Nieuws

28 mei 2021

Nieuwsbrief mei 2021

De afgelopen maanden was er veel nieuws wat wij intern via Parro hebben gedeeld. Vergezeld van de lentezon maken de eerste versoepelingen het gelukkig mogelijk dat er weer het een en ander in en om school georganiseerd kan worden. En staan er ook nog wat leuke dingen op de planning. Ook kunnen wij het vakantierooster voor volgend schooljaar met jullie delen en zijn er wat leuke uit tips voor de kinderen.

Preview foto

Praktisch Verkeersexamen Dongeschool

Vorig jaar moesten we het verkeersexamen door de pandemie helaas overslaan, maar gelukkig mochten de groep 7 leerlingen van de Dongeschool donderdag 20 mei weer op voor hun praktisch verkeersexamen. Ondanks de voorspellingen hadden onze leerlingen gelukkig niet de extra hindernis mee van de stevige regenval waarin andere examenkandidaatjes deze week moesten fietsen. 


Met een voorzichtig lentezonnetje legden beurtelings groep 7A en 7B de 15 minuut durende route af.

Het examen was heel goed georganiseerd. Van aankomst tot vertrek, met een broodje aan toe, waren alle kinderen binnen twee uur weer op school. Op het Ijselplein konden de kinderen lekker blijven spelen totdat al hun klasgenoten weer binnen waren. Perfect.

Het examen droeg bij aan het gevoel dat langzaamaan dingen weer kunnen. De leuke dingen, maar ook andere zaken die buiten het vaste curriculum van de dagelijkse les vallen, maar net zo belangrijk zijn. We mogen weer en we gaan ervoor!


Koningsspelen

Ook de Koningsspelen konden we gelukkig dit jaar weer door laten gaan. De groepen 1 t/m 4 deden met hun eigen groep spelen op het plein, de groepen 5, 6 en 8 legden een sportcircuit af in het Beatrixpark en de groepen 7 kregen een roeiclinic bij Roeivereniging Amstel.

 

Ondanks dat de dag op een andere manier georganiseerd was dan dat we gewend zijn, voelde het geenszins als compromis. Behalve dat de gezelligheid en de inspanning van de ouders zeker gemist werd. 


Centrale eindtoets

Afgelopen maandag zijn de uitslagen bekend gemaakt van de centrale eindtoets. Deze uitslag kwam later dan verwacht binnen omdat uiteindelijk de normering door de corona pandemie is aangepast. 

De Expertgroep heeft op basis van de resultaten en onderzoek geconcludeerd dat er sprake is van een kleine, maar aantoonbare leervertraging. De grenzen van de toetsadviezen zijn daarom nauwkeurig bijgesteld op basis van de landelijk geconstateerde leervertraging, zodat leerlingen het best passende advies krijgen, ondanks de omstandigheden. 

Groep 8 kamp

Afgelopen woensdag, donderdag en vrijdag hebben we het toch mogelijk kunnen maken om een groep 8 kamp te organiseren.  Rekening houdend met de cohorten hebben de groepen 8, beurtelings, in de Geulstraat overnacht. Overdag zijn zij naar het klimbos geweest en hebben zij kano gevaren. In de avond was er een kampvuur, bbq en natuurlijk een bonte avond. Ondanks dat het een ‘uitgeklede’ versie was dit jaar hebben de kinderen ontzettend genoten en zijn we opgelucht en blij dat we ze toch nog deze ervaring mee hebben kunnen geven. 

Musical

Nu het kamp achter de rug is, is het hoog tijd voor de groepen 8 om alle aandacht op de musical te vestigen. Ook dit jaar zullen wij de musical filmen en de première met elkaar op doek in de open lucht beleven. Dit jaar zullen wij de musical ‘Expeditie Beachclub’ in het CC Amstel theater opnemen. 


