Nieuws

20 augustus 2020

Nieuwsbrief; schooljaar 2020/2021 van start

We hebben de eerste week erop zitten. Het was voor iedereen weer even zoeken binnen de nieuwe regels, groepen en leerkrachten waar het juiste ritme, plaats en dergelijke liggen. Na wat aanpassingen en afstemmingen kunnen we de week al heel veel beter afsluiten daar waar de start nog wat ongestructureerd begon. Het was heel fijn te merken dat het begrip en de bereidheid hoog lag en kijken met goed vertrouwen uit naar volgende week.


Preview foto

Aanpassingen in de breng- en haalregels

Voor volgende week hebben we nog de volgende aanpassingen in de breng- en haalregels;

- De leerkrachten van de groepen 1/2 staan om 8.25 uur op het plein, zodat het voor ouders met meerdere kinderen in verschillende leerjaren mogelijk is om uw kleuter voor half 9 over te dragen aan de juf en het plein kunt verlaten. De ouders met hun oudste kind in groep 1/2 brengen hun kind tussen 8.30 en 8.45 uur. Het is niet de bedoeling te blijven tot de kinderen naar binnen gaan, maar het plein te velaten als u afscheid genomen hebt zodat er ruimte ontstaat voor andere ouders.

-De kinderen van de groepen 3 gaan zelfstandig naar hun klas.

-Bij het halen staan de groepen 4 achter het podium. Ouders van deze groepen willen wij vragen aan de rechterkant van het podium uw kind te halen, zodat het bij de lijn van de pionnen vooraan op het plein minder druk wordt. 


Startgesprekken

De komende 2 weken organiseeren wij de startgesprekken. De bouwcoördinatoren hebben hierover al bericht in Parro. Het is fijn voor ouder en leerkrachten om elkaar op deze manier beter te leren kennen en samen te bespreken wat voor een ieder, maar bovenal de leerling belangrijk is en hoe de begeleiding hierin voor het komende schooljaar eruit kan zien.  


Oudercontact

Ook buiten de startgesprekken willen wij het makkelijk maken om (tijdens school of bij regen) met ouders of andere ‘volwassenen’ af te kunnen spreken. Wij hebben hiervoor nu een plek gereserveerd op het achterplein. Wij hopen een ieder zo meer tegemoet te komen in bereikbaarheid binnen de gewenste veiligheid. 

 

Enquête onderwijs op afstand
Voor de zomervakantie hebben wij ouders en verzorgers gevraagd een enquête in te vullen over de periode dat de Dongeschool onderwijs op afstand heeft georganiseerd. Wij zijn heel blij dat veel mensen deze enquête ingevuld hebben. De uitkomsten zijn in kaart gebracht en op de studiedag van 23 september zal Denis deze met het team bespreken en zullen wij samen nadenken wat we vasthouden, op welke onderdelen wij ons kunnen verbeteren en hoe wij dat dan gaan doen. Hierna volgt uiteraard een terugkoppeling.


Vergaderingen Medezeggenschap-Raad & Oudervereniging Dongeschool

Er staan de komende tijd ook weer vergaderingen gepland voor MR en Oudervereniging. 
Vooral bij de oudervereniging wordt gemerkt dat er steeds meer zaken worden ingebracht door ouders. Dat is heel fijn want immers is de oudervereniging er door en voor ouders en willen wij samen een fijne, goede, veilige en gezellige leeromgeving voor onze kinderen.

 

De Oudervereniging Dongeschool komt op 21 september om 19:30 samen. Wil je een onderwerp aandragen mail dan naar oudervereniging@dongeschool.nl
Het jaarverslag met bijbehorende begroting zal dit jaar online gepubliceerd worden. Daarover later meer bericht.MEDEZEGGENSCHAP RAAD

Zijn er zaken aangaande het beleid van school over bijvoorbeeld onderwijstijd of schoolplan dan kun je deze ter tafel brengen bij de Medezeggenschapraad.

Komende vergadering MR isdinsdag 15 september. Wil je een onderwerp aandragen of de vergadering bijwonen mail dan naar mr@dongeschool.nl


Warme overdracht 

In de startweek, op 13 augustus, hadden we een mooi studiemoment met het team, waarin we van Susan Konijn leerden hoe we Leeruniek kunnen inzetten bij de overdracht van kinderen. De overdracht van kinderen van de oude naar de nieuwe leerkracht bestaat uit 2 onderdelen; de ‘zachte’ kant van de kindkenmerken en de ‘harde’ kant van de Cito-resultaten. Door de kindkenmerken goed te beschrijven en de cito-resultaten te analyseren weten we wat de leerlingen nodig hebben en wat de nieuwe leerkracht moet vasthouden of veranderen. Hierover zijn de oude en nieuwe leerkrachten met elkaar in gesprek gegaan en is een mooie warme overdracht van alle leerlingen op een uniforme manier gerealiseerd. 


