Nieuws

19 maart 2021

Nieuwsbrief maart 2021

Tussen de vele serieuze mededelingen door is het ook weer tijd voor een nieuwsbrief. Er gebeuren gelukkig nog steeds heel veel andere dingen op school die de schoolgang kleuren. 
Er worden weer tal van dingen georganiseerd. Alles welliswaar op minder gebruikelijke wijze, maar daarom niet minder leuk. Zo is er al gebrainstormd over een coronaproof groep 8 kamp en de musical en zijn er plannen gemaakt voor de Koningsspelen dit jaar. 

Preview foto

Impuls Amsterdamse schoolpleinen

Van verschillende ouders kregen wij bericht over demogelijkheid om subsidie aan te vragen via Gemeente Amsterdam om een impuls aan het schoolplein te geven.

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/onderwijs-leerplicht/duurzame-scholen/amsterdamse-impuls-schoolpleinen/

Wij zijn van dezesubsidie op de hoogte en zijn de mogelijkheden aan het verkennen want ook wij zien het plein graag groener en gebruiksvriendelijker.
Wij zijn al geruime tijd met de gebiedsmakelaar en onderwijsnetwerk functionaris van stadsdeel Zuid in gesprek om duidelijk te maken hoe wij als huidige gebruikers het plein ervaren en wat onze wensen zijn. Omdat de Gemeente eigenaar van het plein is, is het ingewikkeld om veranderingen te initiëren omdat je daar bepaalde processen voor moet doorlopen.

 

Voor het aanvragen van de subsidie voldoen wij aan een groot aantal eisen;

  • De gemeente is eigenaar van het schoolplein
  • Het is meer dan 5 jaar geleden dat het schoolplein voor het laatst is gerenoveerd of opnieuw is ingericht
  • Er is aantoonbaar sprake van een wateroverlast op het schoolplein.
  • Het schoolplein is ook na schooltijd open voor kinderen uit de buurt.
  • Het schoolplein is in de huidige situatie voor meer dan 75% versteend.

Omdat gemeente eigenaar is van het plein kan alleen de bestuurscommissie de financiële bijdrage aanvragen voor een openbaar schoolplein in het stadsdeel. 
Een groot obstakel is dat er in de komende 5 jaar geen verhuizing of renovatie gepland mag staan, wat bij ons wel het geval is. Ondanks dat zijn we van mening dat ook nu al geïnvesteerd mag worden in het schoolplein, dus we gaan ons best doen iets te realiseren.

Iepen

Goede nieuws is dat er deze week gaten zijn gegraven op het plein voor de nieuw aan te planten iepen, initiatief van schoolpleiniepen.
Volgende week worden er vijf iepen geplant. 


Afscheid Herbert de Bruijne als bestuursvoorzitter OoadA

Per 1 april 2021 zal Herbert de Bruijne afscheid nemen als voorzitter van het College van Bestuur van Openbaar Onderwijs aan de Amstel.  Op dat moment heeft hij 13 jaar bij OOadA gewerkt en ruim 30 jaar in het Amsterdamse onderwijs als leraar, coördinator Verlengde Schooldag, directeur en bestuurder.
Herbert wordt bestuurder van Openbaar Onderwijs in de stad Groningen.

Afgelopen vrijdag was ter gelegenheid van dit afscheid een heuse 'Herbert-run' georganiseerd langs alle 22 OoadA scholen. Ook op de Dongeschool werd er, onder applaus, afgestempeld. 

Als afscheid cadeau is Herbert een verzameling tekeningen van alle OoadA scholen gegeven. Hiervoor organiseerden wij vorige week een wedstrijd waarbij Xavier uit groep 8B de winnende tekening maakte. 
 

Filmopnames De bezette stad 

Afgelopen week hebben wij medewerking verleend aan opnames voor de documentaire De
Bezette Stad, geregisseerd door Steve McQueen. De documentaire is gebaseerd op het boek ‘Atlas van een bezette stad’ van Bianca
Stigter, waarin de zichtbare en onzichtbare sporen van de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam in
kaart worden gebracht. Over een periode van meer dan een jaar worden op duizenden locaties in
Amsterdam opnames gemaakt, om per wijk en per straat de geschiedenis van de stad visueel in kaart
te brengen. Ook op de Dintelstraat was zo'n onderduikadres, om het contrast met de actuele status van de locatie te illustreren is het schoolplein gefilmd met focus op het adres aan de Dintelstraat. Vanzelfsprekend zijn leerlingen niet herkenbaar in beeld. De documentaire zal uiteindelijk als een 30 uren durend document in musea worden vertoond. 

