Nieuws

24 juni 2020

Dongeschool ten tijde van het Corona-virus

Met deze pagina willen wij jullie graag de komende tijd op de hoogte houden van het nieuws op en over de Dongeschool ten tijde van deze alles overheersende pandemie. 
Omdat niet alle communicatiemiddelen even bestand blijken te zijn tegen het grote gebruik met al het thuiswerken willen we hier een plaats inrichten voor allerlei updates. Houdt gedurende deze weken dan ook deze pagina in de gaten. 11 mei is de Dongeschool weer heropend!
Lees op 'weer naar school' de afspraken.

Preview foto

02/06

Volledige openstelling 

Voor het afgelopen lange pinksterweekend weekend hebben we jullie al even mee genomen in de puzzel die voor ons ligt bij volledige openstelling vanaf 8 juni. Gelukkig kunnen we nu vertellen dat we samen met DONS tot een mooie oplossing zijn gekomen. CONTINUROOSTER - Vanuit de krapte van het gebouw en de grotere mensenstroom die volledige openstelling met zich mee brengt blijft het aanhouden van een continurooster, ook bij hele groepen, nu de beste optie voor de Dongeschool. Een pauze van een uur is binnen het advies van de PO-raad op dit moment niet mogelijk omdat dat betekent dat er een te grote groep volwassen mensen extra de school binnenkomt. Het is nog steeds de hoogste prioriteit het lesaanbod op een veilige manier aan te bieden.

 

Gespreid halen/brengen

Ook is het nog steeds van belang, om de grote verkeersstroom te handhaven, het gespreid brengen te handhaven. Dit betekent dat, ook vánaf 8 juni, de leerlingen op drie verschillende tijden gebracht mogen worden én er op drie verschillende tijden opgehaald wordt.

 

Aansluiting DONS

Dit heeft als gevolg dat er nog steeds aansluiting met de naschoolse opvang DONS moet zijn vánaf 14:00. Na overleg van MT, Medezeggenschap-raad, DONS en DONS-ouders is bedacht om in deze laatste vier weken deze manier van opvang mogelijk te maken door de naschoolse opvang aan te bieden vanaf 14:00 tot 18:00. Het wegvallen van het laatste half uur opvang is nodig voor DONS om het mogelijk te maken dat zij kunnen blijven aansluiten op het schoolrooster. Omdat DONS het toch mogelijk wil maken dat ouders/verzorgers een volledige werkdag kunnen werken hebben zij ervoor gekozen om vanuit eigen financiering pas om 18:00 de deuren te sluiten i.p.v. 17:30. Wij vertrouwen erop dat ouders/verzorgers begrijpen dat dit een heel mooi compromis is tussen alle verschillende partijen binnen de actuele richtlijnen. Alternatief was geweest dat er een tussenuur was ontstaan waar ouders zelfverantwoordelijk waren geweest de kinderen op te vangen. Wij zijn heel blij dat wij dit op deze manier kunnen vermijden.

 

Veiligheidsafspraken

Alle overige gemaakte afspraken m.b.t. de veiligheid blijven gelden. Gezien we nu te maken krijgen met aantallen die bij volledige groepen horen vragen wij om weer extra zorgvuldig met deze regels om te gaan. Vooral m.b.t. het plein direct te verlaten na ophalen/brengen. Het is van belang elkaar zo de ruimte te geven. Lees de afspraken na op: https://www.dongeschool.nl/onze-...l;-de-afspraken

 

Aanvangstijden

De aanvangstijden voor alle groepen blijven dus hetzelfde als iedereen de afgelopen weken gewend was.

 

Geen volwassenen in school 

Ook komen er nog steeds geen externen en ouders in de school. Als een medewerker van de TSO supervisie heeft tijdens een pauze zal dit alleen op het schoolplein zijn. De leerkrachten hebben zo toch even gelegenheid om even pauze te houden voor de lunch.

 

Nieuwsbrief

Einde van de week komt er een nieuwsbrief uit. Hierin zullen we informeren over de toetsing momenten die nog plaats gaan vinden en het vakantierooster voor het schooljaar 2020/2021 delen.

 

Sneakpreview

tot slot alvast een sneakpreview van de toffe speelvlonders en schoolbord die vandaag geplaatst zijn. Mogelijk gemaakt door de oudervereniging. Ontzettend bedankt!!


29/05

Passen&meten na 8 juni

Gisteravond is, later dan verwacht, het advies van de PO-raad binnengekomen. Hieruit wordt duidelijk dat veel richtlijnen onveranderd blijven qua contact, routing en 1,5m protocol. Op dit moment bekijken wij hoe wij het toch mogelijk kunnen maken om én gehoor te geven aan advies van Rijksoverheid om volledig open te gaan, maar dat tevens te doen volgens de richtlijnen van de PO-raad. Daar wij te maken hebben met beperkte ruimte binnen school maar ook met grote groepen mensen blijft het een uitdaging om aan al deze verzoeken tegemoet te komen met veiligheid voorop. Wij zijn, ook samen met DONS, in overleg hoe we collectief een passende oplossing kunnen bieden.  Dinsdag aanstaande tijdens onze studiedag kunnen wij dit, ook met het team, kortsluiten. Wij berichten u zodra wij helder hebben op welke manier wij de laatste maand school kunnen aanbieden.   

