Nieuws

18 april 2019

Nieuwsbrief April 2019

Aan het begin van de meivakantie blikken we terug op april met mooie evenementen en uitstapjes. Ook zijn er weer projecten van Blink afgerond en ook het project 'Oorlog in mijn buurt' is beëindigd met de zogeheette 'Eind-ontmoeting'.
De kinderen uit groep 7 hebben allemaal succesvol hun verkeersexamen behaald.
Afgelopen week besteedde wijkkrant Zuid weer aandacht aan ons renovatie verhaal en er zijn weer wat praktische mededelingen. 

Preview foto

Koningsspelen

12 april waren de Koningsspelen op de Dongeschool.
Na een feestelijke opening met de koningsdans voorgedanst op het podium door onze eigen leerkrachten Charel, Kim en Charlotte gingen de groepen 6 t/m 8 een circuit van workshops doorlopen in de gymzaal en op de geulstraat. De groepen 1 t/m 5 vierden de spelen op het schoolplein. Daar waren, met hulp van ROC-studenten Sport&Spel, 15 spelen uitgezet en speelden 30 teams steeds een spel met elkaar.


 

 


Dankzij de hulp van meer dan 65 ouders waren de Koningsspelen een groot succes! Wij konden hun bedanken met een in een Dikke Donge Dank gehulde reep Tony Chocolonly.

Traditioneel besloten de leerlingen, met hun leerkrachten en overblijfkrachten, de dag met een feestelijke lunch.  Dames van TSO hebben zich daar die ochtend massaal voor in gezet.
Én natuurlijk ook Maartje van de Ouder Commissie. 

Alle kinderen kregen aan het einde van de dag een diploma-kleurplaat gemaakt van de geweldige foto's van vorig jaar. Ook dit jaar maakte Daniëlle Rous weer prachtige foto's. De link naar deze foto's is terug te vinden op Parro.


  


Keuzecursus

De laatste schooldag voor de vakantie stonden midden- en bovenbouw in het teken van de 'Keuze-cursus'. Keuzecursus is al lange tijd een mooie traditie op school. Op deze cursus-momenten kunnen leerlingen zich in schrijven op één of meer van de velen aangeboden cursussen. Dit jaar deden wij voor het eerst proef op de som met een zogenoemde 'keuze-cursus-light'. In tegenstelling tot voorgaande jaren kwam de keuze-cursus niet in 6 dagdelen verspreid over een aantal weken maar vonden alle cursussen plaats op dezelfde dag.
  
De groepen 3 t/m 5 mochten in de ochtend een cursus doen van anderhalf uur, de groepen 6 t/m 8 in de middag. Ook dit jaar was er veel aanbod. Zo konden de leerlingen o.a. kiezen uit een cursus magnetisme, karton-druk, schilderen, grafitti, koken, striptekenen en nog veel meer. Wij hopen dat door de cursussen minder verspreid aan te bieden het voor ouders/verzorgers, maar ook opa's oma's en anderen, het net zo leuk was om cursussen/workshops te geven als het voor de leerlingen was ze te krijgen. Want we hebben zoveel mooie kennis en talenten om te delen met onze kinderen en hoe leuk is het daar ook gelegenheid toe te krijgen.  Alle cursusleiders nogmaals bedankt en wees allen geïnspireerd eens na te denken over wat voor een cursus jij zou kunnen geven.
Herken de natuur in de buurt, ontwerp een visitekaartje, schrijf een gedicht, bloempersen..noem maar op. Een mooie uitdaging voor volgend jaar. Kijk voor inspiratie op de pinterest-site van de Dongeschool.

Een link naar alle foto's van deze dag is eveneens te vinden op parro.
   
  
   


Blink

Op de laatste donderdag voor de vakantie sloot groep zeven het tweede Blink thema af; ‘Stem op mijn partij!’. Hiervoor werden ouders en schoolgenoten uitgenodigd. Alle 'politieke partijen' hadden een pitch voorbereid en gingen genodigden d.m.v. hun verhaal, informatie en reclame proberen te overtuigen om op hun partij te stemmen. De stembiljetten lagen klaar. Bekijk alle foto's via de link in Parro.

