De verbouwing

2022, December
verhuizing

 

2023, Januari
start scholing op
tijdelijke locatie

 

2023, Januari

start renovatie
Dongeschool

 

2024, April/Mei

terughuizen naar
gerenoveerde locatie

 

2024, Mei

opening gerenoveerde
Dongeschool

Zoals wij altijd trots vertellen is de Dongeschool dè school midden in Amsterdam met een van de grootste schoolpleinen. Onze school bestaat sinds 1930 (dus vieren we al ons 90 jarig bestaan!) en is ontstaan vanuit het stedelijk bouwkundig plan van ingenieur Berlage in stijl van de Amsterdamse School, van de hand van Nicolaas Lansdorp. We zijn erg blij met deze bijzondere school in dit monumentale pand, maar we merken zo langzamerhand ook steeds meer dat de school een opknapbeurt kan gebruiken ook om aan actuele wensen tegemoet te komen. Daarom zijn we al enige tijd bezig met het plannen van een renovatie. Een precies karwei omdat naast de 21ste eeuwse wensen en hernieuwde scholings inzichten ook het monumentale karakter van dit unieke pand bewaard moet blijven. Het belooft een mooie en unieke samenkomst te worden.

Update renovatie

Aan de grondige verbouwing van het Rijksmonument zijn op het laatste moment veel extra eisen gesteld. Dit heeft voor een langere vergunningsprocedure gezorgd en daarmee een latere start van de werkzaamheden in fase twee van de vernieuwbouw.
Ook door de complexiteit van de werkzaamheden hebben we te maken met vier maanden later oplevermoment dan initiele planning in 2022 liet zien.

Als school vinden we het belangrijk bij oplevering voldoende tijd te nemen te zorgen dat alle aandachtspunten zijn verholpen en het gebouw na behoren is ingericht. De komende maanden gaan we deze inrichting definitief maken en de verhuizing goed voorbereiden.

Gelukkig hebben we niks te klagen in onze tijdelijke huisvesting en mogen we nog wat langer van ons ruime jasje genieten!

De gerenoveerde Dongeschool kunnen we naar verwachting mei 2024 in gebruik nemen.

 

______________________________________________

Update 2e fase verbouwing

Na de verhuizing van school naar de A-vleugel van het Dongecomplex is de 2e fase van de verbouwing gestart en daarmee ook de renovatie van de eigenlijke Dongeschool gestart! De intentie van de renovatie is zowel in beleving en qua oppervlakte meer ruimte te krijgen. Ook moet het gebouw beter geschikt gemaakt worden naar de hedendaagse behoefte.
Wij krijgen meer ruimte doordat wij het ‘hoekje’ omgaan. Dat betekent dat wij een gedeelte van het middendeel van de zogeheten B-vleugel van het pand erbij krijgen. Vanuit het plein gezien betekent dit, dat wij het stuk erbij krijgen tot en met de eerste deur van het middengedeelte vanaf het laatste kleuterlokaal gezien. In dat deel komen groepslokalen. Naast dit deel, dus pal in het midden, zijn nu al DONS en Dynamo gehuisvest, maar komt ook het nieuwe speellokaal. Deze ruimte zal geschikt zijn voor spel, dans én muziek. Ook beschikken wij gedurende schooltijd over de DongeDons lokalen die DONS naschools gebruikt.

Doordat de Krekels, maar ook 3 groepslokalen, de speelzaal en de opmaat-groep verplaatst worden naar de B-vleugel zal er mee ruimte zijn voor de overige groepsruimten in de C-vleugel. 

 

 

 

Voornaamste aanpassingen zullen zijn dat directie, administratie en teamruimte centraal in het gebouw (op plaats van de oude speelzaal) ondergebracht zullen worden.
Alle ruimtes zullen weer, zoals in oorsprong, gelijkvloers worden en alle lokalen voor de groepen 1/2 beneden. De trappenhuizen zullen weer teruggebracht worden naar oorspronkelijke staat, in stijl met het eigenlijke ontwerp van de Amsterdamse School. Het lokaal voor beeldende vorming zal op de bovenste verdieping komen en zal ook voorzien zijn van kookgelegenheid waarmee dit een ‘meerdere voorzieningen’ ruimte wordt.

_________________________________________


Officiële start van bouwwerkzaamheden

21 april is met de ondertekening van de aannemingsovereenkomsten de officiële start van bouwwerkzaamheden aan de Dongeschool gevierd. Samen met Openbaar Onderwijs aan de Amstel, DONS en Dynamo. En uiteraard uitvoerders VersteegUtrecht, KlaverKlimaattechniek en ElsengaInstallatietechniek. 

 

Hiermee is fase 1 van start. Dat betekent dat de sloopwerkzaamheden zijn beeindigd en gestart is met het klaarmaken van de tijdelijke behuizing in vleugel C en permanente verbouwing van vleugel B. 