25/05

Kinderen opgeroepen om mee te denken!

Premier Rutte gaf tijdens de persconferentie van 19 mei kinderen en jongeren een compliment. Hij zegt dat iedereen zich goed aan de regels heeft gehouden en dat daardoor minder mensen in het ziekenhuis liggen.
Maar ook heeft hij gevraagd of kinderen en jongeren willen meedenken over de corona-regels. Hierdoor zijn er allerlei initiatieven gestart om kinderen hiertoe gelegenheid te bieden. 

De Corona Challenge 

Ben jij een uitvinder, wetenschapper of ondernemer en ben je tussen de 7 en 12 jaar? Doe dan nu mee aan onze ontwerpwedstrijd om oplossingen te bedenken voor problemen rondom het Corona virus.

Bedenkers van de beste ideeën krijgen een gaaf maak-pakket en een speciaal plekje op onze website. Daarnaast maak je kans op een bedrag van € 100,- om te doneren aan een goed doel van jouw keuze! Doe nu mee aan De Corona-Challenge mogelijk gemaakt door Gemeente Amsterdam en Maak-plaats van OBA

Anderhalf Beter Challenge

Onder het motto de “Anderhalf Beter Challenge” wordt er de komende weken gezocht naar de beste ideeën. Kinderen kunnen hun idee thuis met hun ouders uitwerken en digitaal inzenden op www.anderhalfbeter.nl. Als ze veel stemmen werven voor hun oplossingen kunnen ze mooie prijzen winnen én ze bereiken weer anderen met de boodschap om samen te zorgen voor elkaars gezondheid. Een initiatief van Phillips. 


20/05

Aanpassing in de maatregelen

Gisteravond was weer zo een 'spannend' moment; een persconferentie rondom de pandemie waarin wij ons met elkaar bevinden. 

Ook voor ons als school is dan pas het moment dat wij nieuwe informatie krijgen en weten welke stappen wij moeten ondernemen. Zo weten wij nu dat we de huidige maatregelen moeten handhaven tot 8 juni. 

 

Dit betekent voor ons als Dongeschool dat wij het rooster, wat de leerlingen in blauw en groen heeft verdeeld, kunnen aanhouden. 

Het verschil in dagen (waarbij de blauwe groep 1 dag meer les had dan de groene groep) wordt hiermee gelijk getrokken. (door de vrije dagen met de pinksterdag en studiedag). 

 

Hoe na 8 juni de indeling van onze schoolgang "ten tijde van deze Corona-crisis", eruit gaat zien berichten wij (hoe het nu lijkt) op 27 mei . Voor nu, namens het gehele team, een zonnig lang week!

 

14/05

Overwegend positieve berichten over de heropeningen van de basisscholen.

In nieuwsberichten is te lezen dat vrijwel alle scholen tevreden zijn over het verloop van de eerste dagen na heropening. Inmiddels hebben we op de Dongeschool ook al drie dagen het continue-rooster gedraaid. Groep blauw heeft vandaag hun 2e dag. Dan hebben alle leerlingen er twee dagen school opzitten. Het is natuurlijk nog wennen aan de 'nieuwe' situatie waarbij er bijvoorbeeld klasgenootjes worden gemist, en er andere pauze tijden zijn. Overall echter zijn we erg tevreden en zijn leerlingen, ouders en team verenigd voornamelijk blij dat de Dongeschool weer open is. Ook de samenwerking met DONS verloopt goed en kunnen zij goed de aansluiting realiseren ondanks de gespreide en vroegere tijden. Heel fijn dat zij zich ook extra inzetten om het voor de leerlingen en ouders zo prettig mogelijk te maken. In de media wordt veel bericht over slechte of geen aansluiting met de naschoolse opvang of het ontbreken van opvang voor leerlingen met ouders in cruciale beroepen. Het is fijn te constateren dat wij binnen onze openbare basisschool, ook met voorschool De Krekels, een goed geoliede machine blijken.

 

13/05

Introductievideo De Dongeschool voor nieuwe ouders.

ivm de maatregelen ter verkoming van verdere verspreiding van het Corona COVID-19 virus is er deze maand geen fysieke informatie-ochtend. Toch gaan ook de inschrijvingen van nieuwe leerlingen door. Om ouders/verzorgers van potentiële nieuwe leerlingen de gelegenheid te bieden om toch een kijke te nemen binnen onze school hebben wij een introductievideo gemaakt. 

 

 

Tussen Zang&Dans

De stichting 'Tussen Zang & Dans', die voor de kinderen musical en dans-lessen verzorgt, in de Tussen Schoolse Opvang heeft weer nieuwe video's. Zo kunnen de kinderen op hun school dagen thuis nog allerlei leuke activiteiten doen. 

