Nieuws

01 juni 2023

Nieuwsbrief Juni

Deze week hadden de leerlingen, lesvrije week. Menigeen heeft deze gelegenheid aangegrepen om er even lekker tussenuit te gaan. Team Dongeschool ging deze week hard aan de slag. Er is gewerkt aan de ondersteuningsroute, het doorstroomperspectief, de groepsindelingen, de formatie en natuurlijk zijn alle rapporten geschreven! 

Maandag starten we aan de laatste drie weken van het schooljaar 2022/2023! De afgelopen weken hebben de leerlingen ontzettend hun best gedaan op de laatste CITO ronde. Ook deze resultaten zijn in het rapport terug te vinden. Komende maandag krijgen alle leerlingen, die niet op schoolreis gaan, de rapporten mee naar huis. De andere leerlingen krijgen hem dinsdag mee. 

Naast facultatieve rapportgesprekken en de doorstroomperspectief gesprekken gaan komende week meerdere groepen op schoolreis. 
De week daarna voeren de groepen 8 de musical uit en vieren we op vrijdag met elkaar het zomerfeest!
In de laatste week zwaaien wij woensdag de groepen 8 uit en maken de leerlingen kennis met hun nieuwe leerkracht en/of klas.

Vrijdag 21 juli start om 15:00 onze zomervakantie!


Preview foto

Jaarplanning 2023/2024

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving heeft de jaarplanning later dan aangekondigd een definitief 'akkoord' kunnen krijgen. Inmiddels staat de jaarplanning voor schooljaar 2023/2024 staat vast. Vakanties en vrije dagen zijn terug te vinden op: https://www.dongeschool.nl/onze-school/vakantie--en-vrije-dagen

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

Formatie

Wij zijn aan het werven om vorm te geven aan het team voor komend schooljaar.We zijn verheugd te kunnen delen dat we al drie toppers bereidt hebben weten te vinden zich bij het Dongeteam aan te sluiten.
Hiermee zijn er nog enkele plekken in de formatie te vullen. Waaronder een vacature voor leerkracht middenbouw en een parttime vacature voor leerkracht bewegingonderwijs.
Het zou fijn zijn als iedereen kan helpen deze vacatures zo veel als mogelijk te verspreiden. Zo komen deze ook eerder onder de aandacht van de potentiële gegadigden die op onze mooie school kunnen komen werken. Alvast onze dank!

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------

Doorstroomperspectief

Begin vorig kalenderjaar heeft de eerste kamer de Wet Doorstroomtoetsen PO aangenomen. Hierdoor is er verandering van het schooladvies en de aanmeldweek.

De definitieve aanpassingen die hierbij volgen zijn nog in werking maar de Kernprocedure, die o.m. van invloed is op de adviesgesprekken voor groep 7, is al gewijzigd. 

Voorlopig advies eind groep 7 schooljaar 2022-2023 wordt oriënterend gesprek VO

Met de invoering van een verplicht wettelijk voorlopig advies in groep 8 komt het voorlopig advies in groep 7, dit schooljaar al, te vervallen. Om ouders en leerlingen toch te informeren over de mogelijkheden in het VO, zal daarvoor dit schooljaar een oriënterend gesprek VO (voortgezet onderwijs) eind groep 7 worden gehouden. In het oriënterend gesprek VO eind groep 7, vergelijkbaar met een 10-minutengesprek, worden de resultaten/werkhouding besproken, aangevuld met een doorstroomperspectief. Uiteraard is er voor leerlingen en ouders gelegenheid om hun verwachtingen uit te spreken over de vervolgloopbaan.

 

In januari 2024 volgt dan het officiële voorlopig advies.

 

 

-----------------------------------------------------------------

Kennismaking met de nieuwe leerkracht en/of de nieuwe klas

Woensdag 19 juli zullen de kinderen kennis maken met de leerkracht die zij volgend schooljaar zullen krijgen. Dit zal voor de leerlingen die naar groep 4 t/m 8 gaan van 12:00 tot 12:30 zijn. Dit 'wenmoment' is in het lokaal waar zij volgend jaar les zullen krijgen.
Kinderen uit groep 2 gaan wennen in groep 3 op dinsdag 18 juli tijdens de gymles van groep 3. 

