Nieuws

07 november 2018

Ouder Vereniging: Verslag vergadering 26/9

Eens in de 6 weken komt de Ouder Vereniging samen. Dit is een kort verslagje van de afgelopen vergadering.

Preview foto
De Ouder Vereniging verwelkomt twee nieuwe leden. Luuk Imberg en Maarten Blomme.

 

Rik van Veldhuizen doet verslag over de perikelen rondom de renovatie;
De verbouwing zoals ingediend is afgekeurd. Voorstel van gemeente is nu dat we 3 lokalen om de hoek krijgen. Ook komt er dan geen nieuwe speelzaal. Dan moeten we van 17 naar 16 lokalen. Probleem is dat we veel meer m2 vragen dan gemeente akkoord geeft door de beperkongen in het monumentale pand. Veel ruimte gaat verloren aan trappen en verkeersruimtes. We overschrijden in de tekeningen met 35% de toegestane m2.

De lokalen zijn nu te klein voor 28 kinderen. We moesten zelf zorgen voor financiële middelen vanuit BBO. Maar de kosten worden steeds hoger door o.a. duurdere kosten aannemers.

3 oktober is er een afspraak met hoofd onderwijs. De stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (waaronder onze school valt) maakt samen met de directie en MR van de Dongeschool bezwaar tegen huidig voorstel. Afwachten is op tegenvoorstel van de gemeente.


OV gaat zich mede orienteren op Actiepunten zoals spreken op raadsvergadering vanuit leerlingenraad OV en MR.

Wat is verhaal en wat zijn onze standpunten. Groepje maken van PR-mensen om een elevator pitch te maken van een minuut.

  • Te kleine lokalen
  • Geen mogelijkheid van 1 op 1 of tweetallen te werken.
  • Op de gang werken mag niet
  • Geen bibliotheek
  • Geen handvaardigheid lokaal of kookeiland
  • Passend bij onderwijs van de 21e
  • Geen vergaderruimte
  • Geen ruimte voor ib-ers.

Pieter Waller ligt de financiën toe, waaronder de bestedingen voor de tuincommissie, Klassenbudget, keuzecursus, parro en de Bibliotheek. 
Ook word benadrukt dat er te weinig mankracht voor de bibliotheek is en hiervoor een actieplan moet komen. 

 

  • Klassenouder bijeenkomst

word een datum voor geprikt. aankondiging in Parro volgt

 

  • Evenementen

Sint, Kerst, Avondvierdaagse en Zomerfeest commissies bekend. 

Evenementen coördinator gaat vanuit school de evenementen mede oppakken.

 

De volgende vergadering van de Ouder Vereniging is dinsdagavond 20 november 19.30u 
Ideeen en of deelname welkom. aanmeldingen of inzendingen graag via ov@dongeschool.nl