   


Verkeersexamen

Amsterdam is verkeersonveilig voor jonge verkeersdeelnemers. Verkeersplein Amsterdam organiseert daarom in opdracht van de gemeente Amsterdam als enige gemeente in Nederland een eigen Theoretisch Verkeersexamen voor groep 7 afgestemd op het drukke stadsverkeer.

Afgelopen maand hebben dan ook de groepen 7 van de Dongeschool, met goed gevolg, hun theoretisch verkeersexamen afgelegd. Half mei volgt het praktische gedeelte van het examen voor groep 8. Kijk voor meer informatie en oefeningen op 
https://www.verkeerspleinamsterdam.nl/15/verkeersexamens_theoretisch_en_praktisch.html 


Oorlog in mijn buurt

Op woensdag 10 april gaven de kinderen uit groep 8 een presentatie van de interviews die ze hebben gedaan voor 'Oorlog in mijn buurt'. In groepjes van 3 of 4 kinderen interviewden zij mensen uit de wijk die de oorlog hebben meegemaakt. Op deze dag presenteerden zij deze interviews, de zogeheten 'Eindontmoeting' in de speelzaal. In de aanwezigheid van de geïnterviewden, andere genodigden en natuurlijk ouders en verzorgers. Ook oud leerling van de Dongeschool, Hanneke Groenteman, kwam op uitnodiging van deze stichting kijken wat voor een mooie interviews de leerlingen hebben afgenomen. 


Het project 'Oorlog in mijn Buurt' is op deze wijze heel mooi afgesloten met geweldige eindpresentaties van de kinderen. Ze hebben naar aanleiding van de interviews die ze hebben gehouden met de ouderen hun verhaal over de Tweede Wereldoorlog verteld. De opkomst was groot en de kinderen hebben het heel erg goed gedaan. Het project is iets wat de kinderen voor altijd bij zal blijven.

Een geinterviewde schreef in een dankwoord;

"Het voelde als een warme deken: de manier waarop ik gisteren bij de Eindontmoeting werd ontvangen: de kinderen die bij de deur klaarstonden om me te begroeten en mee te nemen naar de plek waar het allemaal gebeurde, de kinderen die mij zo vriendelijk een kop koffie bezorgden, het kleurrijke door de kinderen zelf vervaardigde naambordje op de plek waar ik plaats moest nemen, de leuke presentatie van Quiten, Zenij, Sjoerd en Lodewijk, de roos met een door hen beschreven kaartje, de foto  van het viertal en de chocoladeplak van de directeur met "Dank zij jou was het een feest". Mede dankzij deze inspanningen was het een waardige en toch 'feestelijke' bijeenkomst en laat dit wat ons betreft niet de "Eindontmoeting" zijn".

 

Schooltijden & stepjes

Er komen 's ochtends veel kinderen te laat binnen in de les. Graag willen wij eraan herinneren dat school open is om 08:20. De eerste bel is om 08:25, bij de 2e bel om 08:30 is de deur van het klaslokaal dicht en begint de les. Komt uw kind later dan 08:30 binnen dan is het zogezegd 'ongeoorloofd' te laat. Bij meerdere keren te laat volgt een officiële waarschuwing, hierna gaat de directie met u in gesprek. Is hierna nog structureel verzuim dan is de directie verplicht dit te melden bij Leerplicht. Wij hopen natuurlijk dat het niet zover hoeft te komen. Belang van het onderwijs voor de kinderen staat voorop. Dit begint met structuur en rust in de klas. Houdt u hier alstublieft rekening mee. 


Daarnaast komen steeds meer kinderen met de step naar school.  Graag herinneren wij eraan dat de step echter, mede op last van de brandweer, niet meegenomen mag worden ín de school. Als de step op school moet blijven, kan deze gestald worden op het achterplein van school. 


Schooltandarts

In de week van 06 mei 2019 zal de schooltandarts aanwezig zijn. Als u bij de controle aanwezig wilt zijn of als u vragen of verzoeken heeft over de controle, dan kunt u contact opnemen met de tandarts op tel. 020-6166332 en vragen naar mevrouw Joanna van Agthoven.