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

Een Vreedzame school

voor leerlingen, team én ouders!

In de afgelopen tijd hebben wij, helaas, niet altijd ervaren dat iedereen op en rondom school met elkaar omgaat zoals wij als school met elkaar om willen gaan. Wij zijn een 'vreedzame school' en willen een ieder die zich in of om onze school verkeert eraan herinneren dat onze school een veilige vertrouwde plek moet zijn voor kinderen en dat wij bij ons op school onze leerlingen proberen op te voeden met de vreedzame school methode.

Een Vreedzame School

• We zorgen er samen voor dat iedereen zich veilig en prettig voelt.
• We waarderen dat iedereen anders is, iedereen is even belangrijk.
• We werken aan zelfcontrole en rust in de school.
• We zorgen voor de spullen in en om de school.
• We lossen conflicten en problemen samen op.

 

Idealiter geven wij als volwassenen het juiste voorbeeld.
Wanneer ouders en/of verzorgers zich in een conflict bevinden probeer dit dan op een rustig moment in afwezigheid van kinderen met elkaar uit te spreken. Weet dat op school er altijd mensen zijn die bereid zijn te bemiddelen indien nodig. Directie of intern begeleider kunnen altijd mee in gesprek gaan. Daarnaast heeft ook de Dongeschool een vertrouwenspersoon;
www.dongeschool.nl/donge-ouders/vertrouwenspersoon
Wij vertrouwen erop hiermee voldoende handvatten te geven om dit soort conflicten in de toekomst te voorkomen.

 

 

-----------------------------------------------------------------

Juf Anna valt in de prijzen!

Uitgeverij Lemniscaat organiseerde de wedstrijd 'Picture this' voor illustratoren.

Onze juf Anna, Anna Boterman is met haar illustraties voor Woeste dagen vol' (Floor Paul) in de prijzen gevallen.

Gefeliciteerd Anna!

 

Nieuwsgierig?

Kijk op Anna haar site voor meer illustraties.

 

 

-----------------------------------------------------------------


Onderwater!

Zomerfeest Dongeschool 2023

Het is bijna weer tijd voor ons jaarlijkse zomerfeest!
Natuurlijk zijn DONS en de Krekels ook van de partij!
Wees allen welkom op Vrijdag 14 Juli, 15:00 

Dit jaar organiseren wij weer een heus festival!
Met als thema: ONDERWATER!
Het festival duurt 3,5 uur. Niet alleen zullen alle groepen hun eigen optreden geven, maar ook de Dongeband en de DONS-band zijn van de partij.
Daarnaast zijn er allerlei leuke acitviteiten en wordt er een loting georganiseerd voor het goede doel.

Hulp gevraagd!

We maken er samen een feest van! Er hebben zich al ontzettend veel ouders opgegeven om te komen helpen bij het voorbereiden en bouwen van het zomerfeest. Fantastisch!
Het decoteam is inmiddels al van start en zelfs oud-leerlingen helpen mee met de decoraties. Zo heeft Daan twee fantastische haaien geschilderd. Baas!

Wil je ook komen helpen met opbouwen, inrichten of niet geheel onbelangrijk: mee helpen opruimen; meld je aan via Parro. 

 


Alle informatie;

Lees alle informatie op de evenementpagina:

https://www.dongeschool.nl/nieuws/onderwater!-zomerfeest-dongeschool-2023

Let op! Deze informatie is nu aangevuld met de tijden van de optredens en een plattegrond van het feest en een lijst met activiteiten. 

 

Loterij!

Dit jaar is er weer een kraam ingericht tbv het goede doel. Elk jaar zamelen wij tijdens de Kerstmarkt en het Zomerfeest geld in voor een goed doel. Dit schooljaar is dat ‘Donge Doet Goed’; een, dit jaar opgezet,  intern fonds wat, onder meer, zorgt voor de eigen scholengemeenschap op gebied van steun en duurzaamheid door middel van ruilkasten en voorraadkasten. 

