverwege vorig jaar, was een grondige renovatie binnen handbereik. Echter lijken nu de verschillende Gemeentelijke afdelingen het maar niet eens te kunnen worden en heeft Gemeente Amsterdam geen beleid omtrent huisvesting in monumentale gebouwen.

Gemeentelijke AfdelingOnderwijs Huisvesting verwijt Afdeling Monumenten rigide de regels voor behoud te handhaven, terwijl Onderwijs Huisvesting zelf rigide vasthoudt aan het aantal m2 per leerling ondanks de ‘beperkingen’ van het monumentale pand en daarbij zelfs een wettelijk verplichte speelzaal van de ontwerptekeningen schrapt. Ondertussen heeft vastgoed het beheer gekregen over de middenvleugel van het gebouw en willen zij deze oppervlakte commercieel verhuren aan partijen nauw gelieerd aan school zoals voorschool en naschoolse opvang terwijl vorig jaar al akkoord is gesloten deze binnen de school te behouden. Aan commercieel tarief zullen zij niet kunnen voldoen. Daarnaast zijn de, nu al maanden leegstaande delen, via een andere weg, in de toekomst al beloofd aan nabijgelegen scholen voor tussentijdse opvang tijdens hun renovatie.

Schooldirectie, ouders, maar bovenal de leerlingen zijn het getouwtrek, ten koste van goed onderwijs, zat. Leerlingen van de Dongeschool hebben nu zelf het initiatief genomen om het Jeugdjournaal bij het geschil te betrekken. Donderdag 24 januari gingen zij voor de Rubriek Dwars verhaal halen bij Amsterdamse Wethouder van Onderwijs Marjolein Moorman, wie juist als speerpunt de zogeheten ‘alles-in-een-school’ heeft. Zaterdag 26 januari om 19:00 NED3, NOS Jeugdjournaal.