Nieuws

21 april 2022

Nieuwsbrief Mei 2022

Na een welverdiende Meivakantie trappen we af met een nieuwsbrief waarin we kort terugblikken op activiteiten en gebeurtenissen van April. Ook kijken we naar wat komen gaat. Zo verwelkomen wij vandaag nieuwe collega's, hebben we woensdag de laatste pleinveegdag van het jaar en kunnen we elkaar vrijdag begroeten onder het genot van een drankje bij de Dongeschool Borrel. Het wordt een drukke maar gezellige tijd. 

Preview foto

Even voorstellen

Vanaf vandaag komen twee nieuwe collega's ons team versterken.

 

Janine Vos

Vandaag start Janine Vos. Zij zal een positie invullen die in groep 8 beschikbaar is gekomen door een zwangerschapsverlof.
Wij zijn hier heel erg blij mee, want Janine is een bekende leerkracht op de Dongeschool. Zij heeft eerder ingevallen en kent de school en het team goed.


Arjan Wiering

Arjan Wiering start vandaag als Intern Begeleider; "Na het behalen van mijn PABO-diploma (1990) heb ik mij gespecialiseerd in het onderwijs aan het jonge kind. Aan alle groepen van de basisschool heb ik vervolgens lesgegeven. De langste tijd als leerkracht heb ik gewerkt in het voortgezet speciaal onderwijs, op De
Stormvogel in Hoorn en de Alphons Laudy in Buitenveldert.

Sinds 3 jaar woon ik samen met mijn vrouw en onze 2 zoons in een zelfontwikkeld appartementencomplex op Sciencepark. Met ons Collectief Particulier Opdrachtgeverschap hebben wij in 2019 de architectuurprijs voor nieuwbouw in Amsterdam gewonnen.
De overgang vanuit het rustige West-Friesland (Wognum)
naar onze mooie dynamische hoofdstad is ons heel goed bevallen. 


Ik heb een brede belangstelling. Ik was ook vakleerkracht muziek, drama, dans, keramiek en multimedia. Tijdens mijn tijd in het speciaal onderwijs heb ik samen met de leerlingen zelfbedachte theatervoorstellingen gemaakt. Ook heb ik als operazanger o.a. in het koor van de Nationale Opera gezongen.

In mijn rol als IB’er kan ik veel betekenen voor de kwaliteit van het onderwijs op De Dongeschool. Een mooie uitdaging om dit samen met het team, de leerlingen, de ouders/verzorgers en Stichting OOADA te mogen doen". 

Arjan werkt dinsdag t/m donderdag en zal zich vooral op de groepen 5a, 6, 7 en 8 richten. 

 

 

Wat doet een Intern Begeleider?

Op de Dongeschool werken twee Intern Begeleiders (IB'er). Naast Arjan werkt ook Diana Riechelman bij ons op school. Zij is de IB-er voor alle groepen 1-2, de groepen 3 en 4 en groep 5b. 

Sommige ouders zullen meer intensief contact met de IB hebben, dan andere ouders / verzorgers. 

Dit hangt af van de begeleiding die er eventueel nodig is voor een leerling. Hierom is het niet voor iedereen even duidelijk wat een IB'er doet.

 

De zorgstructuur 

  • Intern begeleiders hebben een coördinerende taak op school. Die taak richt zich op de zorgstructuur van de school. De zorgstructuur is het samenspel van routines en beleid, die ervoor moeten zorgen dat elke leerling in de school de zorg krijgt die nodig is.
  • Ib’ers zorgen ervoor dat er gewerkt wordt volgens een duidelijke cyclus. Het zogenaamde 'Handelingsgericht Werken' (HGW). Binnen die cyclus werken teamleden, IB en directie met elkaar samen.
  • De leerkrachten observeren en signaleren dat er eventuele hulp wenselijk is voor een leerling. Naar aanleiding van een hulpvraag volgen er oudergesprekken (afhankelijk van casus met leerling erbij), wordt er een leerlingplan (of indien nodig groepsplan) gemaakt  Deze plannen worden om de ca. 6 weken geëvalueerd.
  • De ib’er is ook een vraagbaak en/of coach voor de leerkrachten.

