Nieuws

05 juni 2020

Nieuwsbrief 5 juni 2020

Met het volledig opengaan van de school, sluiten we qua berichtgeving 'Dongeschool ten tijde van Corona' af. 
We beëindigen deze periode met een aparte nieuwsbrief en kijken met elkaar uit om de laatste maand weer met volledige groepen naar school te kunnen gaan. 

Preview foto

School weer volledig open na 8 juni

Vanaf 8 juni aanstaande gaat de Dongeschool voor alle kinderen weer volledig open. Dus iedereen gaat weer elke dag naar school. Super om weer met elkaar samen het schooljaar af te kunnen sluiten. Om dit zo veilig mogelijk te doen, houden wij tot het einde van dit schooljaar het continurooster aan, en ook alle gemaakte veiligheidsregels blijven gelden. De tijden voor alle groepen blijven hetzelfde als de afgelopen weken en DONS zal aansluiten op onze schooltijden. Nu er vanwege volledige klassen het dubbele aantal ouders tegelijk op het plein zullen komen om te brengen en te halen, is het van belang dit moment kort te laten zijn en elkaar zo de ruimte te geven. We laten nog steeds geen externen en ouders in de school. Voor ouders/verzorgers blijft veel dus hetzelfde, behalve dat uw kind(eren) weer alle dagen naar school gaan. 

De medewerkers van de TSO zullen we wel weer gaan betrekken, niet voor de overblijf maar voor de buiten pauze rond de middag. Dit geeft de leerkrachten de gelegenheid om even pauze te houden voor de lunch. 

Chrome-books

Aankomende maandag zullen we dus met alle kinderen tegelijk weer op school zijn. We willen jullie daarom verzoeken om de geleende chromebooks weer in te leveren op maandag 8 juni. Als het even kan het liefst opgeladen zodat we ze maandag meteen kunnen gebruiken. Mochten er problemen of defecten zijn met het apparaat meld dit dan bij het inleveren. 

 

(Cito) toetsen eind schooljaar 

We willen ouders/verzorgers graag informeren over de eindtoetsen dit schooljaar. Vanwege de Coronacrisis is het doel van de cito toetsen dit jaar anders. Het doel van het afnemen van deze toetsen is om te kijken wat de leerlingen nu kunnen en waar we aankomend schooljaar op in zullen zetten. 

In de groepen 3 t/m 7 nemen we aan het einde van het schooljaar de Cito-toetsen af. Bij alle kinderen wordt de Rekentoets afgenomen.

De Begrijpend Leestoets wordt ook afgenomen bij de groepen 3 t/m 7. In groep 3 en 4 wordt eerst gekeken of het kind voldoende leesniveau heeft om deze toets te kunnen maken. Als ze dat nog niet hebben dan wordt de toets niet afgenomen. (Dit is de normale werkwijze die we altijd hiervoor hanteren).

Kinderen met dyslexie mogen de dag van te voren de tekst van de begrijpend leestoets doorlezen en de rekentoets, als ze dat willen, op de computer maken. 

Bij de kinderen die extra lezen bij Niels krijgen en bij de kinderen van groep 3 wordt ook de leestoets (Avi) afgenomen. 


De Cito toetsen zullen door de leerkrachten geanalyseerd worden en n.a.v. deze analyse worden groepjes gemaakt voor de start van volgend schooljaar. Het kan zijn dat kinderen extra hulp nodig hebben maar ook dat kinderen juist iets al heel goed kunnen en op een onderdeel minder oefening nodig hebben. Doordat we deze toetsen afnemen hebben we een meetpunt vanuit waar we volgend schooljaar mee kunnen starten. 

 

Bij groep 7 wordt voor het advies gekeken naar de toetsen van groep 6 en de M7 (midden schooljaar) toets. Er wordt uiteraard ook naar de methodetoetsen en de werkhouding gekeken. De E7 (einde schooljaar) toets wordt alleen meegenomen als het kind deze beter heeft gemaakt dan de vorige toets. Daarnaast wordt in groep 7 ook de toets studievaardigheden afgenomen. 

 

Bij eventuele vragen hierover kan je terecht bij de Intern Begeleiders Marion of Charlotte

 

 

Vakantierooster 2020-2021

Eerste schooldag

17 augustus 2020

Herfstvakantie

10 oktober t/m 18 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie + lesvrije week

20 februari t/m 7 maart 2021

Paasweekend 

2 april t/m 5 april 2021

Meivakantie (inclusief Konings- en Bevrijdingsdag)

26 april t/m 9 mei 2021

Pinksterweekend 

maandag 24 mei 2021

Lesvrije dagen 

14 t/m 16 juni 2021

Zomervakantie 

10 juli t/m 22 augustus 2021


Dit rooster is altijd terug te vinden op; https://www.dongeschool.nl/onze-school/vakantie--en-vrije-dagenKorte terugblik studiedag 2 juni

Woensdag 2 juni hadden wij een teamstudiedag. Deze dag stond in het teken van het samenzijn. Na de vele Meets was het echt heerlijk om weer even fysiek samen te zijn en zo met elkaar te spreken. Dat deden we in de buitenlucht op het achterplein, met stoelen op 1.5 meter afstand, zonder digitale middelen. Zelfs geen presentatie op het digibord.  Belangrijke onderwerpen waren de volledige opening van de school per 8 juni, de formatie, het jaarrooster, de evaluatie van dit schooljaar en plannen/wensen voor het nieuwe schooljaar. We hebben specifiek stilgestaan bij wat de corona tijd ons voor positiefs gebracht heeft, en gaan deze positieve dingen mee te nemen in onze plannen voor volgend schooljaar.

