Nieuws

06 november 2019

Nieuwsbrief Oktober

De maand oktober is voorbijgevlogen zoals een herfstmaand behoort te doen. Naast de herfstvakantie en een lesvrije week was er voldoende ruimte voor allerlei activiteiten en is er genoeg om te berichten. 

Preview foto

Afscheid & welkom leden Ouder Vereniging Dongeschool

Wij nemen dit schooljaar afscheid van een aantal ouders uit de Ouder Vereniging. Toppers Maartje Verhoeff, Catharina van Dijk en Marijke Smeding dragen het stokje over. Wij zijn dit top team onzettend dankbaar voor al hun inzet en het plezier wat leerlingen, ouders en team hebben mogen ervaren dankzij hun inspanning!!


We zijn heel blij te kunnen delen dat de Ouder Vereniging Dongeschool vier nieuwe leden heeft.

Annee Vroom, moeder van Bente (3A) en Just (1D), Bert Wals, vader van Julia uit 1-2A en Sven bij de Krekels, Tom Berens, vader van Klaas 3B en James 1-2B en Frédérique Trijzelaar-Testa, moeder van Emilie (3A) en Thijs (1D).
Samen met Pieter Waller, vader van Frithjof (4A) & Xavier (7B) vertegenwoordigen zij vanuit de Ouder Vereniging Dongeschool alle ouders van de Dongeschool die een jaarlijkse bijdrage doen aan de Vereniging. Als ouder/verzorger ben je altijd welkom om een ieder uit de Ouder Vereniging Dongeschool aan te spreken voor op- of aanmerkingen, wanneer je leuke ideeën hebt of als je je wil inzetten voor het een of het ander. Buiten de vergaderingen van de Ouder Vereninging zijn er allerlei andere activiteiten en bezigheden waar allerlei helpende handen nodig en welkom zijn. Voor de vieringen op school zijn er commissies. Zo is er een Sintcommissie, een kerstcommissie en een zomerfeestcommissie. Ook de bibliotheek en de tuin wordt beheerd door een commissie evenals de avond4daagse. De inzet van al deze ouders is extreem waardevol voor onze school en zorgen ervoor dat een schooljaar voor de leerlingen en hun ouders leuker, fijner en gezelliger is.
 

Herdenking Mahatma Ghandi

Een bijzondere activiteit op 2 oktober was de herdenking van de geboortedag van Mahatma Ghandi. Het is al een jarenlange mooie traditie dat Ilja Cup zich met de groepen 7 en/of 8 verdiept in wat Mahatma Ghandi als leider in de Indiase onafhankelijkheidsstrijd heeft betekend. Dit jaar liet zij een aantal kinderen teksten schrijven over wat vrijheid voor hen betekent. Deze mooie, indrukwekkende teksten hebben zij tijdens de herdenking op 2 oktober voorgedragen bij het Ghandi beeld op de Churchillaan. Een mooie manier om de omgeving van de school in de school te halen.


Afscheid directeur Rik van Veldhuizen 

 

Op 4 oktober namen we officieel afscheid van Rik van Veldhuizen. Rik werd met zijn vrouw Lenie langs alle groepen geleid. Alle groepen hadden iets moois voorbereid in het thema Frankrijk, in de vorm van bijvoorbeeld een liedje, toneelstukje, gedicht of toespraak. Vervolgens was er aansluitend voor ouders de gelegenheid om onder genot van een drankje en hapje afscheid te nemen. Een borrel voor genodigden en een etentje voor het team en enkele oud-collega’s was de afsluiter van het afscheidsfeest. Het was een afscheid waarin grappige, gekke, lieve en emotionele momenten elkaar afwisselden, een afscheid waarin Rik heel hartelijk bedankt werd voor alles wat hij de afgelopen jaren voor de Dongeschool betekend heeft.

Kinderboekenweek

Ook was deze maand de Kinderboekenweek. We organiseerden een mooie opening met muziekoptredens van de groepen 3 & 4 en een optreden van Dons op het podium van het schoolplein. Tijdens de opening werd door de Oudervereniging een cheque aangeboden om aan boeken voor de schoolbibliotheek te besteden. Het bedrag van €534,- is samengebracht door de verkopen van onder andere afgeschreven

boeken uit de bieb, gedoneerde spullen en geschonken tuitbekers van *Sipsnap. Wij danken alle ouders van harte voor hun bijdrage. 

Verder was er een week lang veel aandacht voor lezen en leesplezier in de klas en een mooie afsluiting met een teken- en voorleeswedstrijd.  Leuk om te zien hoe de kinderen zich zo goed voorbereid hadden en even in het middelpunt van de aandacht mochten staan door in de mooie rode ‘sinterklaasstoel’ op het podium van de speelzaal de gekozen tekst uit hun lievelingsboek voor te dragen. Charlotte Babbé en Denis Broeksma verzorgden de presentatie zodat het een feestelijke voorleesochtend werd.