 


Koningsspelen

Gelukkig gaan we weer naar school en kunnen we dit jaar weer Koningsspelen vieren met de leerlingen. Omdat de omstandigheden nog niet bij 'het normaal' terug zijn, zullen we wel op een andere manier dan gebruikelijk de activiteiten rondom Koningsspelen invullen. Wel zullen we ons maximaal inzetten om er een feestelijke en sportieve dag van te maken met de kinderen. De Koningsspelen vinden plaats op vrijdag 23 april. Deze dag is gewoon van 08:30 tot 15:00.
De groepen 1 t/m 4 zullen met elkaar spelen op het plein doen, de groepen 5, 6 en 8 gaan een sport circuit afleggen en de groepen 7 gaan roeien. Hierbij zullen we rekening houden met het gescheiden houden van de groepen. Anders dan andere jaren zal er geen Koningslunch met elkaar worden genoten en kunnen we helaas nog geen ouders uitnodigen voor hulp.
Wel maken we er een feestelijke dag van waarbij we het extra leuk vinden als de leerlingen deze dag in het oranje gekleed naar school komen! 


Thema; De ruimte

Deze weken zijn de groepen 1 t/m 3 bezig met het thema ‘De ruimte’.

Alle groepen hebben een themahoek ingericht met boeken en voorwerpen uit de ruimte, maar elke groep heeft zo zijn eigen manier om invulling te geven aan het thema; zo worden er kringgesprekken gevoerd over de ruimte, over wat de kinderen al wisten, maar ook vooral over wat ze willen leren binnen dit thema. Vragen die daaruit kwamen werden aan de vragenmuur gehangen zodat de groep de komende weken op zoek kan gaan naar de antwoorden.
Daarnaast zijn er ruimtewezens geknutseld, is er over planeten gezongen bij de Engelse les, zijn er raketten gekleurd, is er geverfd en gebouwd... kortom een super leuk toegankelijk thema om op een creatieve manier te ontdekken. 


Programmeren in de klas

De groepen acht zijn de afgelopen week met programmeerlessen gestart! De lessen worden gegeven in het kader van een afstudeerproject aan de Universiteit Leiden naar leren programmeren in Scratch en Hedy. Het doel is dat de kinderen zo goed mogelijk leren programmeren, daarbij wordt er onderzoek gedaan binnen de lessen die gegeven worden. Er wordt gekeken hoe kinderen leren van de verschillende lessen die aangeboden worden. Een win-win situatie dus.

 

Tips voor thuis

Ook thuis kunnen we ons nog steeds uitstekend vermaken met bijvoorbeeld de paasknutsel tips op onze Pinterest pagina: https://nl.pinterest.com/dedongeschool/dongeschool-festiviteiten/pasen-eieren-en-hazen/
Ook Kidsproof heeft weer leuke knutsels verzameld; https://www.kidsproof.nl/Amsterdam/blog/geweldige-paasknutsels-voor-pasen?ck_subscriber_id=302472078

Je kan 21 maart naar de Opera Een lied voor de maan,  gebaseerd op het gelijknamige kinderboek van Toon Tellegen en speciaal voor kinderen ontwikkeld: https://operaforwardfestival.nl/programma/een-lied-voor-de-maan/?utm_source=referral-kidsproof&utm_medium=referral&utm_campaign=2021-off-een-lied-voor-de-maan-online&utm_content=&ck_subscriber_id=302472078

En om in het muzikale thema te blijven;  
Ben je tussen de 9 en 14 jaar en wil je eens stralen op het podium van Het Concertgebouw? Schrijf je dan in voor het Koninklijk Concertgebouw Concours 2021. Dé muziekwedstrijd voor kinderen! Dit jaar vindt de dertiende editie van het Koninklijk Concertgebouw Concours plaats. Speel of zing je klassiek, pop- of jazzmuziek of ben je een rapper? Elke muziekstijl is welkom. De inschrijving loopt tot en met maandag 12 april 2021.Testen bij kinderen

Nu de scholen weer open zijn komen we steeds meer in een situatie dat idealiter ook een kind getest wordt. Om te laten zien waarom dat belangrijk is en hoe dat in zijn werk gaat hebben we daar een pagina voor ingericht waarbij we ook een film hebben gemaakt over hoe zo'n test verloopt bij een kind: https://www.dongeschool.nl/onze-school/nieuws/coronatest-voor-en-bij-kinderen

 

LinkedIn

Volg De Dongeschool nu ook op LinkedIn