Nieuws

13 augustus 2020

Nieuwsbrief; start schooljaar

De zomervakantie met een zonovergoten slotakkoord is bijna voorbij. Hopelijk is het voor iedereen een fijne vakantie geweest. Maandag begint het nieuwe schooljaar en stromen de kinderen het schoolgebouw in. We kijken ernaar uit ze weer te zien en hun verhalen te horen. Wij zijn er klaar voor. 

Preview foto

Startweek team

Het team van de Dongeschool is afgelopen maandag alweer van start gegaan om alles in gereedheid te brengen voor de start van schooljaar 2020/2021. Er is hard gewerkt om de klaslokalen weer in te richten, het lesmateriaal voor te bereiden en met elkaar te bespreken hoe wij het schooljaar gaan starten met elkaar. Ook is er ruimte geweest om kennis te maken met de nieuwe collegas en natuurlijk elkaar bij te praten over de gebeurtenissen tijdens de vakantie.
De teampagina op de site is bijgewerkt. Hier kan bekeken worden wanneer wie werkt, wanneer zij op school zijn en met welke taken.Corona

Het corona virus heeft een stempel gedrukt op het tweede deel van het vorige schooljaar.
Gelukkig konden de kinderen vanaf 8 juni weer volledig naar school met behulp van een continue-rooster.
Maandag aanstaande gaan we ook weer vol goede moed van start. En we zijn heel blij dat we een manier hebben gevonden waarop dat met complete klassen volgens het oude rooster kan waarbij de kinderen gewoon weer van 08:30 tot 15:00 naar school gaan en de woensdag middag vanaf 12:30 vrij hebben. Dit kunnen we doen als we ons wel weer met elkaar aan bepaalde afspraken houden want tegelijkertijd realiseren we ons allemaal dat
het virus voorlopig nog niet weg is. Totdat er een vaccin beschikbaar is, zullen wij alles doen
wat redelijkerwijs van ons verwacht mag worden om besmetting en verspreiding tegen te
gaan. We hanteren daarvoor nog steeds het protocol van de PO-Raad dat op 1 juli is
bijgewerkt.
Op de pagina 'afspraken' zijn de laatste regels bijgewerkt. mochten er zaken veranderen wordt dat ook hier aangepast en zal er hierover bericht komen. 

De afspraken 

Over het algemeen geldt dat de afspraken betreft hygiëne ongewijzigd blijven en dat volwassen in en rond het gebouw 1,5 meter afstand houden. Die afstand hoeven volwassen niet tot kinderen tot 12 jaar te bewaren en kinderen hoeven dat onderling ook niet te doen. Wij bespreken wel met de kinderen dat zij zoveel mogelijk 1,5 afstand van de leerkrachten houden, zeker in de hogere groepen.
 
Een aantal zaken brengen we expliciet onder uw aandacht:

 1. We hanteren geen gespreide haal- en brengtijden meer
  Zoals al eerder gecommuniceerd deze week keren wij terug naar onze normale
  schooltijden. Nog even uw aandacht voor de woensdag, deze is van 8.30 uur tot 12.30
  uur. 

 2. Wel is het halen en brengen anders zodat het mogelijk is voor ouders om onderling de 1,5 meter afstand te houden:
  - Om 8.15 uur gaan de schooldeuren open, álle kinderen worden gebracht tussen 8.15
  en 8.30 uur
  - De ouders van de kinderen van de groepen 1/2 en 3 brengen hun kinderen tot aan
  de bomenrij (gemarkeerd met pionnen), en dragen hun kind vanaf die plek over aan
  de groepsleerkracht. Na de overdracht vertrekken zij van het plein om ruimte te
  maken voor andere ouders. De groepsleerkrachten van deze groepen staan vanaf
  8.15 uur buiten en verzamelen de kinderen. Uiterlijk 8.30 gaan de groepsleerkrachten
  met de kinderen naar binnen. De kinderen worden op dezelfde plek gehaald en door
  de leerkrachten overgedragen aan de ouders. Ook dan geldt dat iedereen het plein
  gelijk verlaat als het kind overgedragen is.
  - De ouders van de kinderen van de groepen 4 en 5 brengen en halen hun kinderen
  op het achterplein (bij de groene deuren).
  - Kinderen van de groepen 6 en hoger komen veelal zelfstandig naar school en deze kinderen kunnen de hoofdingang gebruiken. Mocht u ze toch brengen, graag buiten het schoolplein (voor de poort) afscheid nemen, zodat het aantal ouders op het voor- en achterplein beperkt wordt en de 1,5 meter afstand realiseerbaar wordt.

