Nieuws

02 maart 2022

Nieuwsbrief maart 2022

Hopelijk hebben jullie vorige week, ondanks de ernstige ontwikkelingen op het wereldtoneel, kunnen genieten van de voorjaarsvakantie nadat we deze waren ingewaaid met Eunice.
Deze week hebben de leerlingen een lesvrije week waarin de leerlingen vrij zijn en de leerkrachten onder andere de rapporten schrijven die de kinderen maandag meekrijgen.
Afgelopen woensdag had het team een studiedag waarbij wij elkaar een update gaven over de kerndoelen van dit jaar waar de leerteams mee bezig zijn en de schoolopbrengsten zijn geanalyseerd. Een belangrijk moment waarbij de ontwikkeling van de leerlingen geanalyseerd worden en de leerkracht ook kan herkennen of ook zijn of haar doelen bereikt worden of bijgesteld moeten worden.
Maandag kunnen we elkaar door de versoepelingen weer ontmoeten zonder veel eerdere maatregelen. Verderop in de nieuwsbrief daarover meer.

Preview foto

Storm Eunice

Op de laatste schooldag voor de vakantie zorgde storm Eunice voor een onrustige dag. Hoewel er al slecht weer voorspeld was ging de waarschuwingscode in de loop van de ochtend naar code rood. Hierom konden vanaf de lunchpauze leerlingen opgehaald worden. Het alles bracht een hoop onrust, wat jammer genoeg ook zo zijn invloed had op de feestelijke activiteiten (poppenkast en workshops) die dag. Maar immers blijft er niets zo onvoorspelbaar als het weer.

Deze vrijdag kreeg helaas een extra grauw randje doordat bleek dat een slachtoffers van de storm een oud-collega van de Dongeschool was. Jacqueline Bosma is overleden nadat ze tijdens de storm is geraakt door een omvallende boom. Jacqueline begon als leerkracht op de Dongeschool, werd daarna directeur van de Parel en vervolgens directeur van de Boekmanschool en de Nicolaas Maes school, uiteindelijk keerde ze terug naar het vak van leerkracht. Ze had een lange staat van dienst heeft binnen OOadA. 


Versoepelingen

Door de afgekondigde versoepelingen kunnen we maandag gelukkig op veel manieren weer terug naar 'het oude' en zijn er geen beperkingen meer.

 • De deuren van school gaan weer vanaf 08:20 open.
  De lessen starten 08:30
 • Er geldt geen mondkapjesplicht meer.
 • De basisregels zijn nog wel van kracht;
  Handen wassen, ventileren, geen handen schudden, hoesten in de elleboog en thuisblijven en laten testen bij klachten.
 • Ook het advies om twee keer per week en zelftest te doen voor zowel leerlingen van groep 6 tot en met 8 en het onderwijspersoneel blijft staan. 

Ouders in de school:

 • Oudergesprekken De oudergesprekken nav het eerste rapport wat de kinderen maandag meekrijgen, zullen weer in persoon op school zijn. In Parro staan hiervoor, voor de meeste groepen, de inschrijvingen al open.
 • Ouders mogen, gelukkig, weer helpen bij activiteiten en mogen weer mee met uitjes.

Ouders in de klas:

 • Bij groepen 1/2 Net als de vorige keer is er 1x in de week een inloopmoment waarbij ouders hun kind tot in de klas mogen brengen. Om half 9 verlaten ouders dan weer de klas.
  Bij de groepen 1/2b, 1/2c en 1/2e is deze dag op vrijdag.
  Bij 1/2a en 1/2d is dit op woensdag.
  De overige dagen worden de kinderen gebracht op het schoolplein.
  Na de volgende vakantie zal het inloop moment weer op een andere dag zijn.
 • Bij de overige groepen Ook de overige groepen hebben intern besproken op welke momenten ouders in de klas welkom zijn. Hoe en wanneer communiceren de leerkrachten via Parro.

 

Verbouwing

Half februari organiseerden wij, samen met het architectenbureau, vertegenwoordiger van het verbouwproject en onze partners DONS & Dynamo, een informatieavond over de verbouwing van de Dongeschool. De verbouwing, het beoogde resultaat en het tijdpad zijn besproken, maar ook de tijdelijke behuizing en de voorbereidingen hiertoe. Op de pagina over de verbouwing kunnen de verslagen van deze avond teruggelezen worden. Hou deze pagina in de gaten voor alle updates over de verbouwing.
https://www.dongeschool.nl/onze-school/de-verbouwing

 

Pleinafzetting

Zoals toen is verteld en in het verslag terug te lezen is, is in de voorjaarsvakantie de start gemaakt voor het gereed brengen van de tijdelijke behuizing. Hiertoe is een deel van het plein afgezet. Om de doorloop te bevorderen is het hek direct naast school ook structureel geopend.


Vacature directeur

 

Zoals jullie weten is de Dongeschool opzoek naar een nieuwe directeur. Een directeur voor ons als team, voor de leerlingen, voor jullie ouders/verzorgers maar ook voor de buurt.
Iemand die in onze school een mooie uitdaging ziet, zich hard maakt voor de school en ons allen, versterkt, blijft verbinden.