Keuzecursus

Op vrijdag voor de herfstvakantie was de keuzecursus. Vele ouders en leerkrachten verzorgden een super aanbod van creatieve activiteiten waaruit de kinderen van de groepen 6 t/m 8 in de ochtend en de groepen 3 t/m 5 in de middag konden kiezen. In de middag waren ook kinderen van de groepen 8 begeleiders bij de jongere kinderen, heel leuk om te zien hoe deze kinderen die rol oppakten! Bij het rondlopen viel de rust in de school en de grote betrokkenheid van alle kinderen erg op. Alle workshop begeleiders hadden de volle aandacht van alle kinderen en iedereen deed enthousiast mee. Hoe mooi dat dit gebeurt als je kinderen iets laat kiezen wat ze leuk vinden, of waar ze goed in zijn. Door een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten is dit voor de Dongeschool een waardevolle activiteit die we, door dit herhaalde succes, heel graag in februari opnieuw organiseren. Heb je al een leuk idee voor de volgende keuzecursus? 
Laat het weten aan Claudia


David Kooi in Superkids

Veel mensen kennen inmiddels de piano-virtuoos van de Dongeschool; David uit groep 8a. David geeft naast de kerstmuziek optredens op school al grootse indrukwekkende optredens. Ook is hij vaker op TV geweest en nu is David te bewonderen in een bijzonder talentenprogramma; Superkids. Superkids is een talentenshow waar alleen kinderen voor geselecteerd zijn die een buitengewoon talent op het podium hebben en nemen het dan ook op hoog niveau tegen elkaar op. Maanden lang is David gevolgd door Johnny de Mol en Wendy van Dijk. Zaterdag aanstaande om 20:00 zal hij voor het eerst te zien zijn in de tweede aflevering van Superkids op SBS6.
Staking Onderwijs

Ook team, ouders en leerlingen van de Dongeschool waren afgelopen woensdag vertegenwoordigd bij de staking op de Dam. Zoals al eerder gedeeld heeft het team ook dit jaar helaas te kampen met uitval. Oplossingen hiervoor blijken steeds lastiger te vinden. Omdat er steeds geen externe invallers beschikbaar zijn moet er veel geschoven worden intern en worden hiermee gaten gedicht door ze elders te creëren. Het team van de Dongeschool maakt zich grote zorgen over deze ontwikkelingen en merken dat de rek eruit is. Laten we met elkaar hopen dat er meer geïnvesteerd gaat worden in het onderwijs ten behoeve van onze leerlingen en het zo waardevolle vak van leerkracht. 

 


Schoolfoto's 

Voor de herfstvakantie zijn de bestelkaarten van Schoolprent aan de kinderen meegegeven. Wij hopen dat een ieder deze in goede orde heeft ontvangen en heeft genoten van de leuke groepsfoto's!


Een woordje van Thea

"Afgelopen week hadden we de lesvrije lesweek. Deze week is door iedereen hard gewerkt. Leerkrachten hebben geëvalueerd, voorbereid en studiemomenten bijgewoond. Tijdens de studiemomenten hebben onze leerteams aan elkaar gepresenteerd hoe zij dit schooljaar bijdragen aan de speerpunten die beschreven staan in ons jaarplan. Verder hebben wij ons verder verdiept in het leerlingvolgsysteem ‘Zien’ en we hebben geleerd over hoe we effectieve kindgesprekken kunnen voeren. De komende weken gaan we oefenen met deze kindgesprekken en in januari vindt nog een keer een studiemoment plaats waarin we kindgesprekken gaan oefenen met acteurs. Er werd ook een teampresentatie over het Doelab gegeven door Petra van Bemmel. Tijdens deze 1,5 uur durende presentatie werd uitgelegd wat de 'groth mindset' is, wat de fases van de leerkuil zijn en wat het effect is van feedback. Mooi dat nu alle leerkrachten met de leerkuil en met het geven van op groei gerichte feedback aan de slag kunnen.

Verder heb ik de lesvrije week benut om met alle collega’s een persoonlijk gesprek te voeren over hun werk. Belangrijk voor mij was om te bespreken waar een ieder goed in is en waar hij/zij plezier en energie uit put. Voor schoolontwikkeling vind ik het heel belangrijk dat talenten en vaardigheden van leerkrachten niet binnen de muren van de klassen blijven maar gedeeld worden met elkaar. Samenwerken, gebruik maken van elkaars talenten en passies zorgt voor werkplezier en minder werkdruk, iets wat ik persoonlijk erg belangrijk vind en waar ik graag aan bij wil dragen.

Al met al kijken we terug op een drukke maand waarin alle collega’s hard hebben gewerkt aan activiteiten om het leren voor de kinderen van de Dongeschool leuk en betekenisvol te maken, iets wat de Dongeschool kenmerkt. Ik ben trots op alle Dongecollega’s die hier met plezier hun tijd en energie steken, die dit door samen te werken met elkaar en met u als ouders mogelijk maken".

 

Versieravond Sinterklaas 

Vanmiddag is de versieravond voor Sinterklaas aan de parro-agenda toegevoegd. Maandagavond 18 november 19:30 versieren we met elkaar onder genot van een gezellig hapje en drankje de school in sinterklaassfeer om zo dinsdagochtend de kinderen feestelijk in een versierde school te ontvangen. Alle hulp is welkom! 10 December zal de versieravond voor kerst zijn. 

 

* Sipsnap deksels voor het Goede Doel.

De deksels van Sipsnap zijn nog steeds verkrijgbaar. Elk doosje heeft drie deksels. Er zijn deksels geschikt voor rietjes en deksels met een tuit. De deksels zijn gemaakt van uitrekbare siliconen waardoor ze op elke beker passen. Ideaal. In de winkel kosten de deksels €18,95. Dongeschool ouders mogen ze aanschaffen voor €5,- per doos. De Sipsnap deksels kunnen tijdens de kerstmarkt gekocht worden of bij de administratie tegen contante (gepaste) betaling. De opbrengst gaat naar een goed doel.