 

______________________________________________

Informatiebijeenkomsten

Half februari organiseerden wij, samen met het architectenbureau, vertegenwoordiger van het verbouwproject en onze partners DONS & Dynamo, een informatieavond over de verbouwing van de Dongeschool. De verbouwing, het beoogde resultaat en het tijdpad zijn besproken, maar ook de tijdelijke behuizing en de voorbereidingen hiertoe. Hier kunnen de verslagen terug gelezen worden:

       Informatie-avond ouders

       Informatie-avond omwonenden


Tijdelijke behuizing

Van de tekentafel vandaan kunnen we nu ook uitkijken naar een concreet geplande start van verbouwing. Hiervoor is al een begin gemaakt met het klaarmaken van onze tijdelijke behuizing. Wij zijn heel erg verheugd op de plannen hiervoor omdat onze tijdelijk onderkomen een heel ruim jasje heeft;

Groepen 1 en 2 (5 kleuterklassen) zullen gezamenlijk naar Geulstraat 9 verhuizen. Dit gebouw is al enige jaren in bruikleen door ons als school en wordt nu gebruikt voor onze drama, leerlab, muziek en bevo lessen. Ook de tussenschoolse opvang heeft vorig jaar daar enkele groepen ondergebracht. 
Dit gebouw wordt al op dit moment gereed gemaakt voor de vijf groepen om daar ieder te voorzien van een lokaal met speelhoek, een eigen binnentuin, speellokaal én teamruimte. Ook dit gebouw is van de Amsterdamse school en heeft een prachtige stijl.

 

Groepen 3 t/m 7 zullen in de vleugel gespiegeld aan onze school komen. De ruimte en oppervlak is dus vergelijkbaar met de ruimte waar wij nu met de hele school in zitten (minus de gymzaal) maar er komen dan 7 groepen minder in waardoor er meer ruimte zal zijn voor ondersteuning ed.

 

Groepen 8 zullen gehuisvest worden in de bovenste etage van de middenvleugel. Een hele royale opstelling. Leuk hier is dat er nog een originele fresco van Leo Visser te zien is met de toepasselijke titel; 'Het Oude verdwijnt, maar schoon is het Nieuwe'.

 


Dynamo & DONS

Dynamo (voorschool de Krekels) en DONS zullen ook in dit middenstuk komen. Dit gedeelte zal dan ook als eerste onderworpen worden aan de definitieve verbouwing waardoor dit gedeelte als eerste klaar is en daarmee DONS en de Krekels geen tijdelijke huisvesting nodig zullen hebben. Nieuw bij deze situatie is dat DONS eigen ruimte zal gaan krijgen. Dynamo zal uitbreiden met slaapvertrekken waardoor zij volledige dagen opvang kunnen gaan bieden. 

 

In dit middengedeelte zal ook de nieuwe speelzaal komen, welke ook al gebruikt kan worden tijdens de tijdelijke huisvesting.

 

Beoogd resultaat

De initiële intentie van de renovatie is om de Dongeschool zowel concreet als qua beleving meer ruimte te geven en deze ruimte beter geschikt te maken naar de behoefte van nu.
Dit betekent ten eerste dat wij letterlijk meer ruimte krijgen doordat we het ‘hoekje’ omgaan. Dat betekent dat wij een gedeelte van het middendeel van de zogeheten B-vleugel van het pand erbij krijgen. Vanuit het plein gezien betekent dit, dat wij het stuk erbij krijgen tot en met de eerste deur van het middengedeelte vanaf het laatste kleuterlokaal gezien. In dat deel komen groepslokalen.
Naast dit deel, dus pal in het midden, zijn dan dus ook DONS en Dynamo gehuisvest, maar komt ook het nieuwe speellokaal. Deze ruimte zal geschikt zijn voor spel, dans én muziek. Ook beschikken wij gedurende schooltijd extra over de ruimte die DONS naschools gebruikt.

 

Dit betekent dat er in de vleugel (de A-vleugel) waarin wij nu zitten, na renovatie meer ruimte gecreëerd is doordat niet alleen de Krekels, maar ook 3 groepslokalen, de speelzaal en de opmaat-groep verplaatst zijn naar de B-vleugel. 

 

Voornaamste aanpassingen in de huidige vleugel zullen zijn dat directie, administratie en teamruimte centraal in het gebouw (op plaats van de speelzaal) ondergebracht zullen worden.
Alle ruimtes zullen weer, zoals in oorsprong, gelijkvloers worden en alle lokalen voor de groepen 1/2 beneden. De trappenhuizen zullen weer teruggebracht worden naar oorspronkelijke staat, in stijl met het eigenlijke ontwerp van de Amsterdamse School. Het lokaal voor beeldende vorming zal op de bovenste verdieping komen en zal ook voorzien zijn van kookgelegenheid waarmee dit een ‘meerdere voorzieningen’ ruimte wordt.


Planning

In de kerstvakantie van schooljaar 2022/2023 is de verbouwing van de tijdelijke behuizing afgerond. De gemeente wil dit grondig aanpakken omdat na de Dongeschool ook andere scholen tijdelijk in deze vleugel opgevangen zullen worden tijdens hun verbouwingen.


Dat betekent:

2022, December verhuizing
2023, Januari start scholing op tijdelijke locatie
2023, Januari start renovatie Dongeschool
2023, December terug verhuizen naar gerenoveerde locatie
2024, Januari opening gerenoveerde Dongeschool