Nieuws - pagina 2

 

 

 

Download

Nieuwsbrief September

Nieuwsbrief September

23 september 2019 - De eerste maand in het huidige schooljaar is afgesloten. Er zijn een hoop leuke dingen gebeurd en er liggen er nog meer in het verschiet. Ook een aantal praktische zaken van belang komen aan bod.  Leest u hierom graag op u gemak deze nieuwsbrief van september door. Lees meer ›
Begin Schooljaar Nieuws Brief

Begin Schooljaar Nieuws Brief

30 augustus 2019 - 

De eerste schoolweek zit er al weer op. Alles is weer lekker opgestart en wij genieten ervan om alle kinderen weer in de school te hebben. Op de website onder het kopje ‘Nieuws’ stond vorige week al een bericht namens de waarnemend directrice Thea, in deze brief aanvullende informatie.

Het is weer even wennen voor iedereen om weer op tijd op school te zijn. Toch is dat al heel goed gelukt! Lees meer ›

Een woordje van Thea; Start schooljaar 2019-2020

Een woordje van Thea; Start schooljaar 2019-2020

23 augustus 2019 - De zomervakantie is weer voorbij, ik hoop dat jullie allemaal een hele goede vakantie hebben gehad. Het Dongeteam is de afgelopen week al weer met veel enthousiasme aan het werk gegaan. Alle lokalen zijn weer mooi ingericht en gezellig gemaakt. We hadden mooie studiemomenten waarin we kennis met elkaar hebben opgehaald en gedeeld over onder andere groepsvorming, de leerlijnen in groep 1/2, de executieve functies en goed rekenonderwijs. Ook hebben we al veel voorbereidingen gedaan voor de eerste schoolperiode en we hebben natuurlijk ook tijd gemaakt om gezellig met elkaar bij te kletsen over de vakantie en om kennis te maken met onze nieuwe collega’s. Kortom, wij zijn er helemaal klaar voor om alle kinderen weer te ontvangen. Lees meer ›
Einde Schooljaar Nieuws Brief

Einde Schooljaar Nieuws Brief

12 juli 2019 - Het jaar is voorbij gevlogen! Zoals verwacht, liep alles anders en was het een turbulent maar goed schooljaar! We hebben genoten van de nieuwe lesmethodes uit Blink, geweldige activiteiten met elkaar gedaan en mooie feesten met elkaar gevierd. Ondanks dat we onze verwachtingen hebben bij moeten stellen qua verbouwing, hebben we er het beste van gemaakt en goed de geulstraat benut voor de vaklessen, keuzecursus en zelfs een blinkpresentatie! Dit jaar was er voor het eerst een leerlingenraad en dat hebben we geweten; warme truiendag en een groots verkleedfeest; wat een geslaagde primeur & inzet voor de medeleerling, net als de mediatoren die, voor het eerst dit jaar, hun rol vervulden. Het laatste jaar onder de hoede van directeur Rik van Veldhuizen; een succesvol & mooi 2018/2019! Lees meer ›
TSO-nieuws Juli

TSO-nieuws Juli

12 juli 2019 - Wij kijken terug op een goed schooljaar!

 

In totaal hebben we 40 overblijfkrachten die op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar school toe komen om ervoor te zorgen dat de kinderen kunnen overblijven en de leerkrachten kunnen eten, overleggen, pauzeren of een blokje om kunnen gaan. Ook dit jaar hebben we 3 dames bereid gevonden de wc´s op school schoon te maken tijdens de overblijf. Ook de aanrechten in de groepen worden wekelijks schoongemaakt. 

 

Het was even wennen om i.p.v. 1 uur en 15 minuten nu 1 uur overblijf te hebben. Vooral de onderbouw (groepen 3 en 4) heeft daardoor iets minder tijd om buiten te spelen. De tijd om te eten en vooral om na het eten nog een spelletje te doen of te knutselen is voor iedereen korter geworden. Er was dit schooljaar van alles te doen bij de TSO: dansen, djembé-les, musical-les, zangles allemaal via TussenDansenZang, schaakles met Sanne Visser, knutselen met Nanda en Melissa, buitenspelen met "lekker spelen op het schoolplein" en kleur/tekenwedstrijden. De activiteiten geven de kinderen de kans om even uit de klas weg te zijn, om iets nieuws te leren, om andere kinderen te ontmoeten en om hun talenten te ontwikkelen of juist een nieuw talent te ontdekken. Lees meer ›

Donge Dons Disco Festival

Donge Dons Disco Festival

21 juni 2019 - Het is bijna weer tijd voor ons jaarlijkse zomerfeest! Dit jaar is het feest extra bijzonder omdat de Dongeschool in het teken van het 10 jarig bestaan én samenwerking met DONS samen een feestje bouwen. Natuurlijk zijn ook de Krekels van de partij!