Muziek – werk aan je techniek!

In de nieuwe zangvideo’s gaat docent Elisha aan de slag met zangontwikkeling en de hoogte in! De docent leert de leerlingen namelijk alles over falsetto; het hoge gedeelte van je stem. Daarnaast kunnen ze kennismaken met een genre wat voor sommigen misschien nieuw is: gospel: https://www.youtube.com/watch?v=ao_cb0aoAqI&feature=youtu.be

Muziek - Schrijf je eigen lied!
Docent Debby duikt in haar video’s in de wereld van songwriting. Wat komt er allemaal kijken bij het schrijven van een liedje? Het blok bestaat uit 3 video’s, met elk een eigen thema; onderwerp, lyrics en melodie: https://www.youtube.com/watch?v=cSOD6--7BT4&feature=youtu.be

Eten

Nu we zoveel thuis zijn, is eten een groot onderdeel van de dag. Health coach Antionette, geen onbekende op de Dongeschool, gaat daarom samen met leerlingen bakken! Zo leren ze bananenbrood, rozijnen-kwarkbollen en gezonde eiermuffins maken: https://www.youtube.com/watch?v=nEnFl-sYWzU&feature=youtu.be

Over Tussen Zang en Dans 

Tussen zang en dans zorgt voor een creatieve invulling tijdens de T.S.O., N.S.O. en B.S.O. voor kids van groep 4 t/m 8. Door middel van eigentijdse en populaire activiteiten als freerunning & parkour, fashion fix en zang- en danslessen werken zij met de leerlingen aan onder andere meer zelfvertrouwen, creatieve talentontwikkeling en samenwerken.

You-tube kanaal

Zij hebben nu een eigen you-yube kanaal gegenereerd waar voor in de Meivakantie allerlei  creatieve en inspirerende videos op staan; van Zang/Songwriting videos, dans choreo tot gezonde voeding en veel meer.


11/05

Dongeschool weer open!

Vandaag was het zover; de Dongeschool is weer geopend! 
De oudervereniging boodt een warm onthaal met spandoeken als feestelijke welkom en trakteert vandaag en morgen de leerlingen op een ijsje. Van het weekend hebben een grote groep ouders en leerlingen met elkaar het schoolplein schoongemaakt. Iedereen hield zich bij het halen en brengen van de kinderen ontzettend goed aan de opgestelde afspraken en de extra inspanningen van Raymond om het plein en gebouw helder af te zetten bleken zeer efficiënt. De groepsleerkrachten waren ontzettend blij de eerste helft van hun groep weer te ontvangen. Een vliegende start; Dank aan een ieder voor alle inspanningen die gedaan zijn om dit met elkaar mogelijk te maken!04/05

Bevrijdingsdag

Ook 75 jaar vrijheid vieren we dit jaar thuis. Een opgave die relatief makkelijk is in vergelijking met 5 jaar overleven in oorlogstijd. Op de site van het 4 & 5 mei comité, staan verschillende suggesties om het hier met je kinderen over te hebben of mee bezig te zijn. Op https://www.4en5mei.nl/educatie/voor-kinderen staan bv allerlei filmpjes over 'jong in de oorlog', een speciale klokhuis aflevering en een vrijheidsspel.


03/05


Groep 8 met 'Oorlog in mijn buurt' op AT5

Groep 8 kwam in het AT5 nieuws vandaag met de manier waarop zij, ondanks de Corona crisis toch het project Oorlog in mijn buurt af hebben gerond; met online interviewen!

https://www.at5.nl/artikelen/201747/basisscholieren-videobellen-met-ouderen-over-hun-oorlogsverhalen

In mijn Buurt is een ontmoetings-onderwijsprogramma dat ouderen en kinderen en de buurt dichter bij elkaar brengt rondom persoonlijke buurtverhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Kinderen uit groep 8 gaan naar het huis van een oudere die tijdens de oorlog in hun buurt woonde en ze houden een interview onder begeleiding van een journalist en een fotograaf. 'In mijn buurt' werkt al heel lang met de Dongeschool samen. Lees hier alle verhalen óver de Dongeschool of gemaakt in samenwerking met leerlingen van de Dongeschool: https://inmijnbuurt.org/school/de-dongeschool/

Bekijk hier de inteviews van dit jaar:
29/04

BEVO pagina

Er kunnen al even geen 'live' lessen beeldende vorming gegeven worden dus komen nu lessen online op een aparte BEVO pagina! Want ook nu is het heel belangrijk en vooral leuk om lekker creactief bezig te zijn. 
http://www.dongeschool.nl/onze-school/nieuws/de-bevo-pagina


