Nieuws

23 september 2019

Nieuwsbrief September

De eerste maand in het huidige schooljaar is afgesloten. Er zijn een hoop leuke dingen gebeurd en er liggen er nog meer in het verschiet. Ook een aantal praktische zaken van belang komen aan bod.  Leest u hierom graag op u gemak deze nieuwsbrief van september door.

Preview foto

Een woordje van Thea

"De eerste 5 schoolweken zitten er al weer op. Ik kan heel tevreden terugkijken op een goede start van het schooljaar. Het was fijn om zoveel ouders te ontmoeten op de jaarlijkse algemene informatie-  avond en daar de gelegenheid te hebben gehad om iets te vertellen over onze speerpunten voor dit schooljaar.  Wellicht goed om te weten dat deze speerpunten beschreven staan in het jaarplan van onze school. Naast het jaarplan 2019-2020 hebben heb ik in samenwerking met het team ook het schoolplan 2019-2023 geschreven.

Het jaarplan en het schoolplan zijn inmiddels besproken en goedgekeurd binnen de MR en zijn binnenkort te vinden op onze website: http://www.dongeschool.nl/contact-en-documenten/schooldocumenten-te
r-inzage

De afgelopen week waren de ‘omgekeerde 10 minuten’ gesprekken. Altijd weer een uitdaging voor ons als leerkrachten om dan niet zelf aan het woord te zijn, maar vooral u te laten vertellen over uw kind. Ik hoop dat de verschillende contactmomenten die u de afgelopen weken met school had prettig zijn verlopen en dat deze een mooi begin zijn voor een goede samenwerking. Er volgen dit jaar nog verschillende andere contactmomenten, onder andere in de vorm van het bijwonen van een presentatie van Blink, de afsluiting van een muziekthema of dramasessie, maar ook in de vorm van rapportgesprekken.

Conflicten oplossen

Op school investeren wij dagelijks in de omgang van de kinderen met elkaar. We leren de kinderen in eerste instantie ‘conflicten’ zelf op te lossen. Lukt dit niet, dan kunnen de kinderen bij de mediatoren van onze school en natuurlijk ook altijd bij hun eigen leerkracht terecht. Meestal is het dan naar tevredenheid van alle partijen opgelost. Een enkele keer is dat toch niet het geval en kan het zijn dat uw kind thuis komt met het verhaal dat hij/zij geslagen of gepest wordt door een leerling op school. Vaak wordt dit verteld vanuit de eigen beleving van het kind. Het is fijn dat u als ouder dit dan even checkt bij de leerkracht. Op de Dongeschool is het de afspraak dat de leerkrachten de kinderen aanspreken op gedrag. Het is dus niet de bedoeling dat u hierop zelf reageert door dit kind aan te spreken. Mocht u zich zorgen maken over het gedrag van een medeleerling, dan verzoeken wij u dit te melden bij de leerkracht zodat hij/zij hierop kan acteren. Hiermee wordt de veiligheid van alle kinderen gewaarborgd.

 

Cinekids

Afgelopen 5, 6 en 11 september hebben de kinderen uit de klassen 3 tot en met 8 een workshop Stop Motion animeren gevolgd. De workshop werd op school verzorgd door Cinekid en het was een groot succes! In de speelzaal hebben de kinderen in één uur geleerd over verschillende soorten animatie-films en ze hebben de ins en outs geleerd over het werken met Stop Motion Animator, een app op de chromebooks. In groepjes van twee hebben ze uiteindelijk zelf ook een korte film gemaakt, waarbij ze moesten letten op een begin, een spannende gebeurtenis in het midden en een slimme oplossing of onverwacht wending aan het einde. De resultaten waren verrassend en ontzettend leuk. De filmpjes van de kinderen worden via de groepsleerkracht verspreid. 

 

Doelab

Ingelou Vink, leerkracht in 1/2B, heeft het Doelab opgestart. Het Doelab is voor kinderen die baat hebben bij praktisch leren, dus leren door te doen. Zij heeft scholing gekregen over de Groth Mindset, hoe pas je de leerkuil en de leertaal toe in je lessen en hoe kun je gerichte feedback geven op het leerproces. In de lesvrije week aansluitend aan de herfstvakantie krijgt ook het team een presentatie over bovenstaande onderwerpen, zodat ook zij deze vaardigheden kunnen inzetten tijdens hun lessen.