 

Deel mee!

De vacature is op onze site te lezen: https://www.dongeschool.nl/onze-school/vacatures
Maar hij staat ook op LinkedIn en Instagram.
Het zou fantastisch zijn als we met elkaar ons inzetten om de vacature voor onze nieuwe directeur zo veel mogelijk te verspreiden en onder de aandacht brengen binnen onze netwerken.

Met en voor elkaar vinden we hopelijk de juiste persoon voor deze mooie baan.


Studiedag

2 maart hadden wij als team een studiedag. Deze dag stond in het teken van de analyse van toets-opbrengsten op schoolniveau en op groepsniveau. Met als doel dat iedere groepsleerkracht vanuit hier weer een plan kan maken voor het komende half jaar voor zijn of haar groep.

Ook gaf elk leerteam, gekoppeld aan het jaarplan 2021-2022, een korte pitch met de tussenevaluatie. Dit jaar wordt hierbij aandacht gegeven aan Technisch en Begrijpend lezen, nieuw rapport, Bewegend en Ontdekkend en Ontwerpend. Gebouw is, als voorgaand jaar nog een doorlopend pint van aandacht.

LET OP: 16 MAART IS ER OOK EEN STUDIEDAG

 

Week van het verkeer

Aankomende week is het de week van het verkeer. De groepen 5 en 6 doen mee aan het fietsproject Kilometervreters op de fiets.
Kilometervreters op de fiets is een competitie tussen alle deelnemende groepen 5 en 6 in de regio. Met dit project willen we kinderen zoveel mogelijk kilometers laten fietsen: zo doen ze fietservaring op waardoor ze zich uiteindelijk veiliger door het verkeer bewegen. Erg belangrijk, want kinderen in deze leeftijdscategorie gaan steeds vaker zelfstandig fietsen. Fietsen is gezond, duurzaam én ook gewoon leuk!

Afgelopen maand hebben de groepen 7 hun theoretisch verkeersexamen afgelegd. In Mei volgt het praktijkexamen. De groepen 1/2 hebben verkeer als laatste thema dit schooljaar. Voor onze school is ook een programma ‘tussen school en thuis’ ontwikkeld waarbij met behulp van foto’s rondom de school, met leerlingen van onze school, verkeerssituaties in beeld gebracht zijn. Informatie over hoe en wanneer we dit uitzetten, ook voor iedereen thuis, volgt nog.  

 

Oorlog

De oorlog in Oekraïne houdt ons allemaal bezig. Het is een lastige tijd waarin onze emoties heen en weer worden geslingerd tussen de afschuwelijke berichten van de oorlog daar en onze eigen dagelijkse beslommeringen.
Ook op onze school zullen we hier aandacht aangeven. De leerkrachten zullen in de klas met de leerlingen, passend bij de leeftijd, in gesprek gaan over de oorlog. Vanuit Universiteit Utrecht is er ook een mooie Lesbrief ontwikkeld die onze leerkrachten hierbij helpt. 

 Hoe praat je thuis met kinderen over de oorlog?

“Natuurlijk is een gesprek over oorlog met een kind van 8 jaar anders dan met een kind van 16, maar de basis is hetzelfde, zegt Esther van Beekhoven, pedagoog bij het Nederlands Jeugdinstituut. Wees feitelijk en eerlijk. Stel vragen en sluit aan bij wat je kind al weet.”

 

Tips

 1. Wees feitelijk
  Ja, er is oorlog. Maar niet hier. Blijf bij de feiten, zegt Esther van Beekhoven, pedagoog van het Nederlands Jeugdinstituut, het nationaal kenniscentrum over opgroeien en opvoeden. „Zeg: ‘Er is oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Er zijn veel mensen bezig om te zorgen dat het conflict niet groter wordt.’”
  Aan jonge kinderen vanaf 6 of 7 jaar kun je op de wereldkaart laten zien waar Oekraïne ligt. Vertel vanuit de belevingswereld van het kind hoe ver weg het is: „Het is een half uur rijden naar opa en oma (en dat vind jij al ver). Oekraïne is vijftig keer zo lang rijden, twee volle dagen in de auto.” Van Beekhoven: „Door de afstand inzichtelijk te maken, beseft een kind dat de oorlog ver weg is en dat het hier veilig is. Je kunt ook samen tellen hoeveel landen er liggen tussen Oekraïne en Nederland. Dat kan geruststellend zijn.”
  Feitelijk zijn betekent ook: niet emotioneel. Als een kind zelf zegt dat het zielig is voor mensen in Oekraïne, mag je natuurlijk bevestigen dat het triest is, maar bied ook perspectief. Zeg dat leiders over de hele wereld zoeken naar een oplossing zodat de oorlog stopt. En vertel dat er plekken komen waar gezinnen worden opgevangen en veilig kunnen wonen.
  Houd antwoorden op vragen kort en laat details achterwege, zegt Van Beekhoven. „Een bondig antwoord is vaak voldoende. Laat een stilte vallen zodat het kind de informatie kan verwerken en check daarna of het inderdaad voldoende is zo of dat hij nog meer vragen heeft.” Online is goed lesmateriaal te vinden om over deze oorlog te praten. Zo heeft de Universiteit Utrecht een lesbrief opgesteld voor leraren, ook bruikbaar voor ouders. Op de website goedemorgenopschool.nl staat ook goed materiaal (beide gratis).