27/04

Koningsdag 

30 Tips om Koningsdag te vieren!

Het is 27 april Koningsdag! Het grote oranje feest van Nederland vieren we dit jaar thuis. Kidsproof Amsterdam heeft 30 tips verzameld voor het échte Koningsdaggevoel, maar dan thuis. Denk aan: je eigen optocht door het huis, verkleden als Willem Alexander of een rommelmarkt via videobellen.
De 30 tips van Kidsproof
 

Oranje recepten

Bij Koningsdag horen lekkere oranje recepten, van een feestelijke oranje taart tot aan hartige oranje snacks zoals kaasballetjes en oranje spread. Maar denk ook bijvoorbeeld aan gezonde oranje hapjes zoals gevulde snackpaprika, smoothies of zoete aardappel toastjes. Een hele verzameling recepten om Koningsdag tot een succes te maken!

https://www.leukerecepten.nl/oranje-recepten/

Kinderprogramma van iAmsterdam

In de vorm van een dagprogramma geeft iAmsterdam tips. van tompoecen bakken tot een kinderdisco playlist. Bekijk het kinderprogramma voor thuisOnline optreden én geld verdienen in het Vondelpark Online

Koningsdag in het Vondelpark wordt dit jaar digitaal georganiseerd. Waar kinderen deze dag normaal gesproken hun talenten in het park konden laten zien, kunnen ze zich dit jaar aanmelden om dat online te doen.

Kinderen kunnen zich vanaf donderdag aanmelden via Vondelpark Live. Meedoen gaat vanuit huis via een eigen YouTube-kanaal en op de website is een simpele instructie te vinden van hoe je zo'n kanaal opzet.

Het digitale park opent op Koningsdag om 10.00 uur en de kinderen kunnen tot 15.00 uur optreden.

 

NDSM Thuisblijfhaven

Ook de kindervrijmarkt op de werf kan niet door gaan. Maar niet getreurd, NDSM werf nodigt kinderen uit om hun leukste kunstjes op te nemen en met ze te delen! Kan jij goed jongleren? Zing je graag de mooiste liedjes? Ben jij een échte balletdanser? Of kan jij een ander kunstje? Laat het zien! De leukste inzendingen maken kans op mooie prijzen!

 

Hoe doe je mee met de challenge?

 • Neem jouw bijzondere kunsten op (of vraag een van je ouders om jou te filmen)
 • Deel dit op Koningsdag met NDSM op sociale media! Het mag een Instagram-story of post zijn, gifjes, foto's, TikToks en ga zo maar door!
 • Gebruik daarbij: @ndsmvrijhaven en @ndsm samen met de hashtags: #ndsmthuisblijfhaven én #datwordtweerlachen
 • NDSM Werf maakt de winnaar op woensdag 29 april bekend

 

Spelletjes

De smaak te pakken? Bekijk op de site van Juf Maaijke suggesties voor koningsspelen spelletjes of print een leuke kleurplaat. Op ouders van nu staan ook een heel aantal Oud Hollandse spelletjes die thuis te spelen zijn.

 

Knutselen

Op de pinterest van de Dongeschool hebben we natuurlijk ook een bord voor de Koningsspelen met allerlei knutsels, spelletjes en koningsspelenclips. 


24/04

Weer naar school!

Roosters en richtlijnen voor 11 mei bekend

Afgelopen dinsdag hebben we gehoord dat de scholen na 10 mei weer voor 50% open kunnen gaan. Dat betekende dat het wiel 'even' opnieuw uitgevonden moest worden om binnen de huidige richtlijnen, op een veilige manier, school weer open te kunnen stellen. Alles wat vandaag door stichting Ooada, schooldirectie en leerkrachten is gecommuniceerd geldt vanaf 11 mei. Hoe het na deze drie weken gaat is afhankelijk van het besluit wat de overheid op 19 mei gaat nemen. Na dit moment worden er nieuwe beslissingen genomen. 

 

Vanmiddag wordt het rooster en de groepsindeling voor na de vakantie door de groepsleerkrachten verspreid. Er is hard gewerkt om deze 'andere' vorm van onderwijs voor te bereiden en het rooster zo goed mogelijk vorm te geven. Dit is gedaan volgens advies van de PO-raad.

 

De (veiligheid)regels voor 'weer naar school' kunnen gelezen worden op de pagina:  http://www.dongeschool.nl/onze-s...l;-de-afspraken

 

Het blijft belangrijk deze pagina in de gaten te houden voor nieuwe of aangepaste informatie.


Bericht van de TussenSchoolse Opvang

"Dag allemaal,
De overblijfkrachten en ik missen jullie heel erg!
We hebben elkaar nu inmiddels al 6 weken niet meer gezien en er komen nog meer weken bij dat wij jullie moeten missen.
Straks als school weer gedeeltelijk begint op 11 mei is er nog geen overblijf.
Het zou dan te druk worden in school waardoor de 1,5 meterafstand moeilijk te bewaken is.
Dus heeft het team van school, samen met de mr er voor gekozen nog niet meteen te starten met de overblijf. 
We begrijpen de keuze heel goed, maar het is wel heel jammer natuurlijk.
Ook geen schaakles van Sanne, ook nog niet verder werken aan het liedje met  juf Debbie, ook geen djembé, geen dansles van Riquel.
Ook zij missen de kinderen en onze school heel erg en hopen op andere tijden  waarin zij gewoon weer naar de Dongeschool kunnen komen.
Ik hoop van harte dat wij elkaar vanaf 1 juni weer zullen zien.
Voor nu eerst maar genieten van de meivakantie, hopelijk blijft het lekker weer!
Lieve groeten ook namens alle overblijfkrachten."

