Welkom op de Dongeschool

Sociaal emotionele ontwikkeling

Beweging & Buitenlucht

Creatieve & Cognitieve ontwikkeling


Welkom op de openbare Dongeschool. Dè school midden in Amsterdam met een van de grootste schoolpleinen.
De prachtig monumentale Dongeschool, in stijl van de Amsterdamse School, bestaat sedert 1930 en is ontstaan vanuit het stedelijk bouwkundig plan van ingenieur Berlage voor de mooie Rivierenbuurt van de hand van Nicolaas Lansdorp.

Het mooie grote plein is veilig omheind en heeft een, aan het plein gelegen, sporthal waar de leerlingen gymles hebben. Tevens vindt de naschoolse opvang vanuit Dons plaats binnen de school en heeft de Dongeschool een samenwerking met inpandige voorschool De Krekels van Dynamo Amsterdam

Onze school heeft zo'n 430 leerlingen. Wij proberen het optimale uit de leerlingen te halen. Dit doen we door naast de cognitieve ontwikkeling ook aandacht te bieden aan de sociaal-emotionele, creatieve, sportieve, culturele én technische ontwikkeling van de leerlingen.


_____________________________________________________


Schooljaar 2020/2021 van start! 

De Dongeschool is in het nieuwe schooljaar weer volledig open volgens het gewone rooster.
Hoe? lees meer op; https://www.dongeschool.nl/onze-school/nieuws/de-afspraken-rondom-corona;-schooljaar-2020-2021


_____________________________________________________

Sociaal emotionele ontwikkeling

 • Coöperatieve werkvormen - Leeractiviteiten gericht op samenwerken, gelijke inbreng, iedereen actief en talenten benutten.
 • Leerlingvolgsysteem Zien - Elk kind wordt gezien.
 • Vreedzame school - Methode waarbij vanuit een positieve inslag en van het geven van het goede voorbeeld de fijne sfeer op school behouden wordt.
 • Buitenschoolse opvang - Dons

Beweging en buitenlucht

 • Groot, omheind schoolplein met sportvelden, klimrekken, podium en zandbak.
 • Gymzaal gelegen binnen de hekken van het schoolplein.
 • Schoolsportteams; (meisjes-) voetbal, basketbal.
 • Speellokaal voor kleutergym binnen de school.
 • Schooltuintjes

Creatieve ontwikkeling

 • Vakdocenten voor de kunstvakken: Muziek, Beeldende Vorming en Drama.
  Bij Drama is een klassenpodium voor ouders.
 • Jaarlijkse Keuzecursus een dag vol cursus-aanbod van docenten én ouders waarbij de leerlingen zich in kunnen schrijven op cursussen zoals robotmaken, koken, litho-druk en meer.
 • Cultureel en creatief aanbod tijdens de tussentijdse opvang zoals dans en zanglessen, Jambee spelen en schaakcursus.
 • Naschoolse opvang van Dons met vakdocenten met elke dag een dagsluiting in het speellokaal.


Cognitieve ontwikkeling

 • Lessen op drie leerniveaus; De lestijd wordt optimaal benut doordat leerlingen op hun eigen leerniveau worden uitgedaagd.
 • Nieuwe Methode voor Taal en Spelling; uitgekozen vanwege de afstemming op het hoge leerniveau van de leerlingen.
 • Digitale vaardigheden; mbv chromebooks trainen van taal- en rekenvaardigheden.
 • Plusklas; Onderwijsmoment buiten de klas gericht op ontdekkend en onderzoekend leren.
 • Levelwerk; Materiaal voor leerlingen die extra uitdaging aankunnen.
 • Opmaatklas; Onderwijsmoment buiten de klas voor hen die meer ondersteuning nodig hebben.
 • Doe-Lab; 


