Nieuws

25 april 2024

Nieuwsbrief april 2024

Voordat we met elkaar de meivakantie ingaan hebben we de Koningsspelen gevierd. 
Een feestelijke én sportieve dag in een oranje jasje. 

Over twee weken ontmoeten wij elkaar voor de laatste week op onze tijdelijke locatie. 
Deze week zal de laatste verhuizing plaatsvinden. Op de vrijdag organiseren wij voor de groepen 4 tot en met 8 keuzecursus. 

Na het pinksterweekende en de studiedag op dinsdag zullen wij woensdag 22 mei iedereen welkom heten in onze vernieuwde gebouw aan de Dintelstraat!

Preview foto

Opening vernieuwde Dongeschool

 

Maandag na de meivakantie starten wij nog op de huidige locaties. In deze week zullen de laatste spullen verhuisd worden en gelegenheid genomen worden de lokalen in te richten.

Om alle groepen goed te laten starten op de nieuwe locatie, hebben wij extra tijd gecreëerd voor het team om uit te pakken, de lokalen in te richten en zich op het onderwijs in een nieuwe omgeving voor te kunnen bereiden.

Lees alle informatie terug in het schoolbrede parro bericht van 23 april. 

De extra ingelaste vrije momenten op vrijdag 17 mei zijn:

  • Voor de groepen 1/2 een gehele lesvrije dag. 
  • De groepen 3 t/m 8 zijn om 12 uur uit. 

 

Woensdagochtend 22 mei zal de dag feestelijk starten in het nieuwe gebouw! 

 

Deze dag wordt er ook een pilot gestart voor een schoolstraat. Hierbij zal, ter bevordering van de verkeersveiligheid bij het halen en brengen van de kinderen, de Dintelstraat afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer.

___________________________________

 

SCHOOLSTRAAT

De schoolstraat is een pilot van Gemeente Amsterdam om de verkeersveiligheid rondom het brengen en halen bij onze school te verhogen. Vooral het gemotoriseerde verkeer zorgt dagelijks voor spannende situaties. Hoop is dat wanneer de Dintelstraat gedurende een periode van een half uur gesloten is voor gemotoriseerd verkeer, het een stuk veiliger voor onze leerlingen zal zijn naar school te komen. Tijdens de pilot zal dit moeten blijken. Ook zal dan gekeken worden of eventuele hulpdiensten hinder ondervinden van de versperring. 

Om te zorgen dat de pilot slaagt hebben wij hulp nodig van ouders voor het plaatsen en verwijderen van de versperring. Hiervoor volgt in Parro een oproep voor aanmelding. 

___________________________________

 


KEUZECURSUS 2024

Vrijdag 17 mei organiseren wij voor de groepen 4 t/m 8 keuzecursus. De groepen 6 gaan naar schooltuinen. De groepen 3 krijgen onder begeleiding van Sepp en eefje deze ochtend hun eigen feestelijke programma. 


De leerlingen die keuzecursus krijgen kunnen zich aan het begin van de week inschrijven voor een 'cursus' naar keuze:
Blauwdrukken, sleutelhangers maken, origami vouwen, schminken, waterraket maken, acteren, musical of bakken. 
Voor elke cursus kunnen zich 10 leerlingen aanmelden. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________


Afscheid Margriet

Vandaag hebben we afscheid van administratief medewerker Margriet genomen. Margriet heeft 17 jaar de financiële administratie op de Dongeschool verzorgd. Margriet gaat nu met een welverdiend pensioen, maar verzekerd ons dat ze nog regelmatig zal komen buurten. 

 


___________________________________


Afgelopen tijd op de Dongeschool

 

Ontdekkingsreizen   Gastles bijen en planten
     
In het thema ‘ontdekkingsreizen’ bezochten de groepen 3 het VOC schip bij het @hetscheepvaartmuseum : Stap in de mini-maatschappij die een schip eigenlijk was. Hoe kon je met zo veel verschillende mensen, zo lang, aan boord van een schip samenleven? Hoe zou jij omgaan met verschillen in taal, leeftijd en afkomst? We nemen natuurlijk ook een kijkje in de schippershut, de kombuis en de ruimtes voor de bemanningen en ontdekken hoe zeelieden leefden in de 17e en 18e eeuw.  Bijen zijn het zoemende hart van de natuur. 
Zij zorgen voor bijna 90% van alle bestuiving op aarde.
Zonder hen zou de wereld er heel anders uitzien.
Leren wordt pas echt leuk als je actief moet ontdekken, denken en meedoen. Daarom nam de @beefoundationnl de leerlingen mee op ontdekkingsreis van ‘Het mysterie van de wilde bijen’; een expeditie waarbij omgeving, wilde bijen en voedsel centraal staan.
Zij werden welkom geheten door de Hommelkoningin, de spelbegeleider bij deze les.