BHV

Ons Donge BHV team is uitgebreid! Zes collega’s hebben de startcursus gedaan en succesvol afgerond. Super fijn dat we nu 16 BHV-ers binnen ons team hebben.


Keuzecursus

Traditioneel wordt op de Dongeschool 'keuzecursus' georganiseerd. 
Op deze dag kunnen leerlingen zich inschrijven voor een 'cursus' na keuze.
Dit kan van alles zijn, yoga, fotografie, koken of boekbinden. Maar een raket knutselen of een frans liedje instuderen zou ook kunnen. De keuze is reuze.

Creatieve hulp is nodig!

De keuzecursus is er voor de groepen 3 t/m 8. Elke groep heeft een dagdeel een cursus; In de ochtend 10:15-11:45 de groepen 6 t/m 8, in de middag 13:15-14:45 de groepen 3 t/m 5

Deze dag kan natuurlijk alleen maar in samenwerking en met de hulp van ouders/verzorgers gebeuren en w
e hebben zoveel mooie talenten binnen onze schoolgemeenschap om te delen!
Belangrijkste is dat de cursusleider plezier heeft in het geven van de cursus en leerlingen met plezier iets maken of uitvoeren.

Wil je een cursus geven of help je graag mee dan kan je dat aangeven bij crenders@dongeschool.nl

 

Mini Marathon

Ook dit jaar organiseert Dynamo de Mini Marathon. Dit betreft een 1 kilometerloop, die wordt gehouden tijdens de Marathon van Amsterdam op zondag 20 oktober. Bij dit terugkerende evenement lopen de kinderen in twee leeftijdscategorieën een hardloopwedstrijd. Er wordt bij de Riekermolen aan de Amstel, achter het Amstelpark, gelopen door kinderen van 4-7 en 8-12 jaar. Vorig jaar was onze school zeer goed vertegenwoordigd, hopelijk is dat voor herhaling vatbaar! Er worden prijzen verdeeld, maar uiteraard staat plezier altijd voorop. Iedereen krijgt daarom sowieso een medaille na afloop. Verder is er een springkussen en zijn er allerlei andere festiviteiten. Een kwartier nadat de laatste kinderen gefinisht zijn komen de eerste wedstrijdlopers van de Marathon van Amsterdam langs! Inschrijven doen de kinderen persoonlijk bij Leerkracht Jord Mes, en dit kost één euro. Deze euro komt ten goede aan het Jeugdfonds Sport. Let op: er kunnen zich maximaal 40 kinderen inschrijven. Als er bij Jord is ingeschreven, dan kan het startnummer bij een speciaal Donge kraampje worden afgehaald. Wel zo overzichtelijk en leuk om alle sportieve schoolgenootjes te zien! Daarnaast is het natuurlijk heel leuk om ook een beetje 'voor de school' te rennen!

Zondag 20 oktober 2019 Verzamelen en afhalen startnummer: 09.10 uur Warming-up: 09.30 uur Start 1KM loop: 09.45 uur

Voor meer informatie kunt u uiteraard mailen met Jort jmes@dongeschool.nl of contact opnemen met Anouk Griffioen van Dynamo, 06-49356338
https://www.dynamo-amsterdam.nl/activiteiten/de-echo-mini-marathon-locatie-de-borcht-onder-amstelpark-4-t-m-12-jaar/


Kinderboekenweek

Woensdag 2 oktober gaat de Kinderboekenweek van start, het thema is dit jaar 'Op reis!'. Er zal een gezamenlijke opening op het schoolplein zijn waarbij de leerlingen van de groep 3/4 liedjes zullen zingen over letters en lezen en er zal een toneelstukje opgevoerd worden door DONS. Dit zal tot ongeveer 08.50 duren.
Als u niet zo lang aanwezig kunt zijn, meld dan uw kind bij haar/zijn leerkracht. Zij zullen vanaf 08.30 op het schoolplein staan.