De Vreedzame school

Zoals veelal bekend werken wij met ‘Vreedzame School’, een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het eerste thema dat schoolbreed aan bod komt is ‘We horen bij elkaar’. Tijdens  dit thema worden veel groepvormende spelletjes gedaan en worden regels en afspraken opgesteld en besproken. Deze regels worden zichtbaar in de groepen opgehangen. 

 

Schoolregels

De algemene regels, gebaseerd op de kernwaarden “Respect”, “Betrokkenheid” en “Verantwoordelijheid” zijn;

 1. We zijn aardig voor elkaar
 2. We zijn rustig in de school
 3. We zijn netjes met materialen en omgeving

 

Fotografieproject

Aansluitend aan het groepsvormende thema van de Vreedzame school ‘We horen bij elkaar’ starten we dit schooljaar met een fotografieproject. De kinderen gaan naar een nieuwe groep met een nieuwe juf of meester en ook in de klas zijn er misschien kinderen bijgekomen of weggegaan. Dit fotografieproject dient ter kennismaking van alle nieuwe elementen van een nieuw schooljaar. Het doel is dan ook verbinden. Verbinding met klasgenootjes, met een nieuwe leerkracht, met het klaslokaal en het schoolgebouw en ook met het schoolplein. De wijk waar de school in staat is ook een verbinding waard. Kortom, kennismaken met elkaar en de omgeving met als doel om het schooljaar zo goed en leuk mogelijk te starten. Aan de hand van foto's gaan de kinderen aan de slag om alles wat bijzonder is aan de hierboven genoemde onderwerpen in beeld vast te leggen. Daarbij is samenwerken een belangrijk onderdeel. De leerkracht is erbij betrokken en zal ook meedoen aan het proces. Carlijn Renders, docente beeldende vorming van de Dongeschool, zal samen met een SEP medewerker de workshops begeleiden. 


 

Blink

We gaan ook weer van start met Blink, onze methode voor wereldverkenning. We starten met het thema ‘Verre wereldreizen’. 

Voor de groepen 3/4 heet het thema: De wereld rond

Voor de groepen 5/6 heet het thema: het wereldrestaurant

Voor de groep 7/8 heet het thema: reis de wereld rond

Ook de kleuters starten met hetzelfde overkoepelende thema, maar die geven hier een eigen invulling aan.


Schooltuinen

De Gemeente Amsterdam stimuleert natuureducatie door leerkrachten in het basisonderwijs te ondersteunen die levendige natuurlessen willen verzorgen op natuureducatie-locaties in het openbaar groen. Meer kennis over natuur, milieu en landschap maakt je bewust van de omgeving en vergroot de betrokkenheid. Elk jaar volgen zo'n 7000 leerlingen uit groep 6/7 van het basisonderwijs van januari t/m december het schooltuinprogramma. Zo zien zij alle seizoenen voorbijkomen. De leerlingen van de Dongeschool gaan naar de Gaasperdam Schooltuin.
De Gaasperdam Schooltuin is één van de twee schooltuinen in Zuidoost. De tuin biedt ruimte aan maar liefst duizend kinderen en is daarmee de grootste schooltuin van Amsterdam. De tuin ligt in de verbindingszone Gaasperplas-Bijlmerpark, tussen de wijken Nellestein en Holendrecht. 

 

HYGIËNE LES

Hygiëne helpt! Ook om het coronavirus terug te dringen. Maar waarom zijn die hygiënemaatregelen zo belangrijk? En wat is het coronavirus precies? Om leerlingen in het basisonderwijs van alles hierover te laten ontdekken is de digitale les Corona ontwikkeld met veel interactieve, afwisselende opdrachten.

 

Leerlingen kunnen de opdrachten zelfstandig maken, zowel thuis als op school. De totale les duurt 45 minuten, waarin de basis en het belang van goede hygiëne wordt uitgelegd en de vragen rondom het coronavirus worden behandeld.

 

Waar gaat deze les over? Kinderen leren…

 • wat een virus is, hoe het zich verspreidt en wat het doet met je lichaam;
 • hoe je elkaar kunt besmetten en wat ‘broodje aap’ verhalen zijn;
 • welke klachten typisch zijn voor mazelen en welke voor corona;
 • waarom de hygiënemaatregelen zo belangrijk zijn;
 • wat zij kunnen doen om te helpen het coronavirus niet te verspreiden;
 • hoe we ervoor kunnen zorgen elkaar niet te besmetten;
 • waarom je afstand moet houden en hoe je dat het slimste doet;
 • wat het belang is van een goede weerstand.