Nieuws

28 september 2023

Nieuwsbrief September 2023

Aan het einde van de maand september brengen wij de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2023/2024 uit.
We hebben er alweer vier schoolweken opzitten. De gouden weken zitten erop, de leerlingen zijn al goed gewend aan elkaar en hun nieuwe leerkracht. 
Over drie weken start de herfstvakantie. Maar niet voordat we onder andere de Kinderboekenweek met elkaar hebben gevierd!
In deze nieuwsbrief kan je kort teruglezen wat voor een leuke dingen we hebben gedaan, wat er de komende weken nog in het verschiet ligt en meer. 

Preview foto

Studiedag 02 oktober

Maandag 2 oktober is er voor de leerkrachten een studiedag.

In de ochtend buigen we ons over Kindbegrip. Kindbegrip is een onderdeel van Parnassys. 
Met Kindbegrip brengen we de sociaal-emotionele ontwikkeling en de sociale veiligheid van leerlingen nauwkeurig in beeld. Kindbegrip helpt leerkrachten om leerlingen beter te begrijpen, met behulp van zorgvuldig samengestelde observatie- en vragenlijsten. De inzichten van Kindbegrip (op leerling-, groeps- en schoolniveau) bieden waardevolle input bij het begeleiden van leerlingen en het borgen van een veilige leer- en leefomgeving.

Voor 20 oktober vullen de leerkrachten de observatielijsten in. In de lesvrije week na de herfstvakantie gaan we tijdens een studiedag de gegevens analyseren. Aan de hand van de analyses kunnen er vervolgens plannen opgesteld worden voor het handelen.

 

Na de middagpauze gaan we onder leiding van Marianne Effting de grondwet Vreedzaam opstellen.

 

In het laatste onderdeel van de dag blikken we terug op de eerste 4 schoolweken. We gaan met elkaar na of we op koers liggen om de doelen die wij ons stelden te realiseren. 

Studiedagenradar

De studiedagen zijn onmisbaar voor ons als school. Maar voor ouders/verzorgers soms wel een lastig moment een invulling te vinden.
Studiedagenradar is een online platform, dat studiedagen koppelt aan sportieve, culturele en educatieve activiteiten voor de kinderen. 
Neem een kijkje op Studiedagen radar
Hier staat ook aanbod bij specifiek passend bij de studiedagen van de Dongeschool


___________________________________

Even voorstellen

Dit schooljaar hebben zich nieuwe mensen gevoegd aan ons team. 


Britt van Kasteren

Sinds een paar weken werk ik al op de Dongeschool. Ik ben Britt van Kasteren en sta komende maanden op de woensdag voor groep 6B en op de donderdag en vrijdag voor groep 4A. Sinds een jaar woon ik in het bruizende Amsterdam. Graag stel ik mij kort aan u voor. Twee jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de pabo. In de afgelopen twee jaar heb ik in verschillende groepen en op verschillende scholen gewerkt. Daarnaast werk ik in de winter als ski-lerares in Oosterijk. Naast de Dongeschool, werk ik op de maandag en dinsdag op een andere school. Ik kijk er naar uit u te ontmoeten!

In de volgende nieuwsbrief stelt Susan Visser zich voor. 

___________________________________

Leerplichtambtenaar

Woensdag 27 september was de leerplichtambtenaar op bezoek bij de start van de dag. Het bezoek was voor ons niet onverwacht. Wij planden het een paar weken geleden samen met de leerplichtambtenaar toen zij kennis kwam maken op de Dongeschool.

 

Het aantal kinderen dat na 08.30 uur de school binnenstapte werd geteld. 

Bij de groepen 3 tot en met 8 kwamen er van de 243 kinderen 22 kinderen na 08.30 uur de school in. Dat is iets meer dan 9%.

Bij de groepen 1/2 waren het er 7 Van de 82. Dat is 8,5%.

 


De kinderen die vlak voor 08.30 uur de school binnenstapten, telden we niet. Die kinderen kwamen waarschijnlijk na 08.30 uur in de groep en waren ook te laat. Het onderwijs begint immers om 08.30 uur.

 

Op tijd op school zijn is de norm. Als kinderen regelmatig niet op tijd in de klas zijn, dan ontvangen de ouders een bericht van de groepsleerkracht. Indien het te laat komen desondanks aan blijft houden en ook een gesprek met de groepsleerkracht niet tot verbetering leidt, dan moet de directie een melding van ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar doen. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens contact met de ouders op.