Extra curriculair

 • Excursies en museumbezoek; De Dongeschool maakt goed gebruik van het cultureel aanbod van onze hoofdstad. Bezoek aan het Concertgebouw, Stadsschouwburg, de Krakeling, Nemo, Artis, Willet Holthuysen Huis, Hermitage Amsterdam en de Stopera staan vast op het programma. Daarmee heeft de Dongeschool een heel groot cultureel aanbod waar elke leeerling uit alle jaargangen mee in aanraking komt. Al vanaf de kleutergroepen gaan we bv naar het Concertgebouw.
 • In mijn buurt; In mijn Buurt is een ontmoetings-onderwijsprogramma dat ouderen en kinderen en de buurt dichter bij elkaar brengt rondom persoonlijke buurtverhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Kinderen uit groep 8 gaan naar het huis van een oudere die tijdens de oorlog in hun buurt woonde en ze houden een interview onder begeleiding van een journalist en een fotograaf. 'In mijn buurt' werkt al heel lang met de Dongeschool samen. Lees hier alle verhalen óver de Dongeschool of gemaakt in samenwerking met leerlingen van de Dongeschool: https://inmijnbuurt.org/school/de-dongeschool/
 • Evenementen; De Dongeschool heeft een evenement manager die zorg draagt aan de evenementen op school. In goede samenwerking met het team en de ouders kan er zo extra aandacht aan evenementen besteed worden zonder dat dit tijd en energie weg neemt van het onderwijs door leerkrachten. Evenementen zijn van groot belang op school omdat op die momenten leerlingen, ouders en leerkrachten samen komen om naast het harde werken ook plezier te maken! De Dongeschool besteed veel aandacht aan de sinterklaas-viering, organiseert jaarlijks een kerstdiner voor leerlingen en kerstmarkt voor de ouders, viert samen de boekenweek, eten samen een voorleesontbijt, organiseert jaarlijks Koningsspelen en besluit elk schooljaar met een gezellig Zomerfeest waar de leerlingen vaak een culturele rol bij hebben. 

Nieuws

Preview foto
Sinterklaas op de Dongeschool
03 dec 2020 - Afgelopen woensdag werd het lange wachten van de kinderen beloond. En niet omdat Sinterklaas kwam... Hij was al op school!
Toen de kinderen aankwamen in de ochtend konden zij zien dat er wel een hele bijzondere gast had gelogeerd in de speelzaal van de Dongeschool want daar werd in een mooi gouden bed Sinterklaas net wakker. Piet was in ieder geval al klaar wakker, zwaaide naar de kinderen en sprong al flink in het rond. Het beloofde een mooie dag te worden.  Lees meer ›

Preview foto
Nieuwsbrief okt/nov
12 nov 2020 - Op de 2e studiedag van het jaar, halverwege de tweede schoolperiode, doen wij jullie graag een nieuwsbrief toekomen. Wij nemen jullie hierin mee in de afspraken over digitaal onderwijs en de feestdagen op school. Daarnaast delen wij graag informatie vanuit de Medezeggenschapsraad, Oudervereniging Dongeschool, de textielrace die de groepen 7 op school houden, doen wij een oproep namens de nieuw te vormen ouderband en berichten wij o.a. over verlicht fietsen in het donker. Lees meer ›

Preview foto
Nieuwsbrief sept/okt
01 okt 2020 - September is voorbij gevlogen. Nog 1 week en dan begint de herfstvakantie!
In de laatste week zijn er nog een aantal leuke activiteiten. 
Ook gelden er weer andere maatregelen omtrent de bestrijding van het corona virus en zijn er wat andere huishoudelijke mededelingen. 
Daarnaast berichten wij graag over o.a. onze studiedag, de plusklas en meer.

Lees meer ›

Preview foto
Kinderboekenweek 2020
27 sep 2020 - Woensdag aanstaande start de KInderboekenweek 2020. Tijdens de kinderboekenweek met het thema 'En toen' gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. De Kinderboekenweek loopt van 30 september tot 11 oktober.
Gedurende deze week zullen er ook op de Dongeschool tal van leuke activiteiten plaatsvinden. 
Lees meer ›

Preview foto
De afspraken rondom Corona; Schooljaar 2020/2021
26 sep 2020 - Deze pagina betreft het plan van aanpak van de Dongeschool romdom de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het corona-virus.


Laatste update 26 september Lees meer ›


Preview foto
Nieuwsbrief; schooljaar 2020/2021 van start
20 aug 2020 - We hebben de eerste week erop zitten. Het was voor iedereen weer even zoeken binnen de nieuwe regels, groepen en leerkrachten waar het juiste ritme, plaats en dergelijke liggen. Na wat aanpassingen en afstemmingen kunnen we de week al heel veel beter afsluiten daar waar de start nog wat ongestructureerd begon. Het was heel fijn te merken dat het begrip en de bereidheid hoog lag en kijken met goed vertrouwen uit naar volgende week. Lees meer ›