Nieuws

29 maart 2019

Nieuwsbrief Maart

Aan het eind van maart kijken we terug op een turbulente maand waarin de groepen acht een hoop spannende dingen hebben gedaan en de kleuters allerlei schooluitjes hebben ondernomen.
Ook zijn alle groepen afgelopen maand met een nieuw Blink thema gestart. Zo is groep 3 bijvoorbeeld met De Ruimte bezig en groep 5 met Aardse extremen.
Er zijn weer nieuwe acties ondernomen in het dossier renovatie en we hebben in de laatste weken voor de vakantie een paar leuke evenementen op stapel; De Koningsspelen en De Keuzecursus.

Preview foto

Oorlog in mijn buurt

Afgelopen maand hebben de groepen 8 het lesprogramma van 'Oorlog in mijn buurt' doorlopen.
Zo hebben zij een wandeling gemaakt met Dick Neijssel. Hij leidde hen langs interessante plekken in de buurt die een rijk oorlogsverleden kent. Ook kregen de kinderen de opdracht : 'jouw familie in de oorlog', waarvoor ze een gesprek moeten voeren met een familielid die weet hoe het de familie is vergaan in de oorlog, maar ze hebben ook ouderen geinterviewd die nog hun eigen ervaring uit de oorlog konden delen. heel bijzonder dus.

 

Woensdag 10 april 2019 vindt voor groep acht de eindontmoeting van 'Oorlog in mijn Buurt' plaats, waarbij de kinderen van groep 8 voordragen uit de oorlogsverhalen die ze hoorden tijdens de interviews met de ouderen. Lees meer informatie over dit initiatief en het lesprogramma op www.oorloginmijnbuurt.nl

 
Kunstschooldag 

Afgelopen week was de 32e editie van de Kunstschooldagen. Duizenden 8e-groepers trokken hierbij twee dagen door de stad om kunstinstellingen aan te doen. Bijna 70 instellingen deden ook dit jaar weer mee omdat ook zij het zo belangrijk vinden dat de leerlingen in aanraking komen met al het moois wat Amsterdam op cultureel gebied te bieden heeft. Zo konden de leerlingen langs musea, theaters, concertzalen, broedplaatsen, muziekscholen, culturele centra, dansstudio's, bibliotheken en ateliers. In groepjes van 6 deden de leerlingen drie instellingen aan. Het was een topdag!Schooluitjes bij de kleuters

Ook de kleuters hadden het druk. Zij zijn deze maand met het thema 'De boerderij' gestart. Voor dit thema kwam er een echte boerin vertellen in de klas en gingen zij naar de kinderboerderij. Bij kinderboerderij De Pijp gingen de kleuters koekjes bakken van zelf gemaakte ingrediënten als boter en meel en verzamelde zij zelf eieren en kraakten noten. Alle kleutergroepen zijn ook naar het concertgebouw geweest voor het kleutersinfonietta 'Kom, we gaan spelen'. Tijdens de voorstelling maakten leerlingen uit groep 1 en 2 kennis met de viool, de altviool, de cello en de contrabas. En natuurlijk met de muziek die op deze instrumenten gespeeld wordt. De kinderen werden uitgedaagd om mee te doen; ontdekken, zingen, klappen, bewegen en luisteren!

Dongeschool & Dons spreken samen in op raadsvergadering

Na het laatste nieuws van de Gemeente waarbij zij aangeven dat het probleem van de exploitatie van het middendeel wellicht opgelost kan worden door Dynamo die dan de naschoolse opvang activiteiten op De Donge over zouden kunnen nemen, zijn de Dongeschool en Dons samen gaan inspreken op de Raadsvergadering voor Werk, Inkomen en Onderwijs. Vergezeld door de groepen 8 en de leerlingenraad voelde Rik en Alfred zich gesterkt de raad in te doen zien dat het niet langer zo kan dat de gebruikers van het pand niet betrokken worden bij de plannen voor renovatie en de gemeente het alles veel te lang laat duren. Dons en Dongeschool vieren dit jaar hun 10 jarige samenwerking en zijn geheel van zin deze mooie samenwerking voorlopig voor te zetten, ook Dynamo gaf aan helemaal niet op de hoogte te zijn van het voorstel en geen plannen te hebben voor exploitatie buiten de VVE. In een betreurenswaardige reactie gaf Wethouder Moorman aan dat de besprekingen al lang gaande zijn maar dat deze besprekingen natuurlijk met de stichting plaats vinden en niet met een directeur, een ouder of een NSO. Omdat Dongeschool uiteraard gesteund door de stichting dit pleidooi heeft gedaan, heeft Rik hierop aan Wethouder Moorman een heel duidelijk beklach gedaan van de toenemende onvrede. Lees in het Dossier renovatie wat er gezegd is bij de raad en lees de brief aan de wethouder. Wij hopen toch echt dat het eindelijk een verschil zal maken en de ontwikkeling van onze kinderen meer ruimte krijgt.


