Nieuws

22 januari 2019

Nieuwsbrief Januari

Preview foto

Renovatie&uitbreiding 

 

Ook de aangepaste tekeningen voor de renovatie, die wij in november hebben ingediend zijn door de gemeente afgewezen. De gemeente wil niet verder gaan dan een uitbreiding op alle lagen tot het eerste trappenhuis. Dat betekent dat er in de plannen van de gemeente de lokalen niet groter worden, maar juist iets kleiner. 

Het speellokaal is verdwenen uit de plannen, terwijl dat wettelijk wel een verplichting is. Bovendien hebben we nog minder ruimte voor alle extra ondersteuning die onze school biedt aan leerlingen. Geen ruimte voor de plusklas, geen ruimte voor de kindercoaches, geen ruimte voor de extra ondersteuning aan leerlingen. 


U begrijpt dat wij als school niet akkoord gaan met het voorstel van de gemeente. Op dit moment zijn wij ons aan het beraden over de te nemen stappen. Zodra er weer nieuws is hoort u van ons.

Ondertussen heeft de leerlingenraad ook stappen ondernomen en hebben zij een brief gestuurd naar de rubriek Dwars van het jeugdjournaal. Deze rubriek behandeld klachten van kinderen en bekijken dan samen met hen of ze iets aan het probleem kunnen doen. Donderdag aanstaande komt hiervoor het Jeugdjournaal opnames maken op school en zullen zij in de middag samen met afgezanten van de leerlingenraad een bezoek brengen aan wethouder Moorman van Onderwijs.
ZATERDAG AS 19:00 IN HET JEUGDJOURNAAL!

 


Cito

 

De kinderen zijn momenteel druk bezig zijn met het maken van de CITO Midden-toetsen. Er worden op verschillende momenten toetsen afgenomen: spelling, rekenen / wiskunde, begrijpend lezen, technisch lezen en woordenschat. Bij de oudste kleuters (groep 2) nemen we  CITO M-toetsen taal voor kleuters en rekenen voor kleuters af. Het is dan ook op sommige momenten muisstil in de school!

 


Leerteams

 

Wij werken op de Dongeschool onder de leerkrachten met leerteams. Leerteams verdiepen zich in een ontwikkelpunt van de school en dragen zo actief bij aan de kwaliteit van ons onderwijs. Bij de start van een schooljaar worden de onderwerpen en doelen bepaald, aan het einde van het schooljaar worden deze doelen geëvalueerd middels een presentatie aan het team tijdens onze tweedaagse. Iedere leerkracht neemt deel in één van de leerteams. Dit jaar werken de teams aan de volgende onderwerpen;

 

  • ICT; de inzet van digitale middelen in onze school
  • Vakoverschrijdend; methode Blink implementeren
  • Pluswerk; een uitdagend aanbod voor onze plusleerlingen, in de klas en in de plusklas
  • Huisvesting; werken met leerpleinen in ons nieuwe gebouw
  • Gedrag; werken aan een veilig klimaat in de school

Meer informatie hierover volgt

 

Jeugdfonds

 

Je kind wil graag sporten, op muziekles, streetdance, schilderen of aan theater doen, maar er is thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Zij betalen voor kinderen en jongeren de contributie / het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.
Zo kan je kind meedoen!

Je kunt zelf geen bijdrage aanvragen. Daar is een intermediair voor nodig. Als de aanvraag ingediend is, kan het kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. De contributie of het lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat. De spelregels over de hoogte van de bijdrage of de leeftijd van het kind kunnen per fonds / gemeente verschillen. Lees hier de spelregels van de Gemeente Amsterdam.

 

Een aanvraag doen? Download hier de ouderkaart, vul in en neem hem mee naar de intermediair. Bij de Dongeschool is dat kindercoach Bosko.

 


Nieuws uit de Bieb


Van alle bonnen die verzameld zijn in de kinderboekenweek heeft de Bibliotheek commissie twee mooie series aan kunnen schaffen. Nogmaals bedankt voor jullie bijdrage!
 
De boomhut deel 1-7. En de grijze jager deel 5-12 zijn aangeschaft in de bieb!Leerlingenraad

 

De Dongeschool heeft ook een leelingenraad. 
Eens per maand zullen ook zij een eigen bijdrage leveren aan het nieuws van de Dongeschool.
Lees hier hun bijdrage van deze maand

________________________________________________________________________Het Dongeschoolplein bedekt met een sneeuwdeken. 
 
Leerlingen helpen onze ondersteunend concierge Friso met het schoonmaken van de roosters