 

Rapporten en eindgesprekken, aangepast aan de corona tijd

De rapporten aan het eind van dit schooljaar zullen er anders uitzien dan gebruikelijk. De leerkrachten zullen een kort, persoonlijk verslagje schrijven over de leerlingen. Oudergesprekken zijn er alleen als hiertoe een reden is. Als een ouder een gesprek wil, kan dat aangegeven worden bij de leerkracht(en). Belangrijk is dat hierbij vooraf aangegeven wordt wat er besproken moet worden.
De leerkrachten kunnen zelf ook initiatief nemen tot het voeren van een gesprek, ook zij zullen aangeven wat hiertoe de reden is.
De gesprekken zullen via Meet gehouden worden.

Na de zomervakantie plannen we al vroeg de kennismakingsgesprekken in. We vinden het heel belangrijk om dan alle ouders te spreken, en samen te bespreken waar uw kind staat en wat dit betekent voor het onderwijs in het nieuwe schooljaar. Op deze manier kunnen we de educatieve samenwerking die we dit jaar zo mooi met elkaar opgebouwd hebben voort te zetten in het nieuwe schooljaar. Avond 4daagse, Home Edition

De Avond4daagse 2020 gaat door!

Er is een manier gevonden om kinderen ook dit jaar de felbegeerde avond4daagse medaille te laten verdienen met de Avond4daagse – Home Edition. Kinderen vertrekken hiervoor vanaf hun eigen huis en maken hun eigen routes. Via de app van eRoutes. Aan het eind van vier dagen lopen krijgen ze de enige echte Avond4daagse medaille thuis gestuurd. 

Schrijf je hier in.

Hoe?

Niet in een grote groep maar met een vriendje, je sportmaatjes of gezin. Je kunt de vier dagen lopen in de periode tussen 1 juni en 31 augustus 2020. Maar tussen de eerste en de vierde dag mogen maximaal twee weken zitten. Het moet natuurlijk wel een uitdaging blijven... En je hoeft niet alleen ’s avonds of doordeweeks te lopen. Ook overdag of in het weekend kunnen kinderen op pad!

Voor wie?

Dit jaar loop je naast de mooie medaille voor jezelf óók voor een ander! Niet voor alle kinderen is wandelen namelijk vanzelfsprekend. Veel kinderen met reuma kunnen niet meedoen aan de Avond4Daagse. Bewegen, zoals lopen, spelen, fietsen lukt hen vaak niet. Hun gewrichten werken niet mee en ze zijn gauw uitgeput.

ReumaNederland zet zich dagelijks in voor mensen met reuma. Door mee te lopen en te doneren aan ReumaNederland draag jij bij aan dit onderzoek, zodat kinderen met jeugdreuma snel het juiste medicijn krijgen. Met een Tikkie kun jij een donatie van €1 doen.

Waar meld ik mij aan voor Avond4daagse - Home Edition?

Klik hier om je in te schrijven. In verband met de betaling moet een ouder/verzorger dit doen. Vervolgens vul je de namen van de deelnemers in. Per deelnemer kost deelname € 5. Daarvoor krijg je vier verschillende routes via de eRoutes app. Je kunt daarbij kiezen uit 2,5 - 5 - 10 km. En na afronding van de vier dagen wandelen ontvang je de officiële Avond4daagse medaille thuis! 

 


Wél te filmen!

De musical van groep 8 'Niet te filmen' kan dit jaar op de gebruikelijke manier, met een vertoning in de gymzaal, geen doorgang vinden. Omdat het een groot gemis is wanneer de musical überhaupt niet door zou kunnen gaan was al bedacht de live musical om te turnen tot film. Met vereende krachten (Jitsui, Charlotte, Evelien, Carlijn, Monica, Robin en Claudia) waren we al druk in de weer om binnen de schoolmuren een geschikte locatie te zoeken tot een ouder uit groep 8 ook zijn expertise vanuit zijn media-bureau aanbood. Top!
Hieruit ontstond een brainstorm die uiteindelijke zo uitpakte dat wij de groep 8 musical in een heuse opname studio van Studio Desmet mogen gaan opnemen. Een fantastisch aanbod wat het alleen al qua ervaring voor de leerlingen toch tot een bijzonder feestje maakt!

 

Voor de ouders van de leerlingen van groep 8 hopen wij een besloten openlucht vertoning te kunnen organiseren, school-breed zal er een online premiere volgen van de film!


Investering oudervereniging

In een normaal schooljaar draagt de oudervereniging bij aan verschillende evenementen. Doordat de koningsspelen, de avond4daagse en het zomerfeest dit jaar geen doorgang kunnen vinden is er vanuit de oudervereniging gekozen om te investeren in wat attributen voor op het schoolplein; een nieuw klimrek en een schoolbord tbv buiten onderwijs aan de picknicktafels waarin vorig jaar al was geïnvesteerd. Daarnaast heeft de oudervereniging een bedrag beschikbaar gesteld voor het filmen van de groep 8 musical. Met ook een geannuleerd kamp, een mooie kans om deze groep 8 toch een bijzondere ervaring mee te geven.

 (juf) Lotte in Parool 

Het parool besteedde afgelopen weekend-editie aandacht aan mensen die een tuinhuisje op een tuinpark hebben. Zo interviewden zij ook Lotte (groep 6) en kon zij onder andere vertellen hoe ze de afgelopen tijd vanaf die locatie online les gaf.
https://www.parool.nl/ps/geen-zakynthos-maar-vredelust-staycation-in-een-tuinhuisje~bf855fd6/

 

Een mooie illustratie bij de absurde periode die we met elkaar hebben gehad de afgelopen maanden. Een ervaringing die ons voorlopig nog wel bij zal blijven en waarvan we hopen dat we deze (in stappen) ook weer snel met elkaar mogen afronden en kunnen bewaren als bijzondere 'herinnering'.