Nieuws

12 juli 2019

Einde Schooljaar Nieuws Brief

Het jaar is voorbij gevlogen! Zoals verwacht, liep alles anders en was het een turbulent maar goed schooljaar! We hebben genoten van de nieuwe lesmethodes uit Blink, geweldige activiteiten met elkaar gedaan en mooie feesten met elkaar gevierd. Ondanks dat we onze verwachtingen hebben bij moeten stellen qua verbouwing, hebben we er het beste van gemaakt en goed de geulstraat benut voor de vaklessen, keuzecursus en zelfs een blinkpresentatie! Dit jaar was er voor het eerst een leerlingenraad en dat hebben we geweten; warme truiendag en een groots verkleedfeest; wat een geslaagde primeur & inzet voor de medeleerling, net als de mediatoren die, voor het eerst dit jaar, hun rol vervulden. Het laatste jaar onder de hoede van directeur Rik van Veldhuizen; een succesvol & mooi 2018/2019!

Preview foto

Donge Dons Disco Festival

Vrijdag 28 juni vierden wij samen met DONS het Donge Dons Disco Festival in teken van het tien jarige jubileum van DONS en hun samenwerking met de Dongeschool. Het was fantastisch weer, alle leerlingen en leerkrachten hadden ontzettend hun best gedaan om leuke optredens in te studeren. Ook tijdens de TSO waren er mooie optredens voorbereid. De hapjes van de dames en heren van de TSO waren weer verrukkelijk, en dankzij de inzet van gewedige vrijwilligers zag het schoolplein er fantastisch en festival waardig uit!

Mede dankzij de voortreffelijke samenwerking met DONS en ook hun mooie aanbod in schone kunsten en creatief talent kunnen we terugkijken op een ontzettend geslaagd festival, met allerlei activiteiten mogelijk gemaakt door vrijwilligers en De Krekels.
Dankzij, met name, Jan Enning staat is er weer een mooi foto-overzicht klaar om te bekijken. De link hiernaar is gedeeld via Parro.


Op het zomerfestival was dit jaar het goede doel van de traditionele goede-doelen-kraam; onze eigen schoolbieb. Wij zijn verheugd te mogen mededelen dat er bijna €550 is opgehaald ten behoeve van een mooie aanvulling voor de schoolbibliotheek van onze kinderen. Er wordt al hard gewerkt aan een uitbreiding i.s.m. Kinderboekhandel Casperle. Wat fijn dat er nu nog meer keuze kan zijn. Het aanbod op de goede doelen kraam werdt dit jaar mede mogelijk gemaakt door Sipsnap. Het is nog mogelijk om deze voor het speciale festival-tarrief aan te kopen t.b.v. de schoolbibliotheek via ov@dongeschool.nl


Het zomerfestival is voornamelijk tot stand gekomen door de inzet van een fantastische zomerfeestcommissie; Marijke Smeding, Clair Streckfuss en Maartje Verhoef in samenwerking met Elfi Boink van DONS onder leiding van Claudia Ruiz. 


Ouder Commissie 

Lijkt het je ook leuk om eens een feest of andere activiteit mee te organiseren? Neem dan contact op via ov@dongeschool.nl

Maar de Ouder Commissie is ook op zoek naar nieuwe leden. De OC vergaderd ongeveer 5-6 x per jaar in de avond in een gezellige kroeg. OC is een team van ouders en een afgevaardigde van schoolteam en organiseert en beheert de activiteiten en vieringen (denk aan zomerfeest, kerstfeest, Koningsspelen etc.) op school in samenwerking met de evenementenmanager van school. Daarnaast beheren we de inkomsten die binnenkomen via de ouderbijdrage en bepalen waar we dat geld het beste aan kunnen besteden. Voorbeelden hiervan zijn de onlangs aangeschafte picknick tafels en in augustus komen er grote schaduwdoeken. Maar ook verdelen we het geld over de verschillende sub commissies zoals bieb, tuin etc. En we vertegenwoordigen de ouders en sparren met de schooldirectie over zaken die kinderen en ouders aangaan anders dan het beleid dat de school bepaalt (bijv. Parro). 

Lid zijn is een leuke en dankbare taak. En je kan je binnen de OC ook weer zo actief maken als je zelf wilt. Enthousiast? Nieuwsgierig? 
Haak een avondje aan om te bepalen of het wat voor jou is! Als je ervoor openstaat; we vergaderen begin september weer! Van harte welkom! Neem ook dan contact op via ov@dongeschool.nlEen woordje van Thea

 

"Inmiddels werk ik alweer bijna een jaar als adjunct directeur op de Dongeschool. Wat heb ik genoten van de kennismaking met alle leuke kinderen, met mijn fantastische collega’s en met u als betrokken ouders. Wat krijgen de kinderen op de Dongeschool een prachtig onderwijsaanbod. Naast rekenen, lezen en taal is er veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en wordt er veel gedaan op het gebied van wereldverkenning, kunst en cultuur. En daar komen dan nog eens hele mooie festiviteiten bij, zoals onder andere de kerstmarkt en het zomerfeest. Kortom, ik ben trots dat ik adjunct-directeur ben op deze mooie school.

De afgelopen week werd u geïnformeerd over het vertrek van Rik. Jammer voor de Dongeschool, maar gezien zijn loopbaan een begrijpelijke keuze. Gelukkig heb ik een jaar met Rik samengewerkt, en heb ik ervaren wat er gedurende het schooljaar op directieniveau allemaal voorbij komt. We hebben samen met input vanuit het team het nieuwe schoolplan 2019-2023 opgesteld. In dit schoolplan hebben we beschreven waar we nu staan als school, en waar we naar toe willen groeien. Dit proces was voor mij zeer waardevol, hierdoor heb ik de school en het team goed leren kennen. Ik sta volledig achter de ontwikkeling die de school wil maken. Ik ben dan ook heel blij dat ik het vertrouwen heb gekregen om waarnemend directeur te worden, en vanuit deze rol kan sturen op het realiseren van de beschreven ambities.

