Nieuws

06 december 2018

Ouderavond mediawijsheid

Dinsdag 27 november hebben wij op school een ouderavond georganiseerd over Mediawijsheid. Ouders en leerkrachten zijn onder begeleiding van twee medewerkers van Bureau Halt in gesprek gegaan met elkaar over dit onderwerp. De volgende tips, websites en filmpjes willen wij graag met u delen:

Preview foto

Tips Online Veiligheid 

 • Blijf betrokken en veroordeel uw kind niet 
 • Verdiep jezelf in de virtuele wereld van uw kind 
 • Maak samen een profiel aan 
 • Google samen jullie namen 
 • Wijs uw kind op het belang van privacy  
 • Denk ook aan de privacy van anderen 
 • Respecteer de privacy van uw kind  
 • Wat je offline niet doet, doe dit online ook niet 
 • Maak duidelijke afspraken met uw kind over het internet- en telefoongebruik 
 • Wees kritisch op uw eigen gedrag  
 • Maak gebruik van de functies ouderlijk toezicht 

 

 

 

Websites Online Veiligheid 

www.alertonline.nl www.digibewust.nl  www.mediawijsheid.nl 
www.meldknop.nl  www.weetwatzegamen.nl   
www.mijnkindonline.nl  www.vraaghetdepolitie.nl   

 

Filmpjes 
Childeren see, Childeren do, make your influence positive
Hoe werkt groepsdruk? - GALILEO
The Dangers Of Social Media (Child Predator Experiment)

 

Ook hebben wij besproken hoe wij als volwassenen omgaan met Social Media, zoals de groepsapp van ouders. School is niet verantwoordelijk voor hetgeen in deze app met elkaar besproken wordt.  Op de informatieavond (start schooljaar) kunnen de ouders met elkaar bespreken welke afspraken men maakt voor het gebruik van de groepsapp van ouders.

 

U kunt hierbij denken aan de volgende etiquette voor groepsapps in whats-app, maar ook in een Parro-gesprek:

 • Geef alleen antwoord op de gestelde vraag
 • Beperk je tot vragen of mededelingen die alle ouders aangaat
 • Praat geen persoonlijke conflicten uit in de groepsapp
 • Bij vragen over gebeurtenissen, verifieer je dat eerst bij de betrokkenen
 • Praat in de groepsapp niet over anderen, die niet aan de app deelnemen

Als de verwachtingen duidelijk zijn, is het mogelijk elkaar (persoonlijk) aan te spreken als ouders hiervan afwijken. Wij zullen dit een onderwerp laten zijn bij de informatieavond die bij de start van het schooljaar plaatsvindt.

 

Daarnaast is vanuit de directie aangegeven dat onderwerpen met een emotionele lading persoonlijk besproken dienen te worden, en niet via de mail, Parro of WhatsApp. Hierbij dus het verzoek om voor dit soort gesprekken een persoonlijke afspraak te maken, in eerste instantie met de betreffende leerkracht. Mocht het gesprek met de leerkracht niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan is het altijd mogelijk om een vervolgafspraak te maken met de leerkracht en directie samen.