Welkom op de Dongeschool

Sociaal Emotionele 
Ontwikkeling
     - - - - - - - - -
Beweging
& Buitenlucht

     - - - - - - - - -
Creatieve & Cognitieve 
Ontwikkeling


Welkom op de openbare Dongeschool. Dè school midden in Amsterdam met een van de grootste schoolpleinen.
De prachtig monumentale Dongeschool, in stijl van de Amsterdamse School, bestaat sedert 1930 en is ontstaan vanuit het stedelijk bouwkundig plan van ingenieur Berlage voor de mooie Rivierenbuurt van de hand van Nicolaas Lansdorp.

Het mooie grote plein is veilig omheind en heeft een, aan het plein gelegen, sporthal waar de leerlingen gymles hebben. Tevens vindt de naschoolse opvang vanuit Dons plaats binnen de school en heeft de Dongeschool een samenwerking met inpandige voorschool De Krekels van Dynamo Amsterdam

Onze school heeft zo'n 430 leerlingen. Wij proberen het optimale uit de leerlingen te halen. Dit doen we door naast de cognitieve ontwikkeling ook aandacht te bieden aan de sociaal-emotionele, creatieve, sportieve, culturele én technische ontwikkeling van de leerlingen.

______________________________________________________________________________________________________

Actuele corona informatie
__________________________________________________
____________________________________________________


Sociaal emotionele ontwikkeling

 • Coöperatieve werkvormen - Leeractiviteiten gericht op samenwerken, gelijke inbreng, iedereen actief en talenten benutten.
 • Leerlingvolgsysteem Zien - Elk kind wordt gezien.
 • Vreedzame school- Methode waarbij vanuit een positieve inslag en van het geven van het goede voorbeeld de fijne sfeer op school behouden wordt.
 • Buitenschoolse opvang - DONS

Beweging en buitenlucht

 • Groot, omheind schoolplein met sportvelden, klimrekken, podium en zandbak.
 • Gymzaal gelegen binnen de hekken van het schoolplein.
 • Schoolsportteams; (meisjes-) voetbal, basketbal.
 • Speellokaal voor kleutergym binnen de school.
 • Schooltuintjes

Creatieve ontwikkeling

 • Vakdocenten voor de kunstvakken: Muziek, Beeldende Vorming en Drama.
  Bij Drama is een klassenpodium voor ouders.
 • Jaarlijkse Keuzecursus een dag vol cursus-aanbod van docenten én ouders waarbij de leerlingen zich in kunnen schrijven op cursussen zoals robotmaken, koken, litho-druk en meer.
 • Naschoolse opvang van Dons met vakdocenten met elke dag een dagsluiting in het speellokaal.


Cognitieve ontwikkeling

 • Lessen op drie leerniveaus; De lestijd wordt optimaal benut doordat leerlingen op hun eigen leerniveau worden uitgedaagd.
 • Nieuwe Methode voor Taal en Spelling; uitgekozen vanwege de afstemming op het hoge leerniveau van de leerlingen.
 • Digitale vaardigheden; mbv chromebooks trainen van taal- en rekenvaardigheden.
 • Leer-Lab; Onderwijsmoment buiten de klas voor leerlingen die extra uitdaging aankunnen.
 • Levelwerk; Materiaal voor leerlingen die extra uitdaging aankunnen.
 • Opmaatklas; Onderwijsmoment buiten de klas voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben.
 • Doe-Lab; Onderwijsmoment buiten de klas gericht op ontdekkend en onderzoekend leren.