Wees allen welkom op het Donge Dons Disco Festival: 
Vrijdag 28 Juni, 15:00 – 18:30.

  Lees meer ›

Nieuwsbrief Mei

Nieuwsbrief Mei

27 mei 2019 - Mei leek wel een feestmaand! Groep 7 en 8 gingen op kamp, de avond4daagse werd door 106 kinderen van onze school gelopen en er was een schoolreisje naar Sprookjeswonderland in Enkhuizen. Daarnaast waren er allerlei culturele uitjes, onder andere naar de Hermitage, de Krakeling en NEMO. Maar er is ook hard gewerkt aan de Blinkprojecten in de midden- en bovenbouw groepen, die bijvoorbeeld bij de groepen 5 en 6 met 'een leerzame Extremen-markt' zijn afgerond. Verder zijn de kinderen deze week met de Cito-toetsen getart. Ook komende week en in de eerste week na de lesvrije week zullen er toetsen afgenomen worden. Lees meer ›
Nieuwsbrief April

Nieuwsbrief April

18 april 2019 - Aan het begin van de meivakantie blikken we terug op april met mooie evenementen en uitstapjes. Ook zijn er weer projecten van Blink afgerond en ook het project 'Oorlog in mijn buurt' is beëindigd met de zogeheette 'Eind-ontmoeting'.
De kinderen uit groep 7 hebben allemaal succesvol hun verkeersexamen behaald.
Afgelopen week besteedde wijkkrant Zuid weer aandacht aan ons renovatie verhaal en er zijn weer wat praktische mededelingen.  Lees meer ›
Nieuwsbrief Maart

Nieuwsbrief Maart

29 maart 2019 - Aan het eind van maart kijken we terug op een turbulente maand waarin de groepen acht een hoop spannende dingen hebben gedaan en de kleuters allerlei schooluitjes hebben ondernomen.
Ook zijn alle groepen afgelopen maand met een nieuw Blink thema gestart. Zo is groep 3 bijvoorbeeld met De Ruimte bezig en groep 5 met Aardse extremen.
Er zijn weer nieuwe acties ondernomen in het dossier renovatie en we hebben in de laatste weken voor de vakantie een paar leuke evenementen op stapel; De Koningsspelen en De Keuzecursus. Lees meer ›
TSO-Nieuws Maart

TSO-Nieuws Maart

28 maart 2019 - Maart betekende het einde van blok 2 bij de tussentijdse opvang. Dit gebeurde met met verschillende optredes. Lees meer ›
Nieuws van de leerlingenraad; maart

Nieuws van de leerlingenraad; maart

28 maart 2019 - Wij zijn Joost, Zoë, Laurien, David, Dave, Doris, Kees en Lyla en zitten namens de leerlingen van de Dongeschool in de leerlingenraad. Elke groep (vanaf groep 5) heeft 1 vertegenwoordiger. Wij komen eens in de twee weken samen en brengen dan nieuwe onderwerpen in die wij zelf bedacht hebben of ons zijn aangedragen door mede-leerlingen. Ook evalueren wij punten die uitgevoerd zijn.  Lees meer ›
Keuzecursus

Keuzecursus

23 maart 2019 - Traditioneel wordt op de Dongeschool 'keuzecursus' georganiseerd. 
Op deze dag kunnen leerlingen zich inschrijven voor een 'cursus' na keuze.
Dit kan van alles zijn, yoga, fotografie, koken of boekbinden. Maar een raket knutselen of een frans liedje instuderen zou ook kunnen. De keuze is reuze.

Lees meer ›
Koningsspelen

Koningsspelen

22 maart 2019 - 12 April zijn de Koningsspelen!  Een dag die in teken staat van sport, spel maar bovenal plezier! Dit alles in en oranje jasje, met een lunch van de Koning toe. 
Dit jaar sporten de groepen 1 t/m 5 met elkaar op het schoolplein, en doorlopen de groepen 6 t/m 8 een sportcircuit in gymzaal en geulstraat met diverse workshops. 
Let op! De leerlingen zijn deze dag om 13:30 uit!

