Nieuws

07 november 2018

Voorlichting en ouderavond mediawijsheid

Dinsdag 20 november 2018 zullen de kinderen van de groepen 8 een voorlichting krijgen over mediawijsheid, met als thema  ‘Invloed van de groep’. Deze voorlichting wordt verzorgd door Stichting Halt. Aansluitend op deze voorlichting organiseren wij 27 november een ouderavond voor alle ouders/verzorgers van de school, ook onder leiding van bureau Halt.

Preview foto
Halt zal deze avond onder andere iets vertellen over groepsdruk en toelichten waarom kinderen aan het eind van de basisschool hier zo gevoelig voor zijn. Ook krijgt u de gelegenheid met elkaar in gesprek gaan over opvoedvaardigheden en hoe u deze kunt toepassen om uw kind weerbaarder te maken.

Daarnaast gaan we deze avond met elkaar in gesprek over hoe wij als volwassenen met sociale media omgaan. Soms kunnen bepaalde vormen van communicatie tot ongewenste situaties leiden. Graag willen wij met u bespreken hoe we deze ongewenste situaties kunnen voorkomen door met elkaar af te stemmen wat wij qua communicatie van elkaar verwachten. De ouderavond vindt plaats op dinsdag 27 november, van 19.00 uur tot 20.30 uur. Wij willen graag dat u voor

23 november bij uw klassenouder aangeeft of u aanwezig bent, en met hoeveel personen.

Wij hopen u allen te ontmoeten.