Extra curriculair

 • Excursies en museumbezoek; De Dongeschool maakt goed gebruik van het cultureel aanbod van onze hoofdstad. Bezoek aan het Concertgebouw, Stadsschouwburg, de Krakeling, Nemo, Artis, Willet Holthuysen Huis, Hermitage Amsterdam en de Stopera staan vast op het programma. Daarmee heeft de Dongeschool een heel groot cultureel aanbod waar elke leeerling uit alle jaargangen mee in aanraking komt. Al vanaf de kleutergroepen gaan we bv naar het Concertgebouw.
 • In mijn buurt; In mijn Buurt is een ontmoetings-onderwijsprogramma dat ouderen en kinderen en de buurt dichter bij elkaar brengt rondom persoonlijke buurtverhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Kinderen uit groep 8 gaan naar het huis van een oudere die tijdens de oorlog in hun buurt woonde en ze houden een interview onder begeleiding van een journalist en een fotograaf. 'In mijn buurt' werkt al heel lang met de Dongeschool samen. Lees hier alle verhalen óver de Dongeschool of gemaakt in samenwerking met leerlingen van de Dongeschool: https://inmijnbuurt.org/school/de-dongeschool/
 • Evenementen; De Dongeschool heeft een evenement manager die zorg draagt aan de evenementen op school. In goede samenwerking met het team en de ouders kan er zo extra aandacht aan evenementen besteed worden zonder dat dit tijd en energie weg neemt van het onderwijs door leerkrachten. Evenementen zijn van groot belang op school omdat op die momenten leerlingen, ouders en leerkrachten samen komen om naast het harde werken ook plezier te maken! De Dongeschool besteed veel aandacht aan de sinterklaas-viering, organiseert jaarlijks een kerstdiner voor leerlingen en kerstmarkt voor de ouders, viert samen de boekenweek, eten samen een voorleesontbijt, organiseert jaarlijks Koningsspelen en besluit elk schooljaar met een gezellig Zomerfeest waar de leerlingen vaak een culturele rol bij hebben. 

Nieuws

Preview foto
Nieuwsbrief Einde schooljaar '22/'23
20 jul 2023 - Het schooljaar zit er op! We gaan een welverdiende vakantie in en kijken terug op een turbulent jaar.

Een jaar wat we gestart zijn met nieuw aangesteld directeur Nienke, groepen zijn gaan combineren en zijn verhuisd naar de tijdelijke behuizing.

(Bekijk het tijdpad op https://www.dongeschool.nl/onze-school/de-verbouwing).

 

Wat hebben we hard gewerkt met elkaar. Afgelopen jaar heeft maar weer bewezen wat we samen met elkaar kunnen bereiken voor onze kinderen en leerlingen.

Met de fijne herinnering aan het zomerfeest en het afscheid van groep 8 op zak kunnen we met enthousiasme uitkijken naar het nieuwe schooljaar!

Lees meer ›

Preview foto
Nieuwsbrief Juni
01 jun 2023 - Deze week hadden de leerlingen, lesvrije week. Menigeen heeft deze gelegenheid aangegrepen om er even lekker tussenuit te gaan. Team Dongeschool ging deze week hard aan de slag. Er is gewerkt aan de ondersteuningsroute, het doorstroomperspectief, de groepsindelingen, de formatie en natuurlijk zijn alle rapporten geschreven! 

Maandag starten we aan de laatste drie weken van het schooljaar 2022/2023! De afgelopen weken hebben de leerlingen ontzettend hun best gedaan op de laatste CITO ronde. Ook deze resultaten zijn in het rapport terug te vinden. Komende maandag krijgen alle leerlingen, die niet op schoolreis gaan, de rapporten mee naar huis. De andere leerlingen krijgen hem dinsdag mee. 

Naast facultatieve rapportgesprekken en de doorstroomperspectief gesprekken gaan komende week meerdere groepen op schoolreis. 
De week daarna voeren de groepen 8 de musical uit en vieren we op vrijdag met elkaar het zomerfeest!
In de laatste week zwaaien wij woensdag de groepen 8 uit en maken de leerlingen kennis met hun nieuwe leerkracht en/of klas.

Vrijdag 21 juli start om 15:00 onze zomervakantie!

Lees meer ›

Preview foto
Onderwater! Zomerfeest Dongeschool 2023
01 jun 2023 - Het is bijna weer tijd voor ons jaarlijkse zomerfeest!
Natuurlijk zijn DONS en Dynamo ook van de partij!
Wees allen welkom op Vrijdag 14 Juli, 15:00 

Dit jaar organiseren wij weer een heus festival! Met als thema: ONDERWATER!
Het festival duurt 3,5 uur. Niet alleen zullen alle groepen hun eigen optreden geven, maar ook de Dongeband en de DONS-band zijn van de partij.
Daarnaast zijn er allerlei leuke acitviteiten en wordt er een loting georganiseerd voor het goede doel.

Lees meer ›