Karin Visser

 

Tussen Zang&Dans

In de Tussen Schoolse Opvang wordt samengewerkt met de stichting 'Tussen Zang & Dans' die voor de kinderen musical en dans-lessen verzorgt. Zij hebben nu een eigen you-yube kanaal gegenereerd waar voor in de Meivakantie allerlei  creatieve en inspirerende videos op staan; van Zang/Songwriting videos, dans choreo tot gezonde voeding en veel meer.

Bekijk ze op hun youtube kanaal. https://www.youtube.com/channel/UCzYdpoYSUgqr1M_LOh08WFQ?view_as=subscriber
Achter de schermen

Aan de hand van de richtlijnen van het RIVM heeft de PO-raad een protocol opgesteld voor de 50% openstelling van de basisscholen. Dit protocol geeft sturing aan de wijze waarop de scholen vanaf 11 mei weer hun deuren kunnen openen. Denk aan gespreide aanvang- en eind-tijden, werken met halve klassen, extra hygiënemaatregelen, verspreiding over het gebouw, aangepaste roosters etc. Er ligt met de aanpassingen van de huidige maatregelen een complexe taak bij ons als school. Binnen deze richtlijnen willen wij namelijk nog steeds goed onderwijs kunnen bieden, maar belangrijker; zo goed als mogelijk de veiligheid waarborgen van de leerlingen en teamleden. 

Er is gister zoals aangekondigd was groot overleg gepleegd met de schoolbesturen, het stichtingsbestuur, management team van de Dongeschool en Medezeggenschapsraad.

 

De medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad zien zowel personeel als ouder zich ruim vertegenwoordigd en is in goed overleg gekeken naar de bedachte mogelijkheden geboden voor onze school binnen de 'beperkingen' van het protocol. Dit betreft de algehele toepassing van de veiligheidsmaatregelen. Het daadwerkelijke rooster ligt nog op de tekentafel en waaraan ook vandaag nog gewerkt zal worden. De komende tijd zal er structureel overleg zijn met de MR. Wanneer er vanuit ouders/verzorgers zorgen of vragen zijn die vanuit de MR bekeken/besproken kunnen worden dan is MR bereikbaar via mr@dongeschool.nl

Wanneer de roosters rond zijn zullen wij dat zo snel als mogelijk berichten. 

 

Protocol van de PO-raad

Hier kan je alvast het protocol van de PO-raad inzien.


Kinderen en het nieuwe coronavirus

Wereldwijd zijn er relatief weinig kinderen gemeld met COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Ook de Nederlandse gegevens bevestigen het beeld dat er al was: kinderen spelen een kleine rol in de verspreiding van het nieuwe coronavirus. De meeste verspreiding vindt plaats onder volwassenen en van volwassen familieleden naar kinderen. Verspreiding van COVID-19 onder kinderen of van kinderen naar volwassenen komt minder vaak voor. Omdat het virus nog nieuw is, doet het RIVM veel onderzoek om meer over het virus te weten te komen. Dit onderzoek gaat onder andere over de rol van kinderen in de verspreiding van het virus. Lees meer over wat het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  doet, hoe zij tot deze conclusies komen en wat dit concreet betekent.
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen-coronavirus

 

 Wat missen kinderen het meest tijdens de coronacrisis? 

Persbureau Reuters vroeg kinderen over de hele wereld om een tekening te maken van de dingen die ze het meest missen.
https://nos.nl/video/2331505-wat-missen-kinderen-het-meest-tijdens-de-coronacrisis-opa-en-oma-en-vrienden.html


foto; Tokyo, Japan, April 19, 2020. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

 
22/04

Gisteravond is bekend gemaakt dat de scholen vanaf 11 mei voor 50% weer open gaan. Wat betekent dat nou eigenlijk en wat houdt dat in voor de Dongeschool? Vandaag komen de stadsbesturen van Amsterdam samen om een eenduidig beleid op te stellen.Hierna zal OoadA besluiten wat dit beleid betekend voor haar 22 scholen.  Zoals ook in de persconferentie gezegd vragen de nieuwe maatregel om maatwerk voor elke school. Want elke school verschilt van grote, gebouw, populatie etc. Dit maakt dat na besluitvorming vanuit OoadA, de directie van de Dongeschool in overleg gaat. Hoe ons onderwijs er naar 11 mei uit zal zien voor onze school zal niet alleen met MT en MR besproken worden, maar ook met samenwerkende partners Dynamo, Dons en TSO. Hierna kunnen wij ook ouders en verzorgers meenemen in het antwoord op deze complexe puzzel. Wij kunnen dat waarschijnlijk vrijdag doen.

