Nieuws

01 februari 2023

Nieuwsbrief januari 2023

Na een lang voortraject was het begin dit jaar eindelijk zover; we hebben de oude locatie, voor nu, achter ons gelaten en de tijdelijke locaties betrokken. Een grote verandering in een vertrouwde omgeving. De groepen 1 en 2 zijn naar de Geulstraat verhuisd in het gebouw van de vroegere Zuiderschool. De groepen 3 t/m 8 zijn naar de Dongestraat verhuisd, waarbij de groepen 4/5 en 6/7 in nieuw gecombineerde groepen zijn gestart.
Daarnaast zijn er ook nieuwe teamleden gestart, die wij verderop in de nieuwsbrief voorstellen.

Veel verandering, maar ook weer even een frisse start.
Sommige zaken zoals het op tijd brengen en de verkeersveiligheid bij het brengen behoeven nog de aandacht van ons allemaal. Maar op veel punten zijn we inmiddels al best gewend. 

Het is een uitdagende transitie die vooral in teken staat van verbetering, vernieuwing en bouwen.


Preview foto

Zorg dat je op tijd bent

Het lukt een te groot aantal ouders nog niet om hun kinderen voor 08.30 uur in de klas te brengen.
Ook lukt het een te groot aantal ouders nog niet, om kinderen die zelfstandig naar school komen, op tijd in de klas te laten zijn.
De ambitie is om dit aantal terug te brengen tot 0.
 

Op tijd komen is belangrijk voor een kind, voor de klas en voor de leerkracht. 
 
Te laat binnenkomen is vervelend voor een kind.  Het kind mist de gezamenlijke start van de dag. Dat kan het gevoel geven er niet echt bij te horen. Het kind mist het overzicht van de dag, dat om half negen besproken wordt. En het kind mist het begin van de uitleg van de les. Zo begint een dag voor een kind met stress. 
Te laat binnenkomen stoort ook de les. De leerkracht moet de les onderbreken. Er gaat lestijd verloren en de aandacht van de kinderen neemt af.
Tenslotte is op tijd komen gewoon de norm die opvoeders, thuis en op school, de kinderen bijbrengen.


Regel

  • Kinderen zijn op tijd als ze om 8.30 in de klas zijn.
  • Te laat komen valt onder de leerplichtwet en wordt gezien als ongeoorloofd verzuim.  
  • Bij 2x in een maand ongeoorloofd te laat komen, stuurt de groepsleerkracht een standaardbericht met Parro aan de ouders.
  • Blijft er sprake van ongeoorloofd verzuim van 2x per maand, dan spreekt de groepsleerkracht de ouders daar in een gesprek op aan. 
  • Als na dit gesprek het te laat komen blijft aanhouden, zal de directie contact opnemen met ouders en bij de leerplichtambtenaar een melding doen van ongeoorloofd schoolverzuim.

 


Donge doet goed

Met de huidige inflatie en stijging van de energieprijzen heeft iedereen te maken. Voor veel mensen is dit direct van invloed op het geld dat zij te besteden hebben aan boodschappen, kleding, school- of bijvoorbeeld sportspullen. Dit kan zorgen voor stress. Ook is het steeds belangijker om met elkaar bewust en duurzaam te zijn. 


De Oudervereniging is zich hiervan bewust en heeft een commissie opgericht om te onderzoeken waar wij als schoolgemeenschap het verschil kunnen maken en elkaar hierin kunnen ondersteunen; ‘Donge doet goed’.
De commissie zal zich bezigen met het informeren, adviseren en faciliteren voor een ieder die daar behoefte aan heeft.
Informeren

Donge doet goed wil informeren over regelingen die er bestaan om je te helpen. Denk aan vergoeding van schoolspullen, sportcontributie etc. Maar ook waar je terecht kan wanneer je zorgen hebt. Of andere mogelijkheden en voorzieningen in Amsterdam Rivierenbuurt of over de regelingen die vanuit Gemeente aangeboden worden. Hiervoor volgt er binnenkort een speciaal daarvoor ingerichte pagina op onze site. 


Adviseren

Wanneer het nodig is kan je via doetgoed@dongeschool.nl advies vragen. 


Faciliteren

Op school zullen er kinderen zijn die niet altijd een ontbijt hebben en/of geen (gezond) eten mee naar school kunnen nemen.
Donge Doet Goed wil onderzoeken hoe het mogelijk is te faciliteren in een gezonde lunch voor die leerlingen die dat kunnen gebruiken.

Daarnaast willen wij een interne 'voedselbank'-kast introduceren waarbij eenieder die iets met onze schoolgemeenschap te maken heeft vrijblijvend hier producten mag halen. Wanneer je producten kan missen of over hebt kan je deze ook in de kast zetten. 
Met de opbrengst van de Kerstmarkt willen wij het bovenstaande vorm geven en waarnodig uitbreiden.

Met oog op duurzaamheid komt er ook een ruilkast. Denk hierbij aan gym- of voetbalschoenen, regenlaarzen en zo meer. 

