Nieuws

27 mei 2019

Nieuwsbrief Mei

Mei leek wel een feestmaand! Groep 7 en 8 gingen op kamp, de avond4daagse werd door 106 kinderen van onze school gelopen en er was een schoolreisje naar Sprookjeswonderland in Enkhuizen. Daarnaast waren er allerlei culturele uitjes, onder andere naar de Hermitage, de Krakeling en NEMO. Maar er is ook hard gewerkt aan de Blinkprojecten in de midden- en bovenbouw groepen, die bijvoorbeeld bij de groepen 5 en 6 met 'een leerzame Extremen-markt' zijn afgerond. Verder zijn de kinderen deze week met de Cito-toetsen getart. Ook komende week en in de eerste week na de lesvrije week zullen er toetsen afgenomen worden.

Preview foto

Avond4daagse 

Ook dit jaar kon de avond4daagse doorgaan dankzij de inzet van een mooi ouder-kwartet. 106 Kinderen hebben zich ingeschreven en liepen voor het derde jaar de avond4daagse in het Amsterdamsche Bos. Ondanks de lage temperatuur was het gelukkig stralend weer en konden alle avonden droog worden gelopen. De slotdag was extra feestelijk door de ontvangst van de DONS-band en een hapje en een drankje.

 
Schoolkamp groep 7 & 8

In de tweede week van mei gingen de groepen 7 en 8 op kamp. Groep 7 ging van maandag tot woensdag, groep 8 kwam woensdag tot vrijdag. Dit jaar bracht het kamp de groepen naar Friesland waar de leerlingen dankzij het fantastische weer konden genieten aan het strand en hun kunsten konden oefenen in het fierljeppen.

    
 

Blink

Deze periode zijn er weer veel Blink thema's afgerond. Zo heeft groep 8 het thema 'Wereldsterren/oorlog in mijn buurt' afgerond. Foto's hiervan staan gedeeld in Parro. 
De groepen 3 en 4 houden zich nog bezig met het thema 'Ruimtevaart'. Zo was groep 4 de vorige week druk bezig met het knutselen van planeten van papier mache.

 
Groep 5 & 6; Aardse extremen

Afgelopen woensdag hielden de groepen 5 hun Aardse extremenmarkt. Er waren 9 extremen te zien. Er werd heel goed, maar vooral met veel enthousiasme, door de kinderen uitgelegd wat hun extreem was, wat de survivaltips waren en hoe je het aardse extreem kon beleven. Bij extreme droogte kon je de hitte voelen, bij lawines kon je kou ervaren door te kijken hoe lang je je hand tussen de ijsblokjes kon houden en bij aardbevingen werd met een mars en snickers getoond hoe de aardplaten werken. Bezoekers die binnenkort op reis te gaan, hebben nu geleerd wat voor een gevaren er in de verschillende landen zijn, maar ook wat die gevaren zijn én wat er in het geval van een aardse extreem gedaan kan worden. In Parro is de link voor foto's gedeeld.

Groep 6B hield hun markt in de openlucht op de binnenplaats van de geulstraat. Zo was er alle ruimte voor spannende proefjes waaronder de 'cola-mentos'-vulkaan!

 

Nieuws van de TSO

Zowel bij dansles als bij zangles wordt hard geoefend voor een mooi optreden op het zomerfeest!

De kinderen van zangles hebben met elkaar en onder begeleiding van de zangjuf zelf een liedje geschreven wat gaat over vriendschap. Zij zullen dit liedje zingen tijdens het zomerfeest. Ook wordt er in een echte studio opnames gemaakt van dit lied. Dit vindt plaats op zondag 7 juli. De kinderen hebben daar al een brief over mee naar huis gekregen (en krijgen daar binnenkort nog meer informatie over).

Verder komt er nog steeds elke donderdag iemand op het plein met een tas vol spelletjes van het projekt 'Buiten Spelen'. De laatste weken zijn er veel kinderen die hier enthousiast aan mee doen! En er is elke vrijdag schaakles.

Omdat de overblijf dit schooljaar ingekort is en nu een uur duurt, spelen de kinderen minder lang buiten dan voorgaande jaren. We hebben de laatste tijd wat vaker met de hele school buiten gegeten zodat de kinderen zo'n 50 minuten buiten zijn. Dit doen we als het niet te hard waait en het niet te warm is.

We pakken dan de grote schaakstukken, zandbakspeelgoed en ander buitenspeelmateriaal. Zeker als er een paar klassen een uitje of schoolreisje hebben is ons schoolplein meer dan groot genoeg voor alle klassen. De kleuters eten wel altijd binnen, zij spelen na de overblijf langer buiten met hun eigen leerkrachten.

 

Ouder Vereniging (OC)

Eens in de 6 weken komt de Ouder Vereniging samen. Dit is een kort verslagje van de afgelopen vergadering van 14 mei.

Dongebibliotheek

Karlijn van der Meer, een van de vrijwilligers van de Dongebibliotheek, kwam in de vergadering van de Ouder Vereniging vertellen wat zij de afgelopen tijd hebben gedaan en van plan zijn te gaan doen de komende tijd; Onze school heeft op de 1ste en de 2e verdieping een bibliotheek. De groepen 3 t/m 8 kunnen hier elke week boeken lenen. Om aan de wensen van alle leerlingen te kunnen voldoen zijn er veel boeken nodig. 

Er is een grote voorraad, maar zoals elke goede bibliotheek moet deze eens in de zoveel tijd 'gesaneerd' worden. 