 

Ouders 

In eerste instantie is de groepsleerkracht voor ouders het aanspreekpunt als het gaat om vragen over het onderwijs en de zorg voor hun kind soms ondersteund de IB’er hierbij. Wanneer een leerling meer zorg nodig heeft dan binnen het basisaanbod van de school kan worden waargemaakt gaat de ib’er samen met de leerkracht en de ouders om tafel. Zo kunnen ze met elkaar bespreken welke zorgen er zijn en welke benodigde hulp er beschikbaar is. De ib’er is dan de schakel tussen school, ouders en eventuele externe hulp.
           

Extra zorg 

Als  schakel tussen de school en externe zorg, onderhouden de IB’ers  het netwerk met het samenwerkingsverband en externe zorginstanties zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk of de schoolarts. Het samenwerkingsverband is een overkoepelende organisatie die financiële hulp en expertise beschikbaar stelt. 

           
Transparant en positief communiceren met alle betrokkenen is een uitgangspunt van de ib-ers. Zij hebben een open en vertrouwelijke houding hebben zodat ouders en leerkrachten geen drempel ervaren om bij hen binnen te lopen. Borrel Dongeschool

Vanwege het slechte weer moesten we de Dongeschool borrel verplaatsen. Vrijdag aanstaande is het zover!
Vrijdag 13 mei, 15:00 uur schoolplein Dongeschool
Tot dan!

 

 

Officiële start van bouwwerkzaamheden

21 april is met de ondertekening van de aannemingsovereenkomsten de officiële start van bouwwerkzaamheden aan de Dongeschool gevierd. Samen met Openbaar Onderwijs aan de Amstel, DONS en Dynamo. En uiteraard uitvoerders VersteegUtrecht, KlaverKlimaattechniek en ElsengaInstallatietechniek. 

Hiermee is fase 1 van start. Dat betekent dat de sloopwerkzaamheden zijn beeindigd en gestart is met het klaarmaken van de tijdelijke behuizing in vleugel C en permanente verbouwing van vleugel B. De Dongeschool kan dan in januari 2023 de tijdelijke behuizing betrekken. Voor deze verhuizing hebben we volgend schooljaar enkele lesvrije dagen op de agenda staan; 23 december 2022 en 09 januari 2023. 

 

Op de pagina voor de verbouwing blijf je op de hoogte van alle nieuws en ontwikkelingen: https://www.dongeschool.nl/onze-school/de-verbouwing

Vrije dagen / Vakantie agenda

Zoals aan het begin van de meivakantie als was bericht staat het rooster voor vakanties en lesvrijedagen voor schooljaar 2022/2023 staat online: https://www.dongeschool.nl/onze-...-en-vrije-dagen 
Het rooster is met team besproken en goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad. 


Koningsspelen / lustrum editie

Na twee jaar mochten we weer Koningsspelen organiseren! Dit jaar extra bijzonder omdat onze school was ingeloot om met de groepen 6, 7 en 8 mee te doen aan de sportdag in het Olympisch Stadion! Bekijk hier de foto's; https://www.misja.online/koningsspelen-2022/
De groepen 3, 4 en 5 hebben met elkaar een sport circuit in het Beatrix Park aflgelegd. Met dans van Tussenzangendans, een voetbalclinic van j.o.castillo, yoga-workshops van marjanheida.kindercoach en atletiek via Fit&Fun Mokum. Voor de groepen 1 en 2 was er een traject langs (oudhollandse) spelen op het plein uitgezet. In de middag verzorgde de TSO een koningslunch. Een topdag met 400 héle blije kinderen…met dank aan meer dan 65 hulpouders. Fantastisch! 

foto Daniella Roufs

Oorlog in mijn buurt

Afgelopen maand hebben de leerlingen van groep 8 het project 'Oorlog in mijn buurt' van stichting 'In mijn Buurt'. gedaan. Stichting 'In mijn Buurt' staat voor leren door ontmoeting tussen jong en oud.
Zij koppelen basisschoolleerlingen aan ouderen met als doel begrip voor de ander te creëren. Aanvullend leren de kinderen in workshops hoe zij de verhalen kunnen doorvertellen. Tijdens persoonlijke ontmoetingen hebben kinderen uit onze groepen 8 ouderen geinterviewd over de Tweede Wereldoorlog. Ook hebben zij door de buurt gewandeld en hebben zo kennisgemaakt met de bijzondere plekken in onze wijk met een oorlogsverleden. Aan het einde van het project hebben de leerlingen aan hun ouders en de ouderen die een oorlogsverhaal hadden een presentatie gegeven.