 2. Check of je kind bang is
  „Jonge kinderen kunnen angst en spanning vaak niet onder woorden brengen, dus dan zie je het aan gedrag”, zegt Van Beekhoven. Signalen zijn: moeilijker in slaap komen, teruggetrokken zijn, veranderend eetgedrag, boosheid, aanhankelijk gedrag, paniekerig reageren. Ga na of dit met de oorlog te maken heeft door je kind ‘te ondertitelen’: benoem het gedrag dat je ziet en vraag wat er is: ‘Je bent stil terwijl je normaal veel praat, hoe komt dat?’”
  Lukt praten niet (met jonge kinderen), dan kun je ook op een andere manier je kind helpen om dit nieuws te verwerken: laat het tekenen of krassen op een groot stuk papier. Scheuren, krassen en knippen helpen soms om te gaan met stress.

 3. Wees eerlijk
  „Geef eerlijk antwoord. En als je het antwoord op een vraag niet weet, stel dan voor om samen op zoek te gaan, bij een betrouwbare bron.” Met basisschoolkinderen kun je samen kijken naar het Jeugdjournaal, daar worden de feiten op een duidelijke manier gebracht en op het niveau van kinderen. „Het leeftijdsadvies is vanaf negen jaar. Schat van tevoren in of je kind de beelden aankan. Praat samen over wat je ziet en wat het met je kind doet.”
  Sommige kinderen worden juist onrustig van het nieuws. Sla het Jeugdjournaal dan over. Het is ook prima om een kind te leren dat het zich mag afsluiten voor het nieuws. Leg je kind dan ook uit hoe het op school of tegen een vriend of vriendin kan zeggen dat het over iets anders wil praten.

 4. Stel vragen
  Ga na wat je kind al weet. Vraag of er op school iets uit het nieuws is besproken of wat het heeft gehoord. Van Beekhoven: „Sluit qua taal en informatie aan bij wat je kind al weet en stel vragen: ‘Wat zeggen kinderen op het schoolplein precies? Hoe voel jij je hierover? Wil je er meer over weten?’ Maak duidelijk dat je kind met al zijn vragen bij jou terecht kan.”
  Als ouder denk je misschien: als ik de oorlog bespreek, wordt mijn kind juist angstig. „Dat is een vergissing. Een kind vangt sowieso flarden op van het nieuws, via een tv die aanstaat of een gesprek tussen ouders op het schoolplein of langs het voetbalveld. Door er samen over te praten, zorg je ervoor dat je kind niet zelf conclusies trekt. Kinderen hebben een levendige fantasie, het is goed om als ouder te zorgen voor uitleg.”

 5. Kies een goed moment
  Zorg dat je na het gesprek met je kind iets actiefs kan doen – ga voetballen, een hut maken of samen een stukje fietsen. Bewegen helpt om emoties los te laten. Van Beekhoven: „Je kunt het gesprek ook voeren terwijl je samen een stukje fietst. Je hoeft er niet voor te gaan zitten.”
  Als je zelf erg ongerust bent, zorg dan dat je die emotie onder controle hebt voordat je begint aan het gesprek met je kind. „Bel een vriend of praat met je partner.”
  Een gesprek over oorlog voer je liever niet voor het slapengaan. „Als je kind er in bed zelf over begint, besteed er dan wel op dat moment aandacht aan. Lees na het gesprek een extra boekje voor. Rust in het hoofd is belangrijk voor de nacht”, zegt Van Beekhoven.

 6. Laat je kind helpen
  Kinderen willen helpen. Al vanaf peuterleeftijd leren kinderen zich verplaatsen in anderen en identificeren ze zich met het lot van andere kinderen. Als een kind leert dat huizen in Oekraïne worden verwoest, vraagt het misschien: ‘Is al hun speelgoed dan ook stuk?’ Van Beekhoven: „Vertel over inzamelingsacties die ervoor zorgen dat kinderen op een nieuwe plek weer speelgoed hebben. Misschien willen ze daaraan bijdragen door speelgoed of knuffels te geven. In de ogen van volwassenen voegt het misschien niet veel toe, maar daar gaat het niet om, het geeft een daadkrachtig gevoel. Iets positiefs doen geeft grip op de situatie.”
  Kinderen kunnen gevoelens van onrecht en machteloosheid ervaren. Soms helpt het om ze te stimuleren daar iets mee te doen: een inzamelingsactie organiseren, een gedicht schrijven, een spreekbeurt voorbereiden, auto’s wassen, koekjes bakken en verkopen en de opbrengst aan Oekraïense families schenken. „Ze hoeven niet iets nieuws te bedenken. Aansluiten bij bestaande initiatieven is ook goed, zoals dat er nu voedselpakketten worden meegegeven aan vrachtwagenchauffeurs.”