TSO - Overblijf

De Dongeschool biedt de mogelijkheid uw kind over te laten blijven. De overblijf of tussenschoolse opvang (afgekort TSO) is een service die georganiseerd wordt onder verantwoordelijkheid van de school. De school heeft een overblijfcoördinator (Karin Visser) in dienst die de vrijwilligers aanstelt en aanstuurt die tijdens de overblijf worden ingezet. Ook houdt zij contact met leerkrachten en de directeur over belangrijke zaken die zich afspelen tijdens de overblijf.  Alle overblijfmedewerkers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Daarnaast heeft school een administratief medewerker (Antoinette Aris) in dienst die de financiële kant van de overblijf uitvoert. Beide medewerkers zijn bereikbaar via tso@dongeschool.nl

Aan het deelnemen van de overblijf zijn kosten verbonden. U kunt een aanvraagformulier voor het overblijven aanvragen bij de administratie van de school of downloaden via de website van de Dongeschool .U kunt het formulier ook ingevuld mailen naar tso@dongeschool.nl (voorzien van digitale handtekening) De kosten van de overblijf worden per bank/giro overgemaakt of u kunt een machtiging afgeven.

Ook kunt u een strippenkaart aanschaffen bij de schooladministratie als u kind zo af en toe gebruik maakt van de overblijf. Kosten zijn dan 20 euro voor 10x overblijven en 10 euro voor 5 x overblijven. Als de strippenkaart vol  is krijgt u kind deze mee naar huis zodat u eventueel een nieuwe aan kunt schaffen.

 