 

Vanuit dit project zijn er leerlingen die Erfgoeddragers voor 'In mijn buurt' geworden. Zij zullen binnenkort gehuldigd worden, maar hebben al een mooie eerste ervaring gehad. Afgelopen bevrijdingsdag hebben zij bij de vrijheidsmaaltijd in het Amsterdamse Bos bij stichting De Boshalte hun verhaal door mogen vertellen. Een bijzonder moment en een hele mooie eer om dit te mogen doen.

Meer informatie over 'In mijn Buurt' kan je lezen op de site of facebook-pagina

 

Activiteiten Dynamo

Dynamo's Talententent heeft weer een tof programma voor de periode Mei-Juni. Zowel vakantie activiteiten, pleinensporten als naschoolse activiteiten.
Bekijk hier de agenda.

 

Pleinveegdagen

Na het succes van "World clean-up day' zijn er dit jaar 4 'Pleinveegdagen' georganiseerd waarbij de leerlingen met elkaar het plein schoonmaken. Superleuk om samen te doen en de kinderen wat meer bewust te laten worden dat ook zij kunnen helpen het plein schoon te houden. Ouder Elise van Pinxteren heeft hiervoor subsidie bij Dynamo geregeld aan het begin van het jaar. Hiervoor zijn allerlei hulpmiddelen aangeschaft om het vegen leuk en doeltreffend te maken. Handschoentjes, grijpers, zakringen, kruiwagen, scheppen. Super.
Alle pleinveegdagen hebben Elise & Danielle van Ekeren meegeholpen de schoonmaakactie in goede banen te leiden. Toppers.
Ook hier weer veel dank aan alle hulpouders!


Uitjes/activiteiten

Dit schooljaar is helaas toch weer anders verlopen dan verwacht door corona en sluitingen van musea en theaters, waardoor culturele lessen in en buiten de school niet of niet ver vooruit gepland konden/kunnen worden zoals gewoonlijk. Gelukkig zijn we wel op schoolreis en schoolkamp geweest aan het begin van het jaar en hebben we de schoolbrede circusdag gehad met presentatie voor de ouders.  We hebben de voorstelling voor de groepen 1 t/m 4  "André het astronautje " in school kunnen halen, net zoals de poppenkast van Jan Klaassen en de drama-workshopdag voor de bovenbouw. De groepen 8 hebben ook weer het project van Oorlog in mijn buurt kunnen doen, en de groepen 1/2 gaan binnen het thema "de boerderij" waar ze nu mee werken naar de kinderboerderij. 


Normaliter zijn de uitjes en activiteiten al aan begin van het jaar bekend. Dit zijn diverse uitjes naar musea, concertgebouw etc

Eenmaal jaarlijks een schoolreis en 7 schoolbrede activiteiten: Kinderboekenweek, keuzecursus, sinterklaas, kerst, voorleesontbijt, koningsspelen en het Zomerfeest. 

Via de klassenouders kan normaal gesproken zo al aan het begin van het schooljaar begonnen worden met inventariseren welke ouders, wanneer mee willen om zo niet alleen hun tijd te geven vrij te nemen, maar ook om een eerlijke verdeling te kunnen maken per kind.

Onnodig te noemen dat we dit de afgelopen twee jaar niet meer hebben kunnen vasthouden of doen. 

De laatste periode van het schooljaar hebben we nog ruimte om dingen te plannen nu alles weer mogelijk is. In ieder geval de uitjes die passen bij de laatste thema's dit schooljaar van Blink.  
We proberen zo snel als mogelijk uitjes die nog op de agenda komen door te geven om iedereen in de gelegenheid te stellen, om desgewenst, hier tijd voor vrij te maken. We zullen doen wat mogelijk is naast het volbrengen van het lesprogramma. 
Houd in ieder geval rekening met het zomerfeest op 8 juli.