 

Voor dit doel is er op het zomerfeest een loterijkraam. Hier zijn er fantastische prijzen te winnen waarvan alle opbrengsten ten goede van een goed doel komen. Een greep uit de prijzen; 

 

  • diverse schoonheidproducten

----------------------------------------------------------------------------------------

Andere donateurs aan prijzen zijn Goos, Tap Zuid, Bakkerij Holtkamp en Ijsland.

----------------------------------------------------------------------------------------

Fantastisch!!

Bij de kraam zijn loten te koop. Elk lot bedraagt twee muntjes (twee euro). 

De prijzen corresponderen met een lotnummer. Je weet direct of je prijs hebt!

 

Heb je zelf iets in te brengen? Als ondernemer, kunstenaar of zomaar omdat je toevallig van iets (nieuws) twee hebt staan. Laat het weten via Claudia Ruiz. Mail of parro

 

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Afgelopen tijd op de Dongeschool

Praktisch fietsexamen 

De groepen 7 hebben aan het begin van de maand het praktisch fietexamen afgelegd. Amsterdam organiseert als enige Gemeente in Nederland een eigen examen. 'Verkeer en meer' verzort dit voor alle scholen. 
Aan het begin van het jaar hebben de leerlingen al het theoretisch examen afgelegd en nu zijn ook voor het praktisch examen alle leerlingen geslaagd!
Speelpplein kleutergebouw

Met de hitte van de afgelopen tijd was het een uitdaging om het confortabel te houden voor de leerlingen. De mooie tenten van Oudervereniging Dongeschool zorgden de afgelopen maand voor de nodige extra schaduw op het achterplein van de Geulstraat. Ook is er een buitenkraantje geinstaleerd en is de modderkeuken van het grote plein naar de binnenplaats van het kleutergebouw verplaatst. Het is een heel fijn en gezellig pleintje zo voor de kleuters. 
Schooltuinen

De groepen 6 hebben al een paar weken buitenlessen op de schooltuinen. Het was hard werken om de grond te bewerken en de groenten en bloemen te zaaien of te poten. Maar inmiddels kan er bijna elke week wel iets geoogst worden!
Zoals radijsjes die de leerlingen daarna zelf hebben ingemaakt met kruiden en azijn. 
De camping

De kleuters hebben de afgelopen maand hard gewerkt aan de camping. Dit is het laatste thema dit jaar. Op de camping staat inmiddels een wegwijzer en een bbq (met marshmallows!). Ook heeft camping Bonnie  een ijskraam met prijslijst en al. Leuk om te zien dat iedereen een onderdeel maakt en dat het dus echt voelt als een gezamenlijk project. 
Deze leerlingen gaan vol inspiratie de zomervakantie in over drie weken
Feest in het Tropenmuseum

Het is altijd weer een feest om naar Tropenmuseum te gaan! Feest stond dit bezoek zelfs centraal! Niet iedereen viert dezelfde feesten, maar feesten doen we allemaal! Groep drie ontdekte de overeenkomsten en verschillen tussen feesten wereldwijd. En heeft nagedacht over hoe zij zelf feest vieren. Ze luisterden naar een verhaal, leerden een feestelijke dans en maakten een feestslinger. Aansluitend kregen zij een workshop over de vrolijke carnavalsdans Frevo.
Het Scheepvaartmuseum

De groepen 1/2 zijn naar het het Scheepvaartmuseum geweest. Samen met de twee (knuffel)-ratten hebben de kleuters alle plekken op het oude VOC schip ontdekt: waar de voorraad eten lag, waar en hoe de matrozen sliepen en hoe het anker omhoog moest. Ook hebben de kinderen een heel parcours afgelegd over verschillende tonnen en netten. Een groot avontuur!

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

WIL JE NOG MEER ZIEN VAN DE DONGESCHOOL? 

VOLG ONS DAN OOK OP INSTAGRAM OF LinkedIn