Nieuws

06 december 2018

TSO Nieuws

Hier leest u nieuws over de betaling van de overblijfkosten. Berichten over de Musical, Djembe en schaak-les. De laatste informatie over Spelen op het plein en tekenen en knutselen tijdens de lunchpauze. En nuttige informatie om mee te geven aan uw kind.

Preview foto
Kosten en betalingen:

Het heeft dit schooljaar wat meer tijd gekost dan andere jaren om de financiële administratie van de overblijf op orde te krijgen. Het goede nieuws is dat de problemen opgelost zijn en dat u binnenkort een mail kunt verwachten over de betalingen, incasso, hoe uw kind ingeschreven staat etc.

Omdat het zo lang geduurd heeft hebben we besloten de eerste incasso te verschuiven naar begin januari. Dat geldt ook voor ouders die inmiddels al wel een mail hadden ontvangen en die te horen hadden gekregen dat er in december geïncasseerd gaat worden, ook deze incasso’s vinden pas plaats  begin januari 2019.

De 10% korting geldt ook nog in januari.


U kunt  natuurlijk ook zelf betalen, ook dan geldt de 10% korting nog in januari als u in 1x het hele bedrag betaald.
Dit kan op rekeningnummer: NL10RABO0144519593 tnv TSO Dongeschool

 

TSO Administratie:

In het mailverkeer over de kosten van de overblijf en over de inschrijvingen zijn helaas een paar foutjes geslopen: Sommige ouders hebben ook betaalverzoeken voor andere ouders ontvangen, dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Daarnaast staat er in de mail dat de betalingen voor 10 juli 2014 moeten plaats vinden. Ook dat is helaas een foutje.

Ook het telefoonnummer waarop Karin bereikbaar is, klopt niet.
Dat moet het nummer van school zijn: 020 664 12 88

We hebben er al diverse mailtjes en telefoontjes over ontvangen.
Bedankt voor u oplettendheid, inmiddels zijn we hiervan op de hoogte.

Onze excuses hiervoor.

 

Djembe: 

De kinderen die elke maandag djembe lessen volgen hebben afgelopen woensdag een spetterend optreden voor Sinterklaas, alle ouders en kinderen gegeven.

De lessen gaan nog door in december, zodat de kinderen ook nog na afloop van het kerstdiner op woensdag 19 december een optreden kunnen geven.
Een brief met informatie voor het kersfeest volgt nog.

 

Musical:

Elke donderdag wordt er in het speellokaal gezongen, gedanst en met elkaar gewerkt aan een korte voorstelling die plaats vindt na afloop van het kerstdiner op woensdag 19 december. De kinderen die deze lessen volgen krijgen nog een brief mee naar huis met extra informatie.

 

Schaken:

Elke vrijdagmiddag volgt een trouw groepje kinderen schaaklessen o.l.v. Sanne Visser. In januari starten we een nieuwe groep. Ook weer op de vrijdagmiddag. De lessen vinden plaats tijdens de overblijf, in de Geulstraat.

 

Lekkerspelenophetplein:

Elke donderdag staat Mike op het schoolplein met spelmateriaal om met de kinderen tijdens de overblijf te spelen. Het varieert van estafette spelletjes, trefbal, touwtje springen, tikkertje spellen tot  luisterspelletjes en overloop spel etc.Vooral bij de onderbouw komen er veel kinderen mee doen. Heel leuk om te zien.

 

Knutselen:

Bij de overblijf helpen een paar overblijfkrachten die van knutselen houden. Wij gaan de kinderen 1 of 2x per week de keuze geven om lekker te komen knutselen. Op het podium achter het speellokaal wordt er gegeten en geknutseld. De aankomende weken worden er sterren, kerstboompjes etc geknutseld o.l.v. Nanda en Melissa. We beginnen met de groepen 6 en 7.

Als dit een succes blijkt gaan we hier in januari mee door. We denken ook aan breien, haken, figuurzagen etc.

We komen langs de klassen om te vragen welke kinderen hieraan mee willen doen.

 

Kleuren/tekenen:

Er wordt vooral door de onderbouw en middenbouw graag gekleurd en getekend tijdens de overblijf. Alle kinderen hebben hier een tekenschrift voor gekregen. Regelmatig delen we ook kleurplaten uit, passend bij het seizoen.

We hebben sintmaarten kleurwedstrijd gehad en nu natuurlijk de Sinterklaas-kleur –en-tekenwedstrijd. Ik ga woensdag 5 december aan Sinterklaas vragen welke tekeningen hij het mooiste vindt.

 

De overblijf start om 12.00 uur.

De bovenbouw gaat eerst naar buiten en om 12.30 uur als de bel gaat in de rij naar binnen en dan eten en een spelletje doen, kletsen of chillen. Om 12.55 uur is het tijd om op te ruimen, op je eigen plek te gaan zitten en te lezen tot de leerkracht weer in de klas is.

De onderbouw gaat eerst eten en om 12.30 uur naar buiten. Om 12.50 uur gaat de bel en gaan de groepen 3 en 4  in de rij naar binnen en om 12.55 uur zit iedereen op zijn eigen plek en gaat lezen. De kleuters blijven buiten en daar vindt de overdracht plaats met de leerkracht. De overblijfkrachten brengen klassen zo nodig naar de gymzaal, naar de Geulstraat of halen ze op bij de gymzaal of in de Geulstraat.

De regels die onder schooltijd gelden over rustig op de gang lopen, gelden ook tijdens de overblijf. Ook met elkaar rustig in een rij naar de Geulstraat lopen is een afspraak die zowel onder schooltijd geldt als ook tijdens de overblijf.

Kinderen moeten daar soms wel aan wennen, “regels”tijdens mijn pauze roepen ze dan.., maar we zitten nog steeds op school, we zijn met veel kinderen in de klas, de overblijf kan alleen maar leuk zijn (en veilig)als er geen chaos ontstaat. Ook zijn er kinderen die denken dat je tijdens het eten gewoon door de klas kan lopen, het lijkt mij dat dat thuis ook niet gebeurd. Dus tijdens het eten en drinken zit je aan tafel. Vaak samen met je vriendjes, in overleg met de overblijfkracht. Spelletjes doen we na het eten.

Omdat de overblijf nu 15 minuten korter duurt, zie ik vooral in de bovenbouw kinderen die zó graag een spel willen doen, dat zij hun eten naar binnen proppen of om 10.00 uur alles al op eten.

Ik leg hun uit dat dat niet de bedoeling is, proppen zorgt voor buikpijn, kan gevaarlijk zijn (verstikkingsgevaar) en vanaf 10.00 uur niet meer eten tot je weer thuis bent is ook niet de goede verdeling van je maaltijden op een dag.

Het zou fijn zijn als u als ouder dit ook eens kan bespreken met uw kind.

Vraag eens aan uw kind wanneer het eet, of hij/zij genoeg of teveel eten mee heeft en of hij/zij het wel lust wat er mee gegeven wordt. Vooral in de onderbouw is daar nog wel eens verdriet over….”omdat  ik dat echt niet lust”