Ajax clinic

Onze school is ingeloot om deel te nemen aan de Ajax clinic! Donderdag 10 juni zal voor de groepen 5 & 6 de Ajax clinic plaatsvinden en vrijdag 11 juni voor de groepen 7 & 8.
De gehele dag bestaat uit 3 verschillende lessen; Slim Online, Gezond & Fit en Sparen Loont. Naast deze lessen is er ook een voetbal clinic. Gedurende de dag staan de volgende onderwerpen centraal: respect, samenwerken, plezier en discipline. Onderwerpen die  aansluiten bij waar wij op school dagelijks mee bezig zijn en belangrijk vinden.  Medezeggenschapraad

  Maandag 18 mei was een vergadering van de Medezeggenschapsraad. Thea heeft deze middag informatie gegeven over de zelftesten die beschikbaar zijn gesteld voor scholen. Deze vergadering was ook Marion (intern begeleider) aangeschoven om het nieuw opgestelde protocol gescheiden ouders toe te lichten. Ook het vernieuwde anti-pestprotocol is besproken. Dit protocol en het nieuwe 'Sociale veiligheid beleidsplan' zal op de website geplaatst worden. 

  Daarnaast is de schoolscan en de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs besproken.
  De MR heeft een update over de formatie gekregen en een toelichting welke vacatures er uitgaan voor het nieuwe schooljaar. Ook is het vakantierooster besproken en de uitgangspunten hiervoor goedgekeurd. 

  Deze vergadering is ook de werving van nieuwe MR leden besproken. Een ouder uit groep 1,2 is aangesloten bij de start van de vergadering om de MR mee te krijgen en te proeven. Andere ouders hebben zich ook aangemeld. 

  Leerkracht Bas Vader heeft vanuit het leerteam rekenen een update gegeven over de nieuwe rekenmethode. Er was keuze tussen drie verschillende methodes. Er is uiteindelijk gekozen voor Alles telt Q, behalve voor groep 3, daar is gekozen voor Semsom. Deze methode is gericht is op spelend leren waardoor wij vinden dat het beter aansluit op groep 2. In beide methoden zit de rekenmuur van Bareka

  Het aangepaste Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is besproken en goedgekeurd. 

  Tot slot is de Oudertevredenheidspeiling kort besproken. Wanneer ook de tevredenheidspeiling van het team afgenomen is, zullen alle peilingen (kinderen, ouders en team) uitgebreid worden besproken en zullen vanuit deze peilingen verbeterpunten worden opgesteld.   

  mr@dongeschool.nl

            

  Bibliotheek

  Wij zijn heel blij dat vanaf dinsdag 25 mei de schoolbibliotheek weer open is gesteld. De bibliotheekcommissie, bestaande uit ouders, is hard aan het werk geweest deze weer op orde te brengen, na een maandenlange sluiting. Zo zijn de eerste stapjes gezet weer de eerste ouders in school te halen.

  Nieuwe ouders

  De afgelopen weken hebben we ook rondleidingen gegeven aan ouders van wie de kinderen sinds maart vorig jaar zijn gestart en daardoor nog nooit in school zijn geweest. Ook hebben wij vorige week voor het eerst weer fysiek op het achterplein een informatieochtend aan geïnteresseerde ouders voor potentieel nieuwe leerlingen georganiseerd met een kleine rondleiding in de school. 

   

  Vakantierooster schooljaar ‘21/’22

  Eerste schooldag

            23 augustus 2021

  Herfstvakantie

            18 t/m 22 oktober 2021

  Kerstvakantie

            27 dec 2021 t/m 7 jan 2022

  Voorjaarsvakantie

            21 t/m 25 feb 2022

  Lesvrije week

            28 feb t/m 4 mrt

  Goede Vrijdag

            15 april 2022

  Tweede Paasdag 

            18 april 2022

  Koningsdag

            27 april 2022

  Meivakantie                 

            25 april  t/m 6 mei 2022

  Hemelvaart en aansluitende vrijdag 

            26+27 mei 2022

  2e Pinksterdag

            6 juni 2022

  Lesvrije week

            20 t/m 24 juni

  Start zomervakantie  

            18 juli 2022

   

  Let op! Drie losse studiedagen moeten nog ingepland worden.