Je kan alvast inlezen welke aanpassingen binnen de huidige maatregelen voor het basisonderwijs zijn gemaakt op de uitgebreide pagina voor onderwijs binnen de corona-maatregelen van de Rijksoverheid.

21/04

Vanavond om 19.00 uur wordt duidelijk wat er gaat gebeuren met de corona-maatregelen en of scholen en horeca-gelegenheden weer open kunnen. Vandaag neemt namelijk, na aanleiding van een grootschalig bron- en contactonderzoek van de GGD, het kabinet een besluit of de huidige maatregelen verlengd of versoepeld worden. De persconferentie van het kabinet is live te volgen bij de NOS op NPO 1, NOS.nl, de NOS-app en de sociale media.

In navolging van dit besluit zal stichting OoadA kijken welke consequenties dat heeft voor haar 22 scholen met 7700 leerlingen en op welke manier eventuele openstelling of verlenging in gepast of uitgevoerd kan worden. Daarna kunnen wij met samenwerkende partners Dons, Dynamo en TSO bespreking welke vorm dat krijgt op de Dongeschool. Zodra dat helder is en er een duidelijk plan gecommuniceerd kan worden zullen wij dat direct doen. 

Lees hier een interview in het Parool met immunoloog en kinderarts over waarom kinderen nauwelijks ziek lijken te worden van het Coronavirus 

 

De Kinderombudsman wil horen hoe het met de kinderen gaat. 

 

Voor de Kinderombudsman is het belangrijk om te weten hoe het met de kinderen gaat. Zeker nu, in tijden van corona. Daarom staat vanaf vandaag de vragenlijst "Als je het ons vraagt" online. Hierin kunnen kinderen aangeven hoe het met ze gaat; thuis, in de buurt en met vrienden. En wat zij belangrijk vinden, nu en in de toekomst. Ben jij tussen de 8 en 18 jaar oud? Dan vindt de Kinderombudsman het heel fijn als je de vragenlijst in wil vullen! Zo weet de Kinderombudsman wat de kinderen belangrijk vinden. En daarmee helpen zij de kinderombudsman weer bij het opkomen voor hun rechten.  Invullen duurt ongeveer twintig minuten.

 


Stoepkrijt 

De trent tijdens de corona-crisis lijkt voor kinderen toch wel stoepkrijten. Allerlei boodschappen voor opa's & oma's, jarige of mede-Amsterdammers sieren de stoepen. Eerder deelden wij al de mogelijkheid deze in te zenden voor het winnen van een prentenalbum: 

Winactie! Doe mee met de Stoepkrijt Kampioenschappen! De drie mooiste creaties winnen een exemplaar van het vrolijke prentenboek 'Wat rijmt er op stoep?' van Harmen van Straaten. Deel jullie stoepkrijt-tekening op de Facebook pagina vankinderboeken.nl!

Nu is ook De Volkskrant op zoek naar kunstwerken van stoepkrijt; Kunstwerk op de stoep? Stuur een foto!


20/04

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. In de laatste aflevering, de eerste corona-proof, bezochten ze de Maasstraat in de Rivierenbuurt. 

Crisis of geen crisis, de Maasstraat bloeit. Dat komt bijvoorbeeld door een bewoner, die een briefje met haar e-mailadres in IJsland heeft gehangen en zo hulp aanbiedt aan mensen die het nu kunnen gebruiken. In de aflevering komt ook een bekend gezicht voor. In 2015 sprak AT5 bewoonster Hanneke, die al haar hele leven in de buurt woont. Op gepaste afstand vraagt AT5 hoe het virus haar leven beïnvloedt. Remco, eigenaar van Tap-zuid, is voorzitter van de winkeliersvereniging en vertelt hoe winkels in de straat, zoals ook de wijnwinkel, worden uitgedaagd door de gevolgen van het virus. Een leuk kijkje bij school om de hoek en een klein kijk in de situatie waar horecaondernemers zich bevinden. Bekijk hier de aflevering>

Het kan niet vaak genoeg benoemd worden dat het juist nu zo belangrijk is om de lokale ondernemers te steunen zoals onze sponsor IJsland of 'huis'-bloemist Hugo's. Maar er zijn ook Donge-ouders met mooie horecaondernemingen zoals Brasserie Sent en de Wasserette die, zoals Remco ook benoemd in de aflevering, juist nu extra 'uitgedaagd' worden creatief te ondernemen. Zo kan je bij Brasserie Sent heerlijke diners afhalen of laten bezorgen en kan je bij De Wasserette terecht voor een koffie of lunch 'to go'

Een beetje samenhorigheid binnen al deze 'sociale afstand'. Benieuwd hoe het gaat met andere Donge-ouders?
Lees hier de verhalen.  Je eigen verhaal delen kan ook door het interviewformulie in te vullen; Hoe is het met jullie!?