 

Inbreng welkom

Donge doet goed wil een eerste start maken met het vullen van de kasten door inbreng te vragen.
Danielle van de commissie zal in de ochtend van MA 6/2 & DI 7/2 in de centrale hal bij de hoofdingang producten innemen voor de 'voedselbank'-kast en de ruilkast. Hierna zal er een inbrengkrat staan in de tussenruimte naar de Administratie. 

Denk hierbij aan:

Voorraadkast Ruilkast

* pasta, rijst, couscous, aardappelpuree
* Bloem, meel
* Suiker, thee, koffie
* pastasauzen, soep
* ontbijtgranen, ontbijtkoek, broodbeleg (jam, pindakaas)
* vlees en vis in blik
* groente en fruit in blik
* zonnebloem- of olijfolie
* houdbare melk
* maandverband
* Tampons
* Tandpasta
* Shampoo
* Wasmiddel
* Schoonmaakmiddel
* Tandenborstel


* gymschoenen

* regenlaarsjes

* waterschoentjes

* voetbal/hockey-schoenen

* hockeysticks

 

Liever geen kleding. Suggesties welkom.


Lees alle informatie op de Donge Doet Goed pagina


Voorleesontbijt

Op woensdag 22 januari is de start gegeven aan de Landelijke voorleesdagen.

Voorlezen vinden wij als school belangrijk. Voorlezen draagt bij tot een beter taalgevoel en taalbegrip. Kinderen leren beter luisteren en concentreren. Voorlezen stimuleert de fantasie. 

In het kader van de Voorleesdagen organiseert de Dongeschool in samenwerking met de schoolbibliotheek op Vrijdag 24 februari weer traditioneel een voorleesontbijt.
Wij hebben ervoor gekozen om dat dit jaar, in verband met de Citotoetsen, buiten de officiële voorleesweken om te organiseren. 


De kinderen ontbijten op de ochtend van 24 februari met elkaar samen op school en er wordt tijdens het ontbijt in elke klas voorgelezen. 
De dag is extra feestelijk doordat de kinderen in hun pyjama naar school mogen komen.

 

Alle kinderen maken een ontbijt voor een klasgenootje klaar. Hiervoor krijgen zij voor die tijd een

ingevulde lijst mee waarop de klasgenoot aan heeft gegeven wat hij of zij zoal lust of eventueel waarvoor ze allergisch zijn. 
Het ontbijtje, zit in een versierde doos. 

Drinken hoeft niet te worden meegebracht, de leerlingen drinken water uit hun eigen drinkbeker. Met de overblijf wordt deze (aan)gevuld. 

In de kleuterklassen wordt er niet met deze lijst gewerkt maar

neemt iedere kleuter een gezellig ontbijtje voor zichzelf mee.

 
NIET VERGETEN; OOK GEWOON FRUIT EN LUNCH MEEGEVEN!

 

Prentenboek van het jaar is dit maal; "Maximiliaan Modderman"

Bekijk hier de top tien; https://www.dnk.nl/voorleesdagen/    

 


Koningsspelen

Dit jaar organiseren wij de Koningsspelen op woensdag 19 april. 
Bij alle onderdelen mogen er ook weer ouders helpen. Hier volgt nog een oproep voor waarop ingeschreven kan worden. 

 Even voorstellen


Mark van der Meer

"Mijn naam is Mark van der Meer. Onlangs ben ik begonnen als nieuwe groepsleerkracht van groep 4/5a op de Dongeschool.

Ik ben 29 jaar, geboren en getogen in Brabant, sportief en houd ontzettend veel van muziek en gitaar spelen. Dit laat ik ook veel terugkomen in mijn onderwijs!

Ontzettend veel zin om samen met deze combinatie klas een leuk en leerzaam avontuur aan te gaan!"


Miek Holtackers

"Als je bijna 64 jaar jong bent heb je misschien net als ik heel veel gedaan en meegemaakt, je bulten gevallen en daarmee nog steeds niet de wijsheid in pacht. In een notendop mijn opleidingen:- Pabo opleiding- Speciaal onderwijsakte- Ik ben onderwijskundige (specialisatie jonge kind)- Coach couselor opleiding.
Mijn werkervaring is heel breed, veelal onderwijs en coaching gerelateerd. In mijn studententijd heb ik de nodige horeca ervaring opgedaan. Ik heb bewust voor de kleuterbouw gekozen. Ze zijn zo leuk, open enz. Ik haal mijn hart er telkens mee op! Ik kijk uit naar een prettige samenwerking.
Groet, Miek"


Moundir El Ouarrat

"Mijn naam is Moundir el Ouarrat en ben 32 jaar. Ben in de Pijp geboren en heb van groep 1 t/m 8 onderwijs genoten op de Dongeschool. Heb een fantastische jeugd gehad waar ik veel heb geleerd. Op mijn 19e ben ik stage gaan lopen op de Dongeschool en kreeg na mijn eerste jaar een contract. Als beginneling heb ik fantastische jaren beleefd op de school die mij zo dierbaar zijn. Zo heb ik verschillende teams opgezet zoals: voetbal, basketbal, hockey en dansen. Met deze teams heeft de Dongeschool verschillende grote prijzen gewonnen. Na 8 jaar op de Dongeschool te hebben gewerkt koos ik 5 jaar geleden voor een nieuwe uitdaging. Ik heb Nederlands, wiskunde en maatschappijleer gegeven op middelbare scholen. 