  Overlijden Elly Avis

  23 April is oud collega Elly Avis na een kort ziekbed overleden. Elly was sinds 2011 werkzaam op de Dongeschool als leerkracht van groep 1 en 2. Elly was een enthousiaste leerkracht. Zij hield zich door de jaren heen schoolbreed veel bezig met de Sinterklaasviering.
  Elly reisde graag en ondernam veel in haar vrije tijd. Elly is eind schooljaar 2018 met vervroegd pensioen gegaan. Het overlijden van Elly kwam voor ons collega’s als een grote schok. In liefdevolle kring is afscheid genomen van Elly. Op haar kaart stond dat zij het leven heeft gevierd. 
  Plein Beleid rondom corona maatregelen 

  Nu langzaam maar zeker de maatschappelijke restricties rondom corona versoepelen, merken wij dat steeds meer ouders zonder mondkapje het schoolplein opkomen. Wij begrijpen dat de periode van beperkingen voor iedereen lang duurt. Ook wij als team vinden het lastig ouders herhaaldelijk aan te moeten spreken.
  Het plein is openbaar terrein in de buitenlucht, echter zouden wij nog steeds graag zien dat alle volwassenen op het plein een mondkapje te dragen. Wij voelen ons als school verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het dagelijkse personenverkeer, wat wij elke dag op gang brengen, voor iedereen veilig voelt. In ieder geval vragen wij met klem om elkaar ruimte te geven op het plein, dat lukt beter als we ons aan de volgende regels houden:

  • de achterpoort is INGANG
  • de middenpoort UITGANG 
  • alleen de ouders van de kinderen van de groepen 1/2 brengen de kinderen op het plein, bij voorkeur met één ouder.
  • Vanaf groep 3 komen de kinderen zelfstandig het plein op
  • houd afstand van elkaar 

  Schooltandarts 

  Op 7 t/m 11 juni zal de schooltandarts weer op school komen. In verband met de Cito-toetsen zullen zij in de ochtenden de groepen 1 en 2 bezoeken en in de middagen de groepen 3 t/m 8. Als er vragen of verzoeken zijn over de controle, dan kunt u contact opnemen met de tandarts op tel. 020-6166332 en vragen naar mevrouw Joanna van Agthoven.

   


  Tip: De Avond4daagse 

  Na het succes van vorig jaar is er ook dit jaar weer een ‘Avond4daagse - Home Edition’! Ondanks dat de vertrouwde Avond4daagse niet door kan gaan, ben je met ‘Avond4daagse - Home Edition’ verzekerd van veel wandelplezier. Je vertrekt lekker vanaf je eigen huis en je maakt je eigen route via de app van eRoutes. Ook ontvang je na vier dagen lopen de enige echte Avond4daagse medaille. Je kunt de vier dagen lopen in de periode tussen 29 maart en 30 juni 2021. Kijk voor meer informatie op: https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition


  Tip: Fabschool: de wereld van kleding 

   

  Elke maandag van 15:00 tot 17:00 uur kun je bij OBA CC Amstel een workshop volgen om je eigen kleding of gympies te pimpen. Dat doe je door zelf een sticker te ontwerpen voor op je T-shirt, of een lichtje voor op je jas. Tijdens deze zesdelige workshopreeks leer je wat duurzaamheid is en wat jij kunt doen om de aarde een betere plek te maken – en dat allemaal terwijl je je kleding een make-over geeft. Aanmelden kan via maakplaats@oba.nl
  Kijk voor meer informatie op: https://www.oba.nl/agenda/ccamstel/fabschooldewereldvankleding0.31052021.html