Rik komt tot oktober nog één dag in de week op de Dongeschool om een goede overdracht te verzorgen. Het afscheid van Rik tillen wij dan ook over de zomervakantie heen, en staat gepland op vrijdag 4 oktober. Natuurlijk informeren wij u hoe Rik die dag van de kinderen, van u als ouders en van ons als team afscheid gaat nemen. Met alles wat Rik voor de Dongeschool betekend heeft verdient hij het om die dag enorm in het zonnetje gezet te worden.
Graag wil ik u bedanken voor de fijne samenwerking het afgelopen schooljaar, en wens ik u namens het Dongeteam een hele mooie zomervakantie toe!

 

Afscheid groepen 8

De laatste dagen van de groepen 8 stonden in het teken van musical, afscheid en schoonmaken.
De zenuwen voor de musical liepen de laatste dagen hoog op. Weet ik mijn tekst nog wel, kom ik op tijd op, maar zoals altijd kwam alles goed en stond iedereen te schitteren als echte sterren. Het waren beide top avonden en we hebben genoten van de kinderen.
Afscheid nemen na 8 jaar is niet niks. Toch ook weer fijn om de volgende stap te nemen.
We wensen de kinderen heel veel succes en plezier met hun verdere school loopbaan.

 

Leerkrachten groep 8

 

Traditiegetrouw hebben ook dit jaar beide groepen 8 afscheid genomen van de school met een musical. Dit jaar was het “GEWOON SUPER”. In april zijn beide groepen al gestart met het oefenen.

Afgelopen maandag en dinsdag hebben beide groepen een fantastische musical neergezet.  De meesters en juffen waren erg onder de indruk en we hebben alleen maar hele troste gezichten gezien in de zaal van de ouders, oma’s en opa’s, broertjes, zusjes en andere vrienden en familie. Top gedaan en klaar voor een volgende stap! Woensdag waren beide groepen voor het laatst op school en hebben we ze met de hele school uitgezwaaid. We wensen jullie allemaal veel geluk en plezier op de nieuwe school. Kom gerust nog eens langs. We horen graag van jullie hoe het met jullie gaat!

 

Tafeltennistafel

Tijdens het schoolkamp in Lage Vuursche hebben de leerlingen van de huidige groepen 8a en 8b heel veel plezier beleefd rondom de betonnen buiten tafeltennistafel. Vanwege die goede herinneringen en omdat zij zeker weten dat hun Donge schoolgenoten hier ook veel plezier aan zullen beleven, wilden de leerlingen van groep 8a en 8b  een betonnen buiten tafeltennis tafel aan de school cadeau doen.

Afgelopen woensdag na het uitzwaaien hebben de ouders van de groepen 8 de tafel officieel aangeboden aan de school.  Toon, de vader van Doris, hield een mooie speech. Wat een prachtig cadeau en wat zijn wij, maar zeker ook al onze leerlingen daar blij mee. De tafeltennistafel staat er al een tijdje en op momenten dat de kinderen vrij zijn is hij constant bezet. Echt een schot in de roos. Namens alle kinderen heel veel dank!

 

Stadspas

Ouderbijdrage betalen via de stadspas, volgend schooljaar ook op de Dongeschool! 

In de afgelopen drie jaar is er in totaal op 82 scholen ervaring opgedaan met de Stadspas-regeling `vrijwillige ouderbijdrage'. Met de regeling kunnen basisscholen de vrijwillige ouderbijdrage voor leerlingen met een Stadspas laten voldoen, door het scannen van de Stadspas op school. Vanwege het succes is besloten om alle basisscholen de gelegenheid te geven om vanaf komend schooljaar van de regeling gebruik te maken. 

Doelstelling: Het stadsbestuur stelt dat alle Amsterdammers volwaardig mee moeten kunnen doen en dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. In dit kader investeert de gemeente in de Stadspas-regeling 'vrijwillige ouderbijdrage', gericht op het garanderen dat alle leerlingen deel kunnen nemen aan de extra activiteiten die de school organiseert. Middels het scannen van de Stadspas vergoedt de gemeente 50 euro van de vrijwillige ouderbijdrage voor het kind aan de school. Deze werkwijze moet de school ook werk uit handen nemen. Voor wie? De werkwijze is voor schooljaar 2019-2020 bedoeld voor alle Amsterdamse basisscholen.  

Om de werkwijze met de Stadspas uit te kunnen voeren, is het voor de gemeente noodzakelijk dat de school instemt met een aantal uitgangspunten en voorwaarden.  Deze gaan bijvoorbeeld over het waarborgen van de privacy van leerlingen. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders als voorwaarde gesteld dat geen enkel kind meer mag worden uitgesloten van activiteiten die niet horen bij het wettelijk voorgeschreven onderwijscurriculum zoals in ieder geval een viering, sportdag, excursie ongeacht of de vrijwillige ouderbijdrage is betaald. Ouders die de Stadspas van hun kind hebben laten scannen, zijn vrijgesteld van de betaling van bijdragen aan de school. De vergoeding van €50 per leerling moet dekkend zijn voor alle activiteiten en materialen die betaald worden uit de vrijwillige ouderbijdrage. De enige uitzondering hierop is de eventuele bijdrage aan het schoolkamp (een eenmalig meerdaags uitje in de bovenbouw). 

 

 

Tot ziens op 26 Augustus!