Agenda

27 t/m 28 september 2021
Schoolfotograaf
29 september 2021
Studiedag
6 t/m 15 oktober 2021
Kinderboekenweek
6 oktober 2021
Kinderboekenweek opening
15 oktober 2021
Kinderboekenweek: voorleeswedstrijd finale
18 t/m 22 oktober 2021
Herfstvakantie
Leerlingen vrij
26 oktober 2021
Algemene ledenvergadering Oudervereniging Dongeschool
Jaarlijks overlegt Oudervereniging Dongeschool de jaarlijkse begroting met haar leden. Naast de begroting, bespreken we ook het financiële verslag over het afgelopen jaar, evenals de doelstellingen voor het komende jaar. Ook is er een moment van reflectie op de doelstellingen van het voorgaande jaar. Leden van Oudervereniging Dongeschool zijn ouders van leerlingen die de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage hebben betaald. Wees welkom 20:00 Dongeschool. 
27 oktober 2021
Dongepleinveegdagen
3 november 2021
Studiedag
Leerlingen vrij
10 november 2021
OCO-Avond groep 8
Online van 20:00 uur tot 21:00 uur

Zoomlink vanuit OCO https://zoom.us/j/96944884294

1 december 2021
Sinterklaasviering
23 december 2021
Kerstdiner
Leerlingen zijn vanaf 12:00 uur vrij

Het kerstdiner is van 17:30 uur tot en met 18:30 uur.

Vanaf 17:00 uur gaat de deur open en mag u, samen met uw kind(eren) het eten naar de klassen brengen. Om 17:30 uur beginnen we met het diner met de kinderen en gaan de ouders het lokaal uit.

Op het schoolplein kunt u elkaar ontmoeten op de Kerstmarkt.

27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Kerstvakantie
Leerlingen vrij
12 januari 2022
Dongepleinveegdagen
26 januari 2022
Nationale voorleesdagen: Voorleesontbijt
21 t/m 25 februari 2022
Voorjaarsvakantie
Leerlingen vrij
28 februari t/m 4 maart 2022
Lesvrije week
Leerlingen vrij
7 maart 2022
Rapport 1 mee naar huis
7 maart 2022
Digitale ouderavond
Online van 20:00 uur tot 21:00 uur

CITO: uitleg niveau en vaardigheidsgrafieken

9 maart 2022
Dongepleinveegdagen
16 maart 2022
OoadA studiedag
Leerlingen vrij
29 maart 2022
Thema ouderavond
Online
15 april 2022
Goede vrijdag
Leerlingen vrij
18 april 2022
Tweede paasdag
Leerlingen vrij
20 t/m 21 april 2022
Centrale eindtoets groep 8
22 april 2022
Koningsspelen
25 april t/m 6 mei 2022
Meivakantie
Leerlingen vrij
11 mei 2022
Dongepleinveegdagen
26 mei 2022
Hemelvaart
Leerlingen vrij
27 mei 2022
Vrije dag
Leerlingen vrij
6 juni 2022
Tweede Pinksterdag
Leerlingen vrij
20 t/m 24 juni 2022
Lesvrije week
Leerlingen vrij
15 juli 2022
Start zomervakantie
Leerlingen vanaf 12:00 uur vrij