De gastles over bijen en planten werd gecombineerd met een praktijkopdracht waarbij de groenbakken, die in samenwerking met nmtzuid zijn geplaatst, voor het eerst werden ingezaaid.
Uit dit project van Natuur Milieuteam Zuid is de mooie samenwerking met buurtbewoner Thea Grote Ganzy gekomen die @dongeschool mee gaat helpen op weg naar florerende groenbakken. Zodat wij, maar ook de buurt uiteindelijk mogen genieten van ons, hopelijk steeds een beetje groener wordende schoolplein. 
     
'Wie waar walvis' in het Scheepvaartmuseum   Voorstelling Rijnreisje in de Krakeling
     
 "Is het een monster, een lekker stuk vlees of een dier dat we moeten beschermen?” Bij de tentoonstelling ‘Wie waar walvis’ @hetscheepvaartmuseum gingen leerlingen van groep 4 als kleine onderzoekers aan de slag. “Hun zintuigen en fantasie worden op verschillende manieren geprikkeld en ze worden uitgedaagd om na te denken over de manier waarop we walvissen beter kunnen beschermen”.
Echt ‘onderzoekend leren’!

 

 Groepen 5 en 6 bezochten vandaag @theaterdekrakeling. Om de voorstelling #rijnreisje van @toneelmakerij te bekijken. Een verhaal over twee zalmen in de Rijn. Het decor was volledig gemaakt van karton en was erg indrukwekkend ! De kinderen waren betoverd en werden meegenomen in een reis door deze rivier. “Een barre tocht van honderden kilometers, om via de belangrijkste rivier van Nederland prachtige mythen en verhalen te ontdekken”.

 

Foto @toneelmakerij

     
Beplanten van de groenbakken   Salo Muller 
De groepen 4 zijn met buurvrouw @thea_gg gestart aan het beplanten van de groenbakken van @nmtzuid De leerlingen hebben vragen gesteld aan Thea… aarde overgeheveld en de eerste zaadjes zijn geplant ??????

Uit dit project van Natuur Milieuteam Zuid is de mooie samenwerking met buurtbewoner Thea Grote Ganzy gekomen die @dongeschool mee gaat helpen op weg naar florerende groenbakken. Zodat wij, maar ook de buurt uiteindelijk mogen genieten van ons, hopelijk steeds een beetje groener wordende schoolplein. 
Vanochtend luisterden de bovenbouwgroepen via MEET naar Salo Muller die vanuit zijn eigen huis aan de klassen vertelde over zijn onderduiktijd. Salo Muller zat als kind ook de Dongeschool. “Een leuke lagere school waar ik niet alleen leerde rekenen en lezen, maar ook leerde spelen. Iets wat ik gedurende de oorlog nooit heb mogen en kunnen doen”. Salo verloor in de oorlog beide ouders aan de gaskamer en overleefde zelf de oorlog door op negen verschillende adressen te kunnen onderduiken. Hij verteld hoe hij na de oorlog terug in Amsterdam terug kwam als een klein, bang jongetje. Vier jaar achter op zijn leeftijdgenootjes. “Maar het kwam uiteindelijk allemaal goed”. Wat een mooie en indrukwekkende ontmoeting!
     
Eerste les schooltuinen   Koloniale sporen in mijn buurt
Groepen 6 hebben de eerste buitenles bij de schooltuinen he had. De leerlingen zien lekker vies zijn geworden en hebben ondanks de regenbuien met plezier in de aarde gewroet.
De tuintjes zijn bestrooid met gedroogde mest, viooltjes en pekbloem geplant. Ook is er aarde met veel wormen en eitjes van wormen erin uitgespreid over de tuintjes. Natuurlijk zijn ook de naambordjes geplaatst!

