Nieuws

20 december 2018

Een kerstgroet van Rik

Beste oudersverzorgers,

 

Ook dit jaar is mij weer gevraagd om een kersttoespraak te houden. Het is voor mij altijd moeilijk in te schatten of dit nu een moment is om terug te kijken of juist vooruit.

Kerstmis is een tijd van brandend haardvuur de geuren van dennentakken en wijn, goede gesprekken, hernieuwde vriendschappen, samenzijn en vooral ook mooie herinneringen ophalen.


Preview foto

Ik kan me de kerstmarkt, het kerstdiner van vorig jaar nog herinneren als de dag van gisteren. Ik was euforisch, na jaren van zoeken naar een geschikte uitbreidingslocatie werd een paar dagen eerder bekend dat het ROC het pand ging verlaten en de uitbreiding kon plaatsvinden in het gedeelte achter mij. Daarop volgde veel overleg met verschillende partijen van de gemeente. Naar onze overtuiging heeft men tijdens een overleg in mei groen licht gegeven voor de plannen. Groot was dan ook de verbijstering dat men daar in septemberoktober op terug kwam. Het resultaat is dat we vele overleggen verder zijn en we nog steeds geen akkoord hebben op de renovatieplannen. Wij als school willen deze renovatie goed uitvoeren zodat we een schoolgebouw hebben waar de kinderen zich optimaal kunnen ontplooien en de ruimte aan hen geeft om de 21-eeuwse vaardigheden eigen te maken. De gemeente vindt dat wij veel meer m² vragen dan waar we volgens telling van het aantal leerlingen recht op hebben. Echter de gemeente gaat volledig voorbij aan het feit dat we hier te maken hebben met een monumentaal pand waarbij in vergelijking met nieuwbouw heel veel m²  verloren gaan aan gangen, trappenhuizen en grote entrees. We bezinnen ons nu op welke mogelijkheden we hebben om de gemeente op andere gedachten te krijgen. Wellicht hebben we daar de hulp van ouders en kinderen bij nodig.

De 21-eeuwse vaardigheden heb ik al genoemd. U vraagt zich natuurlijk af, doen jullie daar dan helemaal niets mee. Natuurlijk wel. Bij de 21-eeuwse vaardigheden gaat het om betrokkenheid. Betrokkenheid van de kinderen bij het onderwijs in algemene zin en betrokkenheid bij hun eigen leerproces. Om die betrokkenheid te vergroten bij het onderwijs in algemene zin, zijn we dit jaar gestart met de leerlingenraad. Ik heb al enkele malen het genoegen gehad met leerlingenraad in gesprek te gaan. Alle leden weten duidelijk waar ze voor staan en wat ze willen bereiken. Afgelopen jaar zijn we ook begonnen met het herinvoeren van het programma van de Vreedzame School. Het doel is dat de school zich ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden (leerlingen, leerkrachten en ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn, en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat. In het kader van de vreedzame school zijn een aantal leerlingen opgeleid tot mediatoren. Een mediator is een leerling die bemiddelt bij conflicten tussen kinderen. Volgens een vast stappenplan werken de mediatoren samen met de kinderen die een conflict hebben, aan oplossingen die voor hen beiden aantrekkelijk zijn.  Zo geven wij de kinderen de verantwoordelijkheid om problemen zelf op een goede manier op te lossen. Tussen oktober en december hebben verschillende leerlingen de mediatorenopleiding gevolgd. Woensdagavond hebben Alien, Mats, Zilver Lodewijk, Taim, Meghan, Jonathan, Eline, Felice, Frouke, Pier, Saskia, Tom, Julia, Nadine, Abel Rebecca, Ivan en Sam hun diploma gekregen en kunnen zij in het nieuwe jaar starten als mediator.

Het zal u niet ontgaan zijn dat er sprake is van een lerarentekort. Het laatste half jaar zijn we wel een dag per week bezig geweest om nieuwe leerkrachten en vervangers voor zieke leerkrachten te zoeken. Trots ben ik op de flexibiliteit van het huidige personeel. Leerkrachten die extra werken, groepen voor één dag of meerdere dagen over nemen.  Vaak is het wel zo, als je denkt alles geregeld te hebben dan gebeurt er weer iets waardoor er weer andere groepen voor langere tijd bemenst moeten worden. We hebben voor de komende maand nog wat uitdagingen staan. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat ons lukt. 
Wat 2019 ons gaat brengen ten aanzien van de nieuwbouw is een grote, zwarte tunnel. Ik hoop dat we snel licht zullen zien in 2019!

Moge het nieuwe jaar
op alle gebieden
een jaar worden
waarvan je zegt

het mocht nog jaren duren

Namen het hele team wens ik alle kinderen, ouders, oma’s en opa’s en verzorgers een prettig kerstfeest en een heel mooi 2019!

Rik van Veldhuizen