 3. We willen zo min mogelijk volwassenen in het schoolgebouw
  Scholen van onze stichting laten alleen volwassenen toe tot het schoolgebouw als hun aanwezigheid in het schoolgebouw noodzakelijk is. Denk aan externe professionals, collega’s van andere scholen, vrijwilligers, schoonmakers en stagiaires. Dit doen we om de kans op verspreiding beperkt te houden.
 4. Ouders mogen alleen op uitnodiging in de school komen
  Aangezien we zo min mogelijk volwassenen in het gebouw willen, kunnen ouders alleen op onze uitnodiging van school het gebouw in. Het is voor ouders wel mogelijk op het schoolplein te komen (tot de bomenrij), zolang zij 1,5 meter afstand houden. 
 5. Gevolgen van het testbeleid
  Het kan voorkomen dat een leraar zich moet laten testen of in quarantaine moet. In die situatie blijven de leerlingen van de groep thuis en zal afstandsonderwijs verzorgd worden tot de leraar terug kan keren op school. U wordt daar natuurlijk tijdig over geïnformeerd. Uiteraard zullen we ons best doen om vervanging te regelen als de leraar door ziekte geen afstandsonderwijs kan verzorgen. Als een teamlid of iemand die werkzaamheden voor de school verricht positief wordt getest, zal met betrokken instanties gekeken worden naar de consequenties voor de school. De schoolleiding zal dan in overleg met het bestuur naar een besluit nemen.
 6. We verzorgen weer tussenschoolse opvang
  Het is weer toegestaan om tussenschoolse opvang te organiseren. Op onze school hebben we het mogelijk gemaakt om dit vanaf de groepen 3 in de leegstaande lokalen aansluitend aan de gymzaal te organiseren. De TSO krachten komen alleeen nog in de in de lokalen van de groepen 1/2. 
 7. Leerplicht
  In principe verwachten we alle leerlingen die geen ziekteverschijnselen vertonen of negatief zijn getest, op de eerste schooldag weer op school. Leerlingen tot 12 jaar die op 17 augustus korter dan 2 weken geleden zijn teruggekomen uit risicogebieden (aangeduid met oranje of rood) moeten ook gewoon naar school komen. Gezien hun geringe rol in de verspreiding van het virus hoeven zij niet in quarantaine. Er zijn twee uitzonderingen:
  a) Voor leerlingen uit een risicogroep of met een gezinslid uit een risicogroep wordt in overleg met de school en leerplicht gekeken wat de beste oplossing is.
  b) Als een gezinslid positief is getest moet een leerling 14 dagen thuis blijven.
  In alle gevallen is school verplicht melding te maken van verzuim bij de leerplicht. Leerplicht zal beoordelen of het verzuim geoorloofd is.
 8. Leerlingen met ziekteverschijnselen blijven thuis en worden getest.
  Leerlingen blijven thuis als ze ziekteverschijnselen vertonen die kenmerkend zijn voor corona (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts en/of verminderd ruiken en proeven). Ze moeten dan getest worden. Al in een eerder stadium is een uitzondering gemaakt voor leerlingen in groep 1/ 2 die alleen een neusverkoudheid hebben. Tot de testuitslag bekend is, komen leerlingen niet naar school. Als de test positief is, moet de leerling 7 dagen thuis uitzieken. De leerling kan weer naar school als hij of zij na die 7 dagen nog 24 uur vrij is van klachten. U moet er rekening mee houden dat medewerkers van de school leerlingen naar huis kunnen sturen als zij ziekteverschijnselen vertonen. We begrijpen dat dit ingewikkeld kan zijn, maar discussie daarover is niet mogelijk.
 9. Ventilatie schoolgebouw
  De schoolgebouwen van onze stichting worden zo goed mogelijk geventileerd. We  zullen daarbij nauwgezet de aanwijzingen van het kabinet en de adviezen van onze brancheorganisatie, de PO-Raad, opvolgen. U mag van ons verwachten dat we de ontwikkeling nauwgezet volgen en daar naar bevind van zaken op reageren. Dat wij u daarover steeds goed informeren, is voor ons vanzelfsprekend. Welke situatie zich ook aandient, wij zullen met elkaar zoeken naar de beste vorm van onderwijs en overleg.
 10. Er mag weer getrakteerd worden. Onveranderd worden gezonde traktaties op prijs gesteld. suggesties hiervoor vindt je op het pinterest album van de Dongeschool
  NB. Het is niet de bedoeling dat er wordt 'ingehaald' voor de periode dat het niet kon. Graag hiervoor begrip. Hopelijk mag het een 'gewoon' jaar worden, waarin ieder kind aan bod komt. 
 11.  

 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn kan je contact opnemen met Thea Jongbloed

Huishoudelijke mededelingen

Aanpassingen voor de administratie

Zijn er aanpassingen in adres na bv verhuizing, verandering van telefoonnummer of email gelieve dit door te geven aan de administratie. Dit kan middels een mail aan Ethel Muntslag via administratie@dongeschool.nl

Luizenpluizen; Een frisse start

Met de ouders nog buiten de school is het helaas nog niet mogelijk de leerlingen extra te controleren op luizen. Wel is het een bekend fenomeen dat de luizen in grote getalen weer aanwezig zijn op de hoofdjes. Gelieve de kinderen hier zelf op te controleren vóórdat zij weer naar school komen maandag.