Nieuws

05 november 2018

Reactie filmpje pest-beklag

Er circuleerde vorige week een publicatie met filmpje op internet waarin beweerd werd dat de Dongeschool niets deed aan pestgedrag, met alle ernstige gevolgen van dien. De publicatie was geplaatst door een stichting die zich, op hun manier, richt op het bestrijden van pestgedrag. We vinden het belangrijk dat u als ouder weet hoe wij tegen de publicaties en handelwijze van deze stichting aankijken en dat u voorbereid bent op eventuele berichten op sociale media en in de gewone media door deze handelswijze. Vandaar dit bericht.

 


Preview foto

Begin november heeft een moeder van een leerling op eigen initiatief contact gezocht met deze anti-pestorganisatie. Deze organisatie heeft een publicatie met filmpje op sociale media geplaatst. 

 

De stichting heeft daarop contact gezocht met de schoolleiding, maar wij hebben het standpunt dat het contact via de ouders van een leerling loopt en dus niet via deze organisatie. Wij hebben op geen enkele manier medewerking verleend aan deze publicaties en het bewuste filmpje en wij nemen afstand van alle belastende dingen die geplaatst zijn. Anders dan beweerd werd door deze stichting, nemen wij pestincidenten heel serieus en doen wij er alles aan om pesten te voorkomen, onder andere door onze methode ‘De Vreedzame School’.

Mocht er ondanks ons preventief handelen toch sprake zijn van pesten dan is dat vanzelfsprekend zeer onaangenaam voor het kind dat dit overkomt. We zullen er in zo'n geval alles aan doen het probleem zo snel mogelijk bespreekbaar te maken en op te lossen. Om die reden beschikt de school over een sociale veiligheidscoördinator die voor ouders en kinderen altijd aanspreekbaar is en in nauw overleg met hen een aanpak van de situatie uitwerkt. (Vanwege de strikte privacyregels waaraan wij als school door de wet gebonden zijn kunnen we in deze verklaring niet ingaan op beweringen uit de video of de situatie zelf.)
Inmiddels is de school tot een werkbare overeenkomst gekomen met deze ouder waarmee dit incident afgesloten kan worden. 

Als u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen heeft, weet dan dat onze deur voor u open staat.