Welkom op de Dongeschool

Sociaal Emotionele 
Ontwikkeling
     - - - - - - - - -
Beweging
& Buitenlucht

     - - - - - - - - -
Creatieve Cognitieve 
Ontwikkeling


Welkom op de openbare Dongeschool. Dè school midden in Amsterdam met een van de grootste schoolpleinen.
De prachtig monumentale Dongeschool, in stijl van de Amsterdamse School, bestaat sedert 1930 en is ontstaan vanuit het stedelijk bouwkundig plan van ingenieur Berlage voor de mooie Rivierenbuurt van de hand van Nicolaas Lansdorp.

Het mooie grote plein is veilig omheind en heeft een, aan het plein gelegen, sporthal waar de leerlingen gymles hebben. Tevens vindt de naschoolse opvang vanuit Dons plaats binnen de school en heeft de Dongeschool een samenwerking met inpandige voorschool De Krekels van Dynamo Amsterdam

Onze school heeft zo'n 430 leerlingen. Wij proberen het optimale uit de leerlingen te halen. Dit doen we door naast de cognitieve ontwikkeling ook aandacht te bieden aan de sociaal-emotionele, creatieve, sportieve, culturele én technische ontwikkeling van de leerlingen.

____________________________________________________


Schooljaar 2021/2022 

De Dongeschool is 23 augustus gestart met het nieuwe schooljaar volgens het gewone rooster.
Kan een kind naar school komen?
Lees hier de aangepaste richtlijnen van Rijksoverheid
 


Wij vieren e
en lustrumjaar!
Al 90 jaar Dongeschool-helden!

_____________________________________________________

Sociaal emotionele ontwikkeling

 • Coöperatieve werkvormen - Leeractiviteiten gericht op samenwerken, gelijke inbreng, iedereen actief en talenten benutten.
 • Leerlingvolgsysteem Zien - Elk kind wordt gezien.
 • Vreedzame school- Methode waarbij vanuit een positieve inslag en van het geven van het goede voorbeeld de fijne sfeer op school behouden wordt.
 • Buitenschoolse opvang - DONS

Beweging en buitenlucht

 • Groot, omheind schoolplein met sportvelden, klimrekken, podium en zandbak.
 • Gymzaal gelegen binnen de hekken van het schoolplein.
 • Schoolsportteams; (meisjes-) voetbal, basketbal.
 • Speellokaal voor kleutergym binnen de school.
 • Schooltuintjes

Creatieve ontwikkeling

 • Vakdocenten voor de kunstvakken: Muziek, Beeldende Vorming en Drama.
  Bij Drama is een klassenpodium voor ouders.
 • Jaarlijkse Keuzecursus een dag vol cursus-aanbod van docenten én ouders waarbij de leerlingen zich in kunnen schrijven op cursussen zoals robotmaken, koken, litho-druk en meer.
 • Cultureel en creatief aanbod tijdens de tussentijdse opvang zoals dans en zanglessen, Jambee spelen en schaakcursus.
 • Naschoolse opvang van Dons met vakdocenten met elke dag een dagsluiting in het speellokaal.


Cognitieve ontwikkeling

 • Lessen op drie leerniveaus; De lestijd wordt optimaal benut doordat leerlingen op hun eigen leerniveau worden uitgedaagd.
 • Nieuwe Methode voor Taal en Spelling; uitgekozen vanwege de afstemming op het hoge leerniveau van de leerlingen.
 • Digitale vaardigheden; mbv chromebooks trainen van taal- en rekenvaardigheden.
 • Leer-Lab; Onderwijsmoment buiten de klas voor leerlingen die extra uitdaging aankunnen.
 • Levelwerk; Materiaal voor leerlingen die extra uitdaging aankunnen.
 • Opmaatklas; Onderwijsmoment buiten de klas voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben.
 • Doe-Lab; Onderwijsmoment buiten de klas gericht op ontdekkend en onderzoekend leren.


Extra curriculair

 • Excursies en museumbezoek; De Dongeschool maakt goed gebruik van het cultureel aanbod van onze hoofdstad. Bezoek aan het Concertgebouw, Stadsschouwburg, de Krakeling, Nemo, Artis, Willet Holthuysen Huis, Hermitage Amsterdam en de Stopera staan vast op het programma. Daarmee heeft de Dongeschool een heel groot cultureel aanbod waar elke leeerling uit alle jaargangen mee in aanraking komt. Al vanaf de kleutergroepen gaan we bv naar het Concertgebouw.
 • In mijn buurt; In mijn Buurt is een ontmoetings-onderwijsprogramma dat ouderen en kinderen en de buurt dichter bij elkaar brengt rondom persoonlijke buurtverhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Kinderen uit groep 8 gaan naar het huis van een oudere die tijdens de oorlog in hun buurt woonde en ze houden een interview onder begeleiding van een journalist en een fotograaf. 'In mijn buurt' werkt al heel lang met de Dongeschool samen. Lees hier alle verhalen óver de Dongeschool of gemaakt in samenwerking met leerlingen van de Dongeschool: https://inmijnbuurt.org/school/de-dongeschool/
 • Evenementen; De Dongeschool heeft een evenement manager die zorg draagt aan de evenementen op school. In goede samenwerking met het team en de ouders kan er zo extra aandacht aan evenementen besteed worden zonder dat dit tijd en energie weg neemt van het onderwijs door leerkrachten. Evenementen zijn van groot belang op school omdat op die momenten leerlingen, ouders en leerkrachten samen komen om naast het harde werken ook plezier te maken! De Dongeschool besteed veel aandacht aan de sinterklaas-viering, organiseert jaarlijks een kerstdiner voor leerlingen en kerstmarkt voor de ouders, viert samen de boekenweek, eten samen een voorleesontbijt, organiseert jaarlijks Koningsspelen en besluit elk schooljaar met een gezellig Zomerfeest waar de leerlingen vaak een culturele rol bij hebben. 