 

De groepen 8 zijn gestart met het project; ‘Koloniale sporen in mijn buurt’. De leerlingen zijn gestart met een les Geschiedenis van ons koloniale verleden in de West. Het project is onderdeel van stichting @inmijnbuurt die al jaren een hele waardevolle plek binnen de leergang van onze school heeft. Voorgaande jaren deden wij het project ‘oorlog in mijn buurt’. Dit jaar leggen wij de focus op onze koloniale sporen.
Koloniale Sporen in mijn Buurt laat leerlingen kennismaken met verhalen van ouderen met een Surinaamse-, Antilliaanse- of Indische afkomst. De leerlingen interviewen hen over hoe het was om op te groeien in een Nederlandse kolonie en of /hoe dat hun denken en leven heeft beïnvloed. Naast deze persoonlijke verhalen krijgen de leerlingen gastlessen over het koloniale verleden van Nederland en de sporen hiervan in onze stad en omgeving. Voorafgaand aan de interviews wordt een interviewtraining gegeven. Na de interviews volgt een presentatie coaching waarin geoefend wordt de gehoorde verhalen door te vertellen.

De leerlingen interviewen -in groepjes van 3 of 4 leerlingen- , een oudere over hun leven en het opgroeien in een voormalige kolonie. Dat gebeurt bij de oudere thuis of op school. Bij het interview is een begeleider aanwezig en worden foto’s gemaakt. Mocht het interview op locatie plaatsvinden, brengt de begeleider de leerlingen na afloop van het interview weer terug naar school.

 

Tijdens de eindontmoeting vertellen de leerlingen de gehoorde verhalen terug in het bijzijn van de geïnterviewde ouderen en de ouders/verzorgers.

     
Vierde blok vreedzaam   Afsluiting vierde blok vreedzaam
Het vierde blok van Vreedzaam zit er alweer op. Het thema was: ‘We hebben hart voor elkaar’. Het doel was dat de leerlingen leren omgaan met gevoelens van zichzelf en van anderen (herkennen, onder woorden brengen, uiting geven aan), en leren zich in te leven in de gevoelens van anderen. De kinderen hebben geoefend met het herkennen en benoemen van gevoelens en daarbij een ‘lekker-in-je-vel-lijn’ gemaakt. Een waslijn met allerlei emoties daarop en iedere ochtend mochten ze hun wasknijper ophangen bij het gevoel wat ze op dat moment voelde. Soms bespraken we dat even. Ook hebben ze een gevoelschrift gekregen waar ze aan het eind van de week hun gevoelens en emoties van die week in mochten schrijven. Wat waren fijne gevoelens en hoe kwam dat en wat waren minder fijne gevoelens? Ook hebben de kinderen geoefend met het overbrengen van hun gevoelens, omgaan met boosheid m.b.v de boosheidsthermometer en hoe je kan opkomen voor elkaar. Als blokafsluiting van het vierde blok van Vreedzaam; ‘wij hebben hart voor elkaar’, hebben alle klassen nagedacht over een gezamenlijke activiteit voor de klas, die iedereen leuk zou vinden. Er werd eerst in groepjes overlegd wat dat dan voor activiteit zou kunnen worden, vervolgens hebben de meeste klassen gestemd en hebben ze alle voorbereidingen zelf getroffen. Ook de uitvoering werd door de groep zelf georganiseerd. Met grote betrokkenheid tot gevolg! In het filmpje bij het vreedzaam bericht in Parro is te zien hoe dat in een aantal klassen is vergaan. 

 

___________________________________

 


Kinderraad en kinderburgemeester

De ambtstermijn van de zittende kinderraad en kinderburgemeester loopt bijna ten einde.
Daarom start Amsterdam met de werving van nieuwe kinderraadsleden.

De termijn van de kinderraad loopt vanaf deze zomer gelijk met het schooljaar.

Wil je een kans maken om in de kinderraad te komen?
Stuur een filmpje in via amsterdam.nl/kinderraad.
Dit kan tot en met 7 mei.Talententent 

Je kan inschrijven voor activiteiten in de meivakantie en het nieuwe blok! www.talententent.nl