 


Calamiteitenplan

Het calamiteitenplan is actueel gemaakt. In de week na de meivakantie is een geplande oefening waarin de leerkrachten met de kinderen bespreken wat te doen als er brand is, en zij gaan dat ook gaan oefenen op een afgesproken moment. Daarna zal ook nog een ongeplande oefening komen. Beide oefeningen zullen teambreed geëvalueerd worden en de evaluaties zullen gebruikt worden om het huidige plan aan te scherpen. Alle BHV-ers gaan in juni of in september op herhalingscursus. 


Vakanties en lesvrije dagen schooljaar 2019-2020

In de GMR is onlangs de basis voor het vakantierooster voor alle OOadA scholen vastgesteld. Elke school kan op basis van de gemaakte aantal lesuren studiedagen, lesvrije dagen en vakantiedagen toevoegen. Minimaal moet een school 940 lesuren per schooljaar maken. (gerekend van 1 oktober tot en met 30 september)

 

Komend schooljaar maken wij 964 uur. Dat is 8 uur meer dan dit schooljaar.  We hebben geprobeerd om de lesvrije weken niet te plannen in de vakantieperiode van de andere regio’s. Helaas kan dat niet met de lesvrije week na de voorjaarsvakantie. In het schooljaar 2019-2020 valt carnaval op 23 februari. Indien we de lesvrije week vóór de voorjaarsvakantie zouden plannen is de tijd tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie te kort.

 

De lesvrije weken en het vakantierooster voor het schooljaar 2019-20120 ziet er daarom als volgt uit:

 

 

Eerste dag

Laatste dag

 

 

 

 

 

Herfstvakantie

21-10-2019

25-10-2019

 

Les vrije week

28-10-2019

01-11-2019

 

 

 

 

 

Kerstvakantie

23-12-2019

03-01-2020

 

Lesvrije dag

06-01-2020

06-01-2020

Sluit aan op de kerstvakantie

 

 

 

 

Voorjaarsvakantie

17-02-2020

21-02-2020

 

Les vrije week

24-02-2020

28-02-2020

 

 

 

 

 

Lesvrije dag*

Wordt gepland in maart

Studiedag van de stichting OOadA

 

 

 

 

Pasen en

13-04-2020

13-04-2020

Goede vrijdag is een lesdag!

 

 

 

 

Meivakantie

27-04-2020

08-05-2020

 

 

 

 

 

Hemelvaart

22-05-2020

23-05-2020

 

 

 

 

 

Pinksteren en lesvrije week

01-06-2020

05-06-2020

 

 

 

 

 

Zomervakantie

06-07-2020

14-08-2020

 

 

* Zodra deze datum bekend is wordt dat doorgegeven
Culturele uitstapjes

Afgelopen maand waren er weer heel veel uitstapjes. Zo gingen er groepen naar Nemo en was er voor de groepen 5 een mooi concert in het concertgebouw. Komende maand gaan de groepen 3 ook naar Nemo en bezoeken de kleuters de Krakeling en de groepen 6 de Hermitage. In Juni gaat groep 8 naar het verzetsmuseum.

De Dongeschool heeft niet officieel de stempel 'cultuurprofielschool' maar heeft zeker wel net zo veel aanbod.  Wij boffen dat wij in een cultureel rijke stad leven en willen onze leerlingen daar dan ook zoveel als mogelijk van mee laten krijgen. 


Dossier Renovatie

Het dossier renovatie heeft er weer wat 'bullets' bij. Zo is Simon Blom, Fractielid in de Gemeenteraad voor Groenlinks op de Dongeschool komen kijken en zijn wij in gesprek gegaan met Gebiedsmakelaar Hans de Boer. De MR oudergeleding is in gesprek gagaan met OCO, de Onderwijsconsument voor raad en advies en wijkkrant Zuid bracht een derde artikel uit over de renovatieperikelen. Ondertussen wacht directie nog steeds op een door de Gemeente Amsterdam in te plannen breed constructief overleg.