Dat houdt in dat 'oude' boeken die niet meer up to date of in trek zijn van de schappen worden gehaald. Daar moeten nieuwe boeken voor in de plaats komen. Mooie nieuwe titels die populair zijn onder de leerlingen en daarmee het leesplezier bevorderen. Elk jaar dragen de ouder commissie en de school bij aan deze aanschaf, maar goede boeken zijn duur en de beschikbare gelden daarmee snel uitgegeven. De bieb-commissie, bestaande uit een groep fantastische vrijwillige ouders/verzorgers, is druk bezig geweest het huidige aanbod te saneren en in samenwerking met kinderboekhandel Casperle te kijken met welke mooie boeken de bieb kan worden aangevuld. Al deze nieuwe boeken moeten worden gekaft en ingevoerd. Dit kost veel tijd. Als de nieuwe boeken binnen zijn, zal er via parro eenoproep gedaan worden voor hulp. 

Evenementen

Komend evenement is het jaarlijkse zomerfeest. Marijke Smeding, Maartje Verhoef en Clair Streckfuss maken zich sterk voor het komende Donge Dons Disco Festival, samen met de evenement coördinator en dit maal natuurlijk ook DONS.

Ouderhulp

Mocht je het leuk lijken om, los van de 'standaard' ouderhulp, je sterk te maken voor het zomerfeest of een onderdeel hiervan dan kan je je hiervoor aanmelden.

Ook de Ouder Vereniging zelf is op zoek naar 'verse' leden. Heb je zin om mee te denken en mee te doen?
Meld je aan of kom eens een keer kijken. De volgende vergadering van de Ouder Vereniging is 4 juli.
Ideeën en /of deelname graag aangeven via ov@dongeschool.nl

Vergadering MR

Welkom & afscheid

In de Medezeggenschap Raad van de Dongeschool hebben wij een nieuw ouderlid mogen verwelkomen. Maarten Blomme neemt  de plaats in van Freek van der Meer die de drie jaar daarvoor namens de oudergeleding in de raad heeft gezeten. Waarvoor nog veel dank. Freek zit nog wel in de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad maar zal ook daar vervangen moeten worden. Intern wordt nog bekeken of een van de MR leden van de oudergeleding plaats kan nemen in de GMR. Mocht dat niet lukken dan volgt er een vacature. Het is belangrijk om als school een stem te hebben en te houden in de GMR van de 22 scholen binnen onze stichting. 

Schoolplan

Er wordt druk gewerkt aan het vierjaarlijkse schoolplan. Met behulp van een schoolontwikkelmodel (opgesteld door OOADA), heeft de school samen met het team in kaart gebracht waar de school nu staat in zijn schoolontwikkeling, en waar de school naar toe wil groeien. De uitkomst van deze teambijeenkomst heeft samen met de evaluatie van het schoolplan 2015-2019, de opbrengstenanalyse en informatie uit tevredenheidsonderzoeken geleid tot wat de speerpunten voor de komende 4 jaar zullen zijn. Deze speerpunten worden tijdens de studietweedaagse nog verder uitgewerkt met het team. Rik heeft de MR uitleg gegeven bij deze speerpunten.

Jaarbegroting

Ook de jaarbegroting is besproken. De jaarbegroting liet in grote lijnen zien dat er de afgelopen jaren steeds beter binnen de kaders van de begroting is gebleven. Waar er enkele jaren geleden nog vaak een ruime overschreiding werdt gezien in de beschikbare gelden blijven de onkosten steeds meer binnen het beoogde budget. 

Doelab

Voor komend schooljaar heeft de Dongeschool subsidie aangevraagd voor het werken met een Doelab. Het Doelab is er voor die leerlingen die vooral leren door te doen, bijvoorbeeld begrijpend lezen door een recept te volgen. Wanneer meer bekend is over de invulling van het Doelab, delen we dat.

 

Leerlingenraad

Voetbalregels

De leerlingenraad heeft een voorstel gedaan om de voetbalregels te veranderen. Het voorstel is besproken met de leerkrachten en daaruit zijn de nieuwe regels opgesteld. Vanaf volgende week gaat het nieuwe rooster en de nieuwe regels in.

De nieuwe regels zijn:

  1. Iedereen mag meedoen (het mòet niet). De groep die volgens het rooster op de planning staat mag hierover bepalen.
  2. Je moet je houden aan de velden in de planning.
    De velden worden uitgebreid.


Nieuwe leden

De leerlingenraad gaat op zoek naar nieuwe leden.

Wil je ons versterken? Ben je iemand die graag meedenkt over de school? Zit je in groep 5, 6 of 7? Solliciteer dan nu! Er komen 3 nieuwe plekken voor volgend schooljaar vrij. Je sollicitatiebrief kun je afgeven bij Joost (8b) of Laurien (7b).


Donge Dons Disco Festival!

Het is bijna weer tijd voor ons jaarlijkse zomerfeest! Dit jaar is het 'feest' extra bijzonder omdat de Dongeschool in het teken van het 10 jarig bestaan én samenwerking met DONS samen een feestje bouwen. Natuurlijk zijn ook de Krekels van de partij.
Dit jaar organiseren wij dan ook geen feest maar een heus festival! Met als thema: Disco!

Lees hier alle informatie; 

http://www.dongeschool.nl/onze-school/nieuws/donge-dons-disco-festivalMei, feestmaand

 
De voorstelling 'Pak 'm' in de Krakeling.        Kleuterplezier in Sprookjeswonderland

 

Mooi weer!
 

Buiten gymen                                                              Water uit de sloot halen bij de Schooltuinen