Gedurende de week houden de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een voorleeswedstrijd. Leerlingen die hier aan willen mee doen mogen zich opgeven (het is dus niet verplicht). Uit iedere groep zullen er 2 winnaars komen die door gaan naar de finale op 9 oktober. Tijdens de finale zullen de leerlingen voorlezen in de speelzaal aan de andere groepen en zullen er uiteindelijk 2 winnaars gekozen worden die met een mooie prijs naar huis zullen gaan! De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zullen een tekeningenwedstrijd houden gebaseerd op een boek dat hen is voorgelezen in de klas. Uit iedere groep zal op de finaledag 11 oktober twee winnende tekeningen gekozen worden! De tekenaars van deze tekeningen zullen ook een prijsje ontvangen. Daarnaast zullen alle groepen één keer tijdens de kinderboekenweek een voorstelling te zien krijgen in de speelzaal uitgevoerd door DONS (1/2 'De vrije vogel' en 3 t/m 8 'En nu?'). We hopen met z'n allen er een mooie, leuke en leerzame kinderboekenweek van te maken! Kijk voor meer informatie op: https://www.kinderboekenweek.nl/
Sparen voor je schoolbieb

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! Hoe werkt de Schoolbieb-actie? · U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2019 in bij Ethel (administratie). · De school levert de kassabonnen in bij een Bruna winkel. · Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon voor 20% van het totale kassabonbedrag. · Met de waardebon mag de school nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel voor de schoolbieb.


Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage

Heeft u een Stadspas? Dan kunt u daarmee vanaf schooljaar 2019 /2020 uw vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje van uw kind betalen. 

De gemeente vergoed 50 euro per kind aan de stadspashouder. Dit wordt direct aan school overgemaakt.
Ouders kunnen op school hun stadspas laten scannen. Dit kan bij Ethel of bij Karin. 

Hiervoor kan ook een afspraak gemaakt worden via

administratie@dongeschool.nl. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje volledig heeft voldaan. Het scannen van de Stadspassen gebeurt discreet en desgewenst in een afgeschermde ruimte.

Aanvragen Stadspas

De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020. Er zijn veel voordelen aan de stadspas,  zoals korting voor musea, sporten of activiteiten. Schoolkassa

Vanaf dit schooljaar gaat de Dongeschool werken met ‘Schoolkassa’. SchoolKassa is een systeem waarmee school betaalverzoeken kan verzenden per e-mail en via Parro. Wanneer u zo’n betaalverzoek ontvangt kunt u gemakkelijk via een veilige link betalen.

 U ontvangt twee aparte betaalverzoeken:

  • 1 betaalverzoek voor ouderbijdrage, schoolreis en bijdrage vervoerskosten excursies
  • 1 betaalverzoek voor de kosten voor TSO

 

Ook kan u nog steeds een keuze maken voor betaling van het complete bedrag of een gespreide betaling in termijnen.

Er is ook de mogelijkheid om eventueel een extra donatie aan de school te doen wanneer u dit zou wensen.

Mocht u tzt vragen hebben, of is er een reden waardoor u de betaling niet kunt voldoen, neemt u dan even contact op met Karin Visser. U kunt via de mail een afspraak met haar maken kvisser@dongeschool.nl.Luizen

Er zijn op school weer luizen gesignaleerd. De Dongeschool hanteert een luizenprotocol. Er wordt regelmatig gecontroleerd. Als er bij een controle levende luizen gevonden worden, neemt de leerkracht contact op met de ouder/verzorger zodat de leerling direct thuis behandeld kan worden. Na behandeling kan de leerling terug naar school. Na een week wordt er nog een extra controle uitgevoerd. Controleer de kinderen zelf ook regelmatig en meldt het direct bij de leerkracht wanneer je neten en/of luizen bij jouw kind constateert. De groep zal dan extra gecontroleerd worden.
Op de site van de rijksoverheid staan handige tips voor de bestrijding van hoofdluis; https://www.jouwggd.nl/lichaam/hoofdluis/


Afscheid Rik van Veldhuizen

Tot slot een herinnering voor het afscheid van onze oud-directeur Rik van Veldhuizen. Vrijdagmiddag 4 oktober nemen wij, bij het uitgaan van school, een moment om afscheid te nemen van Rik. Deze middag bedanken wij Rik voor 7 mooie jaren op de Dongeschool en geven wij ouders en relaties met ons de gelegenheid Rik de hand te schudden en een feestelijk afscheidsdrankje mee te drinken aangeboden door de Ouder Vereniging Dongeschool. Graag tot dan!