 

Op tijd op school zijn is de norm. De komende weken zullen we het aantal kinderen dat te laat op school komt, weer regelmatig tellen. We berichten erover in de volgende nieuwsbrief

___________________________________

 

Gandhi herdenking

Jaarlijks vindt er rondom de geboortedag van Gandhi een herdenking plaats bij het Gandhi monument op de Churchillaan in Amsterdam om geweldloosheid, saamhorigheid en vrede te eren. Het monument is geadopteerd door de Dongeschool.
Maandag 2 oktober van 16:00 tot 18:00 zullen groep 8 leerlingen van de Dongeschool aanwezig zijn bij de herdenking om bloemen te leggen bij het standbeeld en gedichten voor te dragen. Ouders/verzorgers en andere leerlingen van de Dongeschool zijn ook welkom.

Georganiseerd door stichting 'Standbeeld Mahatma Gandhi'

___________________________________


Kinderboekenweek 

Woensdag 4 oktober start landelijk de Kinderboekenweek. Hierom zijn er diverse leuke activiteiten op school.

Vrijdagochtend 6 oktober is iedereen om 08:30 welkom op het plein voor een uitvoering van de kinderboekenweek-dans.
Leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 hebben met juf Lisa de Kinderen voor Kinderen-dans 'Bij mij thuis' geoefend. 
Alle leerlingen kunnen vanaf 08:20 verzamelen bij hun leerkracht op het grote schoolplein.

Thuis alvast oefenen?Bij mij thuis

Het thema van Kinderboekenweek 2023 is ‘Bij mij thuis’. Leerlingen mogen vrijdag 5 oktober in dit thema verkleed komen; wellicht een lekkere onecie aan?


Kleutertentoonstelling 'Bij mij thuis, in ons dorp'.

Onze kanjer van een vrijwilligster Monica is deze weken druk bezig om met de kleuterbouw een expositie te creëren en samen te stellen. 13 oktober is iedereen welkom om deze tussen 15:00 en 15:30 in de speelzaal van de Geulstraat te komen bewonderen. 


Theatervoorstelling Groei!

Voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zal er op vrijdagochtend 13 oktober een theatervoorstrelling zijn van Groei. Groei! is een voorstelling van Bartho Braat en Carlijn van Ramshorst. De voorstelling is gebaseerd op het verhaal Ieorg Idur van Roald Dahl. We komen thuis bij een buurvrouw en buurman. De buurvrouw heeft een schildpadje dat maar niet wil groeien tot de buurman zich ermee bemoeit. Of is er soms méér aan de hand?

 

Voorleeswedstrijd

Verder zal deze week natuurlijk extra aandacht voor lezen en voorlezen zijn. In meerdere groepen komen er bv ouders voorlezen, maar ook wordt er een voorleeswedstrijd voor de groepen 5 t/m 8 gehouden. De finale (voor de parelgroepen onderling) zal plaatsvinden op vrijdag 13 oktober onder begeleiding en jurering van onze eigen schoolbibliotheekcommissie.

Namens hen ook de volgende boodschap:


Bericht van de schoolbibliotheekcommissie

"Vier met ons de Kinderboekenweek en maak onze kids blij met leuke, nieuwe boeken!

Bruna

Ook dit jaar heeft de Bruna weer een bonnen-actie voor de Kinderboekenweek: www.bruna.nl/schoolbieb 
De bonnen kunnen tot vrijdag 27 oktober ingeleverd worden bij de schoolmedewerkers die ’s ochtends bij de deur staan.

Schenk een boek

Naast deze bonnen-actie willen we na het grote succes van vorig jaar de actie 'Steun de Schoolbieb: schenk een boek!' herhalen, waar we nog meer kinderen blij mee kunnen maken.

De laatste paar jaar zijn we bezig om onze bieb te moderniseren met financiële bijdrage van de oudervereniging.

Er kunnen ook heel veel leuke boeken gedoneerd worden aan de bieb. Heb je thuis boeken liggen waar ze te groot voor zijn, de bieb kan ze waarschijnlijk goed gebruiken.
Denk ook aan prentenboeken voor kleuters en strips


Maar we missen nog veel boeken waar kinderen en ook leerkrachten om vragen. Daarom hebben we een verlanglijstje gemaakt.

Ga naar https://www.lijstje.nl/list/search?query=Dongebieb en beantwoord hierna de vraag wat de voornaam van onze directeur (Nienke) is.

Wil je een boek van een van deze lijsten aanschaffen dan kan je er een uitkiezen en afvinken.
Je kunt bijvoorbeeld met jouw klas een boek kopen voor de bieb, of met een groepje klasgenoten, of doe heitje voor karweitje in jouw buurt en verzamel zo het bedrag voor een nieuw boek. En dan het liefst bij de Bruna, want dan kunnen we daarna nog meer boeken kopen!

Daar worden we allemaal toch blij van:) Want lezen is leuk en een knapperig, vers, spiksplinternieuw boek lezen is nog leuker! met feestelijke Kinderboekenweek

 

groet,

De schoolbibliotheekcommissie"

___________________________________

 

Schoolfotograaf

De start van het schooljaar is het moment dat de schoolfotograaf op de Dongeschool komt. 