17/04

Wat wordt er 21 april besloten?

Dinsdag aanstaande zal er weer een persconferentie zijn waarin aangekondigd gaat worden wat de nieuwe maatregelen zullen zijn in de strijd tegen verdere verspreiding van het COVID19/Corona virus. Worden de maatregelen verlengd of juist versoepeld en welke consequenties gaan deze nieuwe maatregelen hebben op het opengaan van de scholen?
Een belangrijk moment die verstrekkende consequenties gaat hebben voor ons als school en dus ook voor iedereen thuis. 
Wat deze maatregelen zijn weten wij als school ook nog niet, toch moeten we al rekening houden met alle scenario's en die proberen voor te bereiden. Een hele lastige opdracht want we moeten rekening houden met de veiligheid van de leerlingen, het team en de ouders.
Wat de boodschap dinsdag ook zal zijn, alles gebeurd in goed overleg met de stichting en onze samenwerkende partners als Dons en Dynamo.
In de media wordt alvast druk gespeculeerd. Lees hier enkele artikelen: 

Koningsspelen

Koningsspelen Medley

Wat we helaas ook moeten missen zijn de Koningsspelen die vandaag zouden plaatsvinden. Een dag waarop er normaal gesproken samen komen in knal oranje om met elkaar samen te zijn, plezier te hebben, spelletjes te spelen, te sporten... en te dansen!
Om de kinderen iig toch even in de sfeer te krijgen en ze lekker te laten dansen heeft de organisatie van de Koningsspelen een medley gemaakt van alle koningsspelen liedjes. Bekijk hier de Koningsspelen Medley en zing en dans mee op Bewegen is Gezond, Doe de Kanga, Energie, Huspakee, Okido, Fitlala en natuurlijk de Pasapas.


 

Spelletjes

De smaak te pakken? Bekijk op de site van Juf Maaijke suggesties voor koningsspelen spelletjes of print een leuke kleurplaat. Op ouders van nu staan ook een heel aantal Oud Hollandse spelletjes die thuis te spelen zijn.

 

Knutselen

Op de pinterest van de Dongeschool hebben we natuurlijk ook een bord voor de Koningsspelen met allerlei knutsels, spelletjes en koningsspelenclips. 


Koningsspelen ontbijt

Jumbo zet haar jaarlijkse bijdrage aan het Koningsontbijt deze keer in voor de extra donaties aan Voedselbanken Nederland. Vanwege het afgelasten van de Koningsspelen gaat de verstrekking van 1,1 miljoen door Jumbo gesponsorde ontbijten voor basisschoolkinderen dit jaar niet door. In samenwerking met verschillende leveranciers heeft Jumbo nu speciale voedselpakketten op basis van het Koningsontbijt samengesteld voor de klanten van de voedselbanken. De pakketten bevatten onder meer diverse soorten broodbeleg, ontbijtgranen en verantwoorde tussendoortjes.  

16/04

stadsdeelwethouder in gesprek met leerlingen

Aanstaande vrijdag gaat OOADA KLASLOKAAL nog 1 keer live. Vanaf een speciale locatie (Stadsdeelkantoor Zuid). Met een bijzondere gast stadsdeelbestuurder Flora Breemer.
Na haar enthousiasme gedeeld te hebben over het OoadA klaslokaal heeft ze besloten haar vaste spreekuur exclusief open te stellen voor kinderen en dit live te houden via de stream van OOADA KLASLOKAAL. Aanstaande vrijdagochtend om 10.00 uur.

 

Kinderen kunnen er op 2 manier actief aan deelnemen! 

1. Door voor (of tijdens) de uitzending vragen in te sturen voor het interview waarmee de uitzending begint (denk staatsinrichting: wat doet een Stadsdeelbestuurder, hoe wordt je dat, moet je dan luisteren naar de burgemeester)
2. Door ideeën in te sturen mbt de voorzieningen voor kinderen in onze Stadsdelen.

Via onderstaande link kunnen kinderen hun vragen en ideeën nu al insturen.
De namen van de vragenstellers worden in de uitzending genoemd als hun vraag of idee wordt uitgekozen. 
https://app.sli.do/event/urc51hv8/live/questions

De uitzending is vrijdag a.s. om 10.00 uur te zien via:
 
 

Hygiëne les

Hygiëne helpt! Ook om het coronavirus terug te dringen. Maar waarom zijn die hygiënemaatregelen zo belangrijk? En wat is het coronavirus precies?
Om leerlingen in het basisonderwijs van alles hierover te laten ontdekken is de digitale les Corona ontwikkeld met veel interactieve, afwisselende opdrachten.

 

Leerlingen kunnen de opdrachten zelfstandig maken, zowel thuis als op school. De totale les duurt 45 minuten, waarin de basis en het belang van goede hygiëne wordt uitgelegd en de vragen rondom het coronavirus worden behandeld.