Groep 8 brengt in praktijk

In groep 8 waren de leerlingen zojuist bezig met lessen in formele brieven. Na alles wat zij hebben gezien bij de Gemeente konden zij nu proberen zelf het woord te richten aan de Raad. In betogen van 1 minuut oreerden zij zelf over het nut van een renovatie met toekenning van extra ruimte.

Pleininrichting

Misschien hebben jullie hem al zien staan. Er is een tennistafel op school bezord. De tennistafel is een afscheidscadeau van de leerlingen uit groep 8. Binnenkort krijgt de tennistafel een vaste plek. Daarnaast is de oudercommissie afgelopen tijd bezig geweest met het onderzoeken van mogelijkheden schaduwdoeken op het plein te plaatsen, zij trekken hiermee samen op met school, TSO en Dons. En vanuit de oudercommissie komt er een picknicktafel, groot genoeg om ook aan les te kunnen geven. De zon gaat spontaan schijnen van al dit fijns in het verschiet.

 

Leerlingenraad

Ook de leerlingenraad heeft deze maand weer een eigen nieuwsbrief;
http://www.dongeschool.nl/onze-school/nieuws/nieuws-van-de-leerlingenraad;-maart


koningsspelen

Over twee weken zijn de Koningsspelen! Wij missen nog ouders om de spelen tot een succes te maken. Wil jij je graag even inzetten (08:30-12:00) en ook, samen met ons, een super leuke dag beleven? Geef je op bij de leerkracht, klassenouder of mail; cruiz@dongeschool.nl
kijk voor meer informatie op: http://www.dongeschool.nl/onze-school/nieuws/koningsspelen


Keuzecursus 

Traditioneel wordt op de Dongeschool 'keuzecursus' georganiseerd. Op deze dag kunnen leerlingen zich inschrijven voor een cursus na keuze. Dit kan van alles zijn; yoga, fotografie, koken of boekbinden. Maar een raket knutselen of een Frans liedje instuderen zou ook kunnen. De keuze is reuze. Vind je het als ouder leuk een cursus te geven, alleen of als duo, geef je op bij; cruiz@dongeschool.nl Geen cursus geven, maar een handje helpen is ook heel fijn. Kijk voor meer informatie op: http://www.dongeschool.nl/onze-school/nieuws/keuzecursus

 

Gekke hoedjesdag

Vorige maand hadden we enkele oudgediende van de Dongeschool over de vloer. Zij vertelde dat voor jaren terug het een oud gebruik was eens per jaar 'gekke hoedjes'- dag te organiseren. Wij vonden dat zo'n leuk initiatief dat wij maandag a.s. hebben uitgeroepen tot 'Gekke hoedjes' -dag. We kijken uit naar alle bijzondere vondsten!

 


Formulieren voor verlofaanvraag

Vanuit de administratie wordt er aandacht gevraagd voor het volgende; één of meerdere extra vrije dagen buiten de schoolvakanties aanvragen kan via deze website. Ga naar: http://www.dongeschool.nl/contact-en-documenten/formulieren één van deze twee formulieren (vakantieverlof of verlof gewichtig omstandigheden) invullen en verzenden. Wilt u wel opletten welke van die twee formulieren van toepassing zijn op uw aanvraag.

Lees hiervoor goed de richtlijnen die op het formulier zijn aangegeven. De formulieren zijn ook op school bij de administratie te verkrijgen. 

 


Tussenschoolse opvang

De nieuwsbrief van de tussenschoolse opvang lees je hier; 
http://www.dongeschool.nl/onze-school/nieuws/tso-nieuws-maart