Nieuws

Preview foto
Kerst op de Dongeschool
08 dec 2021 - Vrijdag 17 december vieren we Kerst op de Dongeschool. 
Ook dit jaar willen we dit vieren in teken van samenhorigheid, met goede moed en de blikken vooruit.
Omdat er dit jaar geen activiteiten buiten reguliere schooltijden om georganiseerd mogen worden vindt er dit jaar geen Kerstdiner plaats maar een Kerstontbijt voor alleen de leerlingen. 
In teken het 90 jarige bestaan van de Dongeschool zal de lustrumcommissie bij uitgaan van de school iedereen trakteren op een oliebol. Zo gaan we toch samen feestelijk de kerstvakantie in.  Lees meer ›

Preview foto
In Memoriam: Rik van Veldhuizen
05 nov 2021 - Donderdag 4 november 2021 is onze oud-directeur Rik van Veldhuizen plotseling komen te overlijden.
Rik is, tot juli 2019, 7 jaar lang directeur van de Dongeschool geweest voordat hij de overstap naar Integraal Kindercentrum Noordrijk maakte. Lees meer ›

Preview foto
Nieuwsbrief Oktober
31 aug 2021 - Zo vlak voor de Herfsvakantie is het hoog tijd voor een nieuwsbrief. Wat is er hard gewerkt in de groepen en wat is er al veel gebeurd! De groepen 7 en 8 zijn op kamp naar Friesland geweest en boften ontzettend met lekker weer. De kleutergroepen zijn met elkaar naar Oud-Valkeveen geweest. Ook de groep, die toen ongelukkigerwijs in quarantaine was, kon dat gelukkig op een ander moment inhalen. De groepen 5 zijn naar het Archeon geweest en de groepen 6 deden de Spielerij aan. De schoolfotograaf is langsgeweest, waarvoor jullie deze week allemaal een inlogkaart mee naar huis hebben gekregen. We hebben een circusdag als openingsfeest gehad. En natuurlijk begon vorige week de Kinderboekenweek, waarover verderop in deze nieuwsbrief meer. Een volle periode met een welverdiende vakantie toe.  Lees meer ›

Preview foto
Nieuwsbrief Einde schooljaar '20/'21
05 jul 2021 - Zo aan het einde van dit turbulente schooljaar doen wij jullie graag een laatste nieuwsbrief toekomen.
Schooljaar 2020/2021 was een intensief jaar waarin we elkaar lang niet hebben kunnen zien en ook veel afstand tot elkaar hebben moeten houden. Wij hebben ons uiterste best gedaan om deze afstand alleen fysiek te houden maar elkaar emotioneel te blijven betrekken om verbinding met elkaar te behouden.
Dit is veelal gelukt, maar wat hebben we het gemist om met elkaar samen te zijn zoals we anders gewend zijn. Het werken in maatjesgroepen, de uitjes, de evenementen en de fysieke betrokkenheid van ouders. Gelukkig hebben we in samenwerking met oudervereniging, ouders, TSO en team een hele gezellige afsluiting met elkaar mogen hebben. Hopelijk mag dat een opwaartse trend worden die ons stukje bij beetje weer naar een normale, gezamenlijke, schoolgang brengt.

Lees meer ›

Preview foto
Nieuwsbrief mei
28 mei 2021 - De afgelopen maanden was er veel nieuws wat wij intern via Parro hebben gedeeld. Vergezeld van de lentezon maken de eerste versoepelingen het gelukkig mogelijk dat er weer het een en ander in en om school georganiseerd kan worden. En staan er ook nog wat leuke dingen op de planning. Ook kunnen wij het vakantierooster voor volgend schooljaar met jullie delen en zijn er wat leuke uit tips voor de kinderen. Lees meer ›

Preview foto
Plusklasproject; Herdenkingsmonument
25 apr 2021 - De afgelopen weken hebben de plusklas leerlingen van groep 7 zich verdiept in de Tweede Wereldoorlog. De leerlingen hebben onder meer een tijdbalk gemaakt van 1929 tot en met 1945 waarin de belangrijkste gebeurtenissen vermeld worden. Verder hebben de leerlingen vragen bedacht voor een quiz over de Tweede Wereldoorlog en een presentatie gemaakt over een belangrijke persoon of gebeurtenis rond WO II. Lees meer ›