 

Waar gaat deze les over? Kinderen leren…

 • wat een virus is, hoe het zich verspreidt en wat het doet met je lichaam;
 • hoe je elkaar kunt besmetten en wat ‘broodje aap’ verhalen zijn;
 • welke klachten typisch zijn voor mazelen en welke voor corona;
 • waarom de hygiënemaatregelen zo belangrijk zijn;
 • wat zij kunnen doen om te helpen het coronavirus niet te verspreiden;
 • hoe we ervoor kunnen zorgen elkaar niet te besmetten;
 • waarom je afstand moet houden en hoe je dat het slimste doet;
 • wat het belang is van een goede weerstand.


Uit de grote thuisblijfgids van de NRC:


Hoe praat je met kinderen over het coronavirus?

Pas de informatie die je geeft aan op de leeftijd van het kind en geef eerlijk antwoord op hun vragen.Wees reëel over het gevaar en wat we zelf kunnen doen om het risico op ziek worden te verkleinen, op basis van goede informatiebronnen, zegt Susan Bögels, hoogleraar Family Mental Health aan de Universiteit van Amsterdam. En houd je aan de feiten: Lees hier de do’s en don’ts van experts

 

Structuur en dagindeling

Kinderen hebben nu een zinnige en voorspelbare dagindeling nodig. In de crècheleeftijd is het simpel: hou aan wat je anders ook doet op de thuisdagen. Eendjes voeren in het park kan nog. 

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd moet je een plan maken. Zoals twee blokken les per dag in de gewone vakken: taal, rekenen, lezen. Het ene blok met een online les van de eigen basisschool, het andere computerloos.


Kinderen hebben ook minstens een uur per dag beweging nodig.
 Maak een boswandeling, ga fietsen, doe kinderyoga van YouTube. Tussendoor een uur een project, en een uur iets creatiefs. Denk voor inspiratie aan je eigen beroep, een online typecursus, visueel museumbezoek of trek dat proefjes/knutselboek uit de kast dat je nog nooit had ingekeken, aldus NRC-redacteur Hester van Santen.  

NRC lezer Marieke geeft een hele leuke tip voor zowel kinderen als grootouders: ‘Kinderen laten voorlezen door opa en oma (of anderen die eenzaam zijn of niks te doen) via Facetime of Skype. En kinderen die zelf leren lezen, zelf laten voorlezen aan opa en oma. Kinderen leren wat en opa en oma hebben contact en wat te doen.’


Hoe pak je thuisonderwijs goed aan?

Wat kunnen we leren van ervaringsdeskundigen? Veel ouders zijn hier helemaal niet getraind in lesgeven en veel thuisonderwijsschema’s laten zien: het is serious business. Daarom drie tips:

1. Wees je bewust van de veranderende relatie. „Als je thuisonderwijs geeft, ga je plotseling anders met elkaar om. Voor kinderen is dat wennen”, zegt Sijbrand Balkema, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs. „Als je opeens te veel de juf of meester gaat uithangen, ontstaat er frictie.”
2. Maak samen een plan. Kinderen houden van structuur. Kijk wat wel en niet werkt voor je kind en wat je hem of haar wil leren. „Het wordt pas onderwijs als je een plan hebt”, zegt Balkema.
3. Praat na afloop van een paar uur werken even na met je kind, adviseert Suzan Polet. „Vraag bijvoorbeeld wat ze hebben geleerd. Niet om te controleren, maar om het werk goed af te sluiten en je kind het gevoel te geven dat je het serieus neemt.” Lees hier hoe andere ouders thuisonderwijs aanpakken


doe tip

Een leuke doe tip van 5b. Zij hadden als bevo-opdracht; 'Als een plaatje'.
Waarbij je een afbeelding een keer precies na moest maken 'net echt' en een keer in pixels 'geblokt'. Zie hier het toffe resultaat uit groep 5b.
 

15/04

De groep 8 pagina

Het is een gek jaar voor groep 8, zonder kamp en zonder CITO toets. Maar het is wel het laatste jaar hier op de Dongeschool en het is wel zo leuk toch mee te kijken met alle dingen die de groep achters zoal ondernemen. Als het niet live kan; dan maar digitaal!
Op een eigen 'groep 8 nieuws' -pagina

 

 


14/0
4

Hoe gaat het met jullie?

Afgelopen vrijdag is via parro een google enquete rondgestuurd omdat we zo benieuwd zijn hoe het met jullie is...een stukje reflectie en herkenning én vooral een beetje 'samenhorigheid' binnen al deze 'sociale' afstand.
Het Interview is al door veel mensen ingevuld. Lees hier de verhalen
Wie volgt? Hoe is het met jullie!?

 
Corona vragenuur voor kinderen

Morgenmiddag om 14:00 uur is weer het vragenuurtje van Nationale Wetenschapsagenda Wil je ook een vraag stel? Stel hem op de facebookpagina met de naam, leeftijd en de vraag

 

Verse tips voor online vermaak

 

Culturele tips

 

Doe tips