Maandag 9 en dinsdag 10 oktober komt de schoolfotograaf op school om (groeps)portretten te maken.

Maandag 09/10: groepen 1/2A, 1/2B, 3A, 3B, 4B, 7/8A, 7/8B, 7/8C + broertjes/zusjes 5 t/m 8
Dinsdag 10/10: groepen 1/2E, 1/2C, 1/2D, 4A, 5A, 5B, 6A, 6B en de Krekels.

Let op: de zogeheten ‘broertjes/zusjes’ foto’s zijn alleen voor kinderen die op de Dongeschool en bij de Krekels zitten.
Graag wil de schoolfotograaf van te voren inventariseren wie een broertjes/zusjes foto wil laten maken en deze fotos ook zal afnemen. Wil je je kinderen opgeven voordeze sessie meld ze dan aan via;
https://forms.gle/wpAwXSVVoMp2FrDH6

Buiten deze twee dagen zijn er geen mogelijkheden voor herkansing in geval van ziekte, wel is er op de dinsdag een moment voor kinderen die er maandag onverhoopt niet waren.  

___________________________________


Hulp bij schoolkosten

Met een nieuw schooljaar komen kosten. Wij willen er op wijzen dat er allerlei regelingen te zijn om financiele hulp te krijgen bij het bekostigen van deze (school)kosten rondom uw kind. Heb je een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat je werkt, maar weinig verdient.

Of omdat je een uitkering hebt, dan kan je van de gemeente Amsterdam gratis hulp krijgen.

 • Scholierenvergoeding Met de Scholierenvergoeding betaalt je kosten voor school, sport en cultuur. Je mag het geld ook gebruiken voor spullen die je kind nodig heeft om thuis schoolwerk te doen. Bijvoorbeeld inktpatronen en papier voor een printer. En om spullen te kopen voor sport, muziek- en dansles. Je krijgt € 166,- per jaar per kind op de basisschool.

 • Gratis laptop of tablet basisschool Je kind is 10, 11 of 12 jaar en zit op de basisschool. Je kind mag kiezen tussen een laptop of tablet, maar moet eerst een computerles van 1,5 uur doen.

 • Vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje betalen met Stadspas Op alle basisscholen en speciaal (basis)onderwijs kunt je de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje betalen met de Stadspas. 
  Maak hiervoor een afspraak via administratie@dongeschool.nl

  Nieuw dit jaar is kindtegoed op de stadspas: een geldbedrag waar ouders naast diverse bestedingen ook desgewenst een gedeelte van de TSO kunnen betalen.
  Dit bedrag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. 
  Lees meer informatie op: https://www.amsterdam.nl/stadspas/kindtegoed/


Kijk voor alle regelingen, voorwaarden en het aanvraagformulier op www.amsterdam.nl/pakjekans 
of bel +31202526000


Lees alle informatie over hulp via of binnen school terug op: 
https://www.dongeschool.nl/donge-ouders

___________________________________

Talententent

Talententent is een onderdeel van Dynamo en biedt basisschoolkinderen naschoolse activiteiten in Amsterdam. Iedereen kan meedoen!

De Talententent werkt met professionele vakdocenten en biedt gevarieerde en uitdagende activiteiten. Het volgen van een activiteit bij de Talententent is leerzaam en leuk!

Er valt ieder blok weer veel te kiezen op het gebied van Kunst & Cultuur, Media & Communicatie, Natuur & Techniek, Burgerschap & Beroepsoriëntatie en Sport.

Bekijk hier het programma van september tot december:

https://talententent.nl/talententent-overzicht/?_regions=talententent-zuid

 

 

___________________________________


Mini Marathon

Ook dit jaar organiseert Dynamo Sport Zuid in samenwerking met de gemeente Amsterdam de Mini Marathon en de Dongeschool doet weer mee!
Dit is een 1 kilometerloop, die wordt gehouden tijdens de Marathon van Amsterdam op zondag 15 oktober 2023. 
De deelnemers lopen in twee leeftijdscategorieën, 4-7 jaar en 8-12 jaar.  Dit evenement vindt plaats bij de Riekermolen aan de Amstel, achter het Amstelpark (adres: de Bocht 10, 1083 AC in Amsterdam).  
 

Er worden prijzen verdeeld, maar uiteraard staat plezier voorop. Iedereen krijgt daarom een medaille na afloop. Er zijn een aantal leuke side events, zoals Eurobungy, schminken, pannakooi en nog veel meer. Een kwartier nadat de laatste kinderen gefinisht zijn komen de eerste wedstrijdlopers van de Marathon van Amsterdam langs. 
 
Inschrijven doen de kinderen persoonlijk bij gymleerkracht Lodi tijdens de les en dit kost één euro. Deze euro komt ten goede aan het Jeugdfonds Sport.   