 

Rond de kerstvakantie begon het basisonderwijs weer te kriebelen en heb ik gekozen voor een terugkeer bij mijn oude liefde. De school is veranderd en zie dat er stappen vooruit zijn gemaakt. Tot nu toe voelt het alsof ik weer opnieuw iets moet opbouwen en dat voelt goed. Ik kijk uit naar de uitdagingen die volgen en hoop mijn steentje bij te dragen om de leerlingen de tijd van hun leven te geven. 

Groet, Moundir"


Hanneke Beernink

"Hoi,ik ben Hanneke en kom de groepen 6/7 versterken. Ik heb 10 jaar geleden, na behalen PABO, kort in het onderwijs gewerkt, en wil nu de draad weer oppakken. Ik heb veel zin en kijk uit naar kennis maken met de kinderen en ouders. Met mijn vriend en drie dochters woon ik in Amstelveen. Hiervoor werkte ik in de geestelijke gezondheidszorg. Hartelijke groet en tot ziens, Hanneke"


Thalisha Bakkum

Mijn naam is Thalisha Bakkum, 21 jaar, en ik werk sinds oktober als ondersteuner in de
kleuterbouw. Ik zit op dit moment in het laatste jaar van mijn 3- jarige bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Na mijn bachelor is het plan om de master Orthopedagogiek of Klinische
Ontwikkelingspsychologie te volgen naast de verkorte Pabo, maar voor dat het zover is, werk ik nu elke donderdag met veel plezier op de Dongeschool bij de kleuters!


Andere nieuwe gezichten op de Dongeschool zijn:

  • Gi Miminoshvili, leerkrachtondersteuner
  • Gilles Appelman, leerkracht bewegingonderwijs
  • Sheila Amelo, leerkrachtondersteuner
  • Lizette Roorda Opmaat

Zij stellen zich voor in de volgende nieuwsbrief.

 

Ouderbijdrage schooljaar 2022/2023

"Beste ouders, Heel erg bedankt voor iedereen die eind 2022 de vrijwillige ouderbijdrage heeft overgemaakt. Van 70% van de ouders hebben we die ontvangen. Volgende week gaat er via de Schoolkassa een herinnering uit voor de ouders die nog willen bijdragen. Het gaat om €47,50

Met vriendelijke groet,
Oudervereniging Dongeschool"

 

De Oudervereniging heeft dit elk jaar hard nodig om de schooltijd van de kinderen extra leuk te maken. 


Waarvoor is ouderbijdrage nodig?

Dankzij de bijdrage kunnen zij o.a. het volgende organiseren:

- Sinterklaasfeest

- Kerstfeest

- Koningsspelen

- Avond4daagse

- Afscheid groep 8

- Kinderboekenweek

- Boeken voor schoolbibliotheek

- Jaarlijks budget voor leraren om klas op te leuken

- Zo mogelijk extra’s voor gemak/plezier rondom school (eerder waren dat bijvoorbeeld de schaduwdoeken, de picknicktafels en instrumenten voor muziekles, planten in school)
En meer!


Stadpas?

De ouderbijdrage kan ook betaald worden via de stadspas. Is er tbv de schoolreis al gescand dan is de totale bijdrage al voldaan en kan je deze oproep negeren. Om de stadspas te scannen kan je een afspraak maken met Karin Visser: k.visser@dongeschool.nl 


Tips voor de oudervereniging?

Mochten je als ouders/verzorgers vragen of suggesties voor de oudervereniging hebben aarzel dan niet om een van de leden aan te spreken of mail naar oudervereniging@dongeschool.nl

Kijk voor meer informatie over Oudervereniging Dongeschool op: https://www.dongeschool.nl/donge-ouders/oudervereniging-dongeschoolBuitenschoolse activiteiten

Talententent

Sportschool Gé Koning

De Voorleestrein

De Talententent biedt basisschoolkinderen in Amsterdam Zuid kunstzinnige en sportieve activiteiten om zo hun eigen talenten te ontdekken. Iedereen kan meedoen! Bekijk het aanbod voor dit voorjaar en schrijf je in op: https://talententent.nl/talententent-overzicht/ Sportschool Gé Koning heeft vanwege de toenemende populairiteit extra Judo lestijden op woensdag, donderdag en zaterdag toegevoegd aan het aanbod. 
https://sportschoolgekoning.nl/lestijden/

Kom verhaaltjes luisteren in de OBA! Voor kinderen uit groep 2, 3 en 4:
Elke week wordt er bij OBA CC Amstel een nieuw verhaal voorgelezen. Daarna vertellen we elkaar wat we hebben gehoord. Was het spannend, leuk, gek of leerzaam?
Zo leer je iedere week nieuwe woordjes, beter luisteren en de taal te begrijpen.
Voor kinderen met en zonder taalachterstand!

Elke week van 16:00 tot 17:15 |  toegang gratis | vrije inloop | OBA CC Amstel, Cullinanplein 1