Lees meer ›
Landelijke onderwijsstaking 15 maart

Landelijke onderwijsstaking 15 maart

08 maart 2019 - Er is het afgelopen jaar veel te doen geweest rond het lerarentekort. Zo is er het afgelopen schooljaar al meerdere keren gestaakt, is er veel aandacht in de media geweest voor dit onderwerp en wellicht heeft u ook zelf gemerkt hoe moeilijk het is om kort en langdurende vervanging te vinden bij afwezigheid van de vaste leerkracht. Er is ook al het één en ander bereikt: de salarissen zijn voorzichtig verbeterd en er is geld vrijgekomen om de werkdruk in het onderwijs te verminderen. Toch is er op vrijdag 15 maart aanstaande opnieuw een grote onderwijsstaking aangekondigd. Op de Dongeschool zijn al hele grote stappen gemaakt, toch doen ook de leerkrachten van de Dongeschool mee aan deze staking. Waarom? Lees meer ›
Dossier renovatie

Dossier renovatie

06 maart 2019 - De Dongeschool is gehuisvest in een prachtig monumentaal pand wat niet meer voldoet aan de onderwijs en huisvestingsnormen van de huidige tijd. 21ste eeuwse vaardigheden waarbij leerlingen steeds meer modern onderwijs genieten, leerpleinen waar ruimte is voor overleggroepen en studiehoeken, aparte ruimte voor vakonderwijs en afgezonderde ruimte voor alle onderwijsbegeleiding vanuit Intern Begeleiders, opmaatgroepen en plusklassen zijn minimale vereisten voor een toekomstige renovatie.  Lees meer ›
Nieuwsbrief Februari

Nieuwsbrief Februari

05 maart 2019 - Wij hopen dat jullie genoten hebben van de voorjaarsvakantie! Zoals u weet, zijn wij vorige week alweer gestart met werken. Er is door alle collega’s hard gewerkt; alle leerkrachten hebben het gegeven onderwijs van de afgelopen periode geëvalueerd en nieuwe onderwijsplannen gemaakt voor de komende periode. Dit is in samenwerking gedaan met de intern begeleiders Marion en Roos. Zij hebben met alle leerkrachten groepsbesprekingen gehouden. Verder is iedereen druk geweest met het maken van de rapporten en het voorbereiden van de rapportgesprekken die volgende week gaan plaatsvinden.

  Lees meer ›

Carnaval!

Carnaval!

31 januari 2019 - Onze leerlingenraad blijkt bijzonder effectief. Niet alleen hebben ze het voor elkaar gekregen dat het jeugdjounaal en de wethouder op school gekomen zijn, ze hebben ook aangedragen bij het schoolteam dat de leerlingen graag carnaval zouden willen vieren. 
Op de studiedag, 7 januari, hebben zij hun idee gepitched waarop er een stemming volgde.
Met een ruime meerderheid is hierop besloten dat de leerlingenraad een carnavalfeest mag gaan organiseren; Vrijdag 15 februari wordt er carnaval gevierd op de Dongeschool! Lees meer ›
TSO 12,5 jaar!!

TSO 12,5 jaar!!

31 januari 2019 - U heeft het kunnen zien aan de versierde entree; Vandaag is het een feestelijke dag!
De Tussentijdse School Opvang (in huidige vorm) bestaat 12,5 jaar!
Een mooi moment om de overblijfkrachten en karin in het zonnetje te zetten Lees meer ›
TSO-Nieuws Januari

TSO-Nieuws Januari

31 januari 2019 - De keuze voor kinderen tijdens de overblijf wordt steeds uitgebreider!

Naast heerlijk buiten spelen op ons fantastische schoolplein en lekker je brood op eten in je eigen klas met je vriendjes, ( soms wordt er voorgelezen of schooltv gekeken of spelletjes gedaan) kan je ook kiezen voor diverse activiteiten.

De kinderen geven zich zelf op via hun overblijfkracht. De onderstaande lessen worden gegeven in blokken van 10 lessen.

Er zijn 3 blokken per schooljaar.

De eerste les mogen kinderen kijken of zij dit leuk vinden, vanaf de 2e les is het de bedoeling dat je elke les komt. Lees meer ›

Ouders Dongeschool spreken in op Raadsvergadering

Ouders Dongeschool spreken in op Raadsvergadering

30 januari 2019 - Woensdag 30 januari vond de raadsvergadering van Raadscommissie Werk, Inkomen en Onderwijs (WIO) plaats. Elke vergadering is er de mogelijkheid in te spreken. MR oudergeleding en Ouder Vereniging Dongeschool hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om hun zorgen bij de raad te uiten. Lees meer ›
1 2 3 4