Let op: maximaal 35 kinderen kunnen zich inschrijven! De inschrijving sluit op 7 oktober. Vul de naam van je kind in via de link gedeeld in Parro. 

Als je meedoet, dan kan je het startnummer op zondag 16 oktober bij een speciaal 'Dongeschool' kraampje afhalen.
Wel zo overzichtelijk en leuk om alle sportieve schoolgenootjes te zien! Daarnaast is het natuurlijk leuk om ook een beetje 'voor de school' te rennen :-). 

In vorige edities was onze school goed vertegenwoordigd, hopelijk is dat voor herhaling vatbaar! 

Meester Lodi is hiervoor nog op zoek naar 1 à 2 ouders die het leuk vinden om het Dongeschool-kraampje voor het aanmelden en uitdelen van de rugnummers te bemannen. Hiervoor moet er een half uurtje van tevoren verzameld worden voor het opzetten hiervan.  Lijkt het je leuk dit te doen? schrijf je in via het agenda-item in Parro.

Let op: de marathon word niet vanuit school geregeld. Bij deelname bent je zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van je kind. 


Zondag 15 oktober 2022 

08.30: Verzamelen en afhalen startnummer
08.50: Warming-up

09.10: Start 1KM loop

___________________________________

De Tussenschoolse Opvang
is opzoek naar versterking!

Wij organiseren voor het TSO-team ook jaarlijks een TSO diner en geven aandacht aan leuke momenten als de dag van de vrijwilliger, sinterklaas, kerst en het suikerfeest. 

Kom bij ons team en ervaar een gezellige dagelijkse ontmoeting met collega TSO krachten en leuk contact met kinderen. 

___________________________________

Afgelopen tijd op de Dongeschool

Dongeborrel

Uit het archief

Oudervereniging Dongeschool trapte het schooljaar af met de Dongeschool borrel voor leerlingen, ouders, team en TSO.
Een fijne manier om elkaar te ontmoeten en samen het jaar te starten. Ook dit jaar staan we weer aan het begin van een schooljaar vol leuke activiteiten! Oudervereniging Dongeschool is opzoek naar hulp bij een tal van activiteiten. Wil je graag meedenken in de oudervereniging zelf of vindt je het leuk om een feest of activiteit mee te organiseren? Meld je dan aan via oudervereniging@dongeschool.nl en laat weten wat jij kan en wil doen om er weer een fantastisch jaar van te maken met elkaar! 
Wow! Wat een beeld. Met Dongeschool links van het midden. Dongeouder elise van pinxteren deelde deze fantastische archieffoto met ons. 

Zomerse knutsels

Vruchten plukken

Met de zomervakantie vers in het geheugen is juf anna in groep 6 gestart met het decoreren van St jakobsschelp vers geraapt in Bretagne.
De binnenkant werd bedekt middels decoupagetechniek. De buitenkant werd beschilderd. 
Wow!! Groep 7 kon afgelopen week ‘letterlijk’ de vruchten plukken van het harde werken! Na 8 weken zomer staan de schooltuinen er heel anders bij! 

Dongeschool steunt Marokko

Meer actie voor Marokko

Afgelopen week hebben wij een actie gehouden om geld in te zamelen voor Marokko.
Met deze financiële steun hopen wij bij te dragen aan de wederopbouw van het door aardbeving getroffen gebied.
Wij steunen specifiek Nora en Thamar. Twee Amsterdamse schoonzussen met familie en vrienden in het Atlas gebergte.
Zij zijn daar nu om 24 gezinnen te helpen door middel van voedselvoorziening, materiële hulp of (tijdelijk) onderkomen.
Om hen bij deze zware taak te steunen is er door leerlingen, ouders en verzorgers het mooie bedrag van €1000,- opgehaald!

Nora heeft al kort verslag gedaan van hetgeen aangetroffen is. De gevolgen van de aardbeving zijn enorm. Er is groot menselijk leed door ontvallen gezinsleden. De verwoesting is enorm, gebieden ontwricht.
De zussen maken lange dagen om te helpen waar ze kunnen. Wij hopen dat onze steun zal bijdragen.
TSO krachten van onze school hebben vorige week een actie opgezet voor het inzamelen van spullen voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko.
Ook vanuit school is er kleding ingebracht. De spullen zijn inmiddels bezorgt in Taroudante! 

Gympraat

Meester Lodi deelde deze week wat quotes uit de gymlessen met kleuters. Geweldig!

 

• meester ik durf zo hoog als ik kan!
• ik spring over spiderman heen!
• meester ik kan al helemaal boven, terwijl ik ben nog zo jong!
• meester ik ben echt zo heet!

 

----------------------------------------------------------------

 

WIL JE NOG MEER ZIEN VAN DE DONGESCHOOL? 

VOLG ONS DAN OOK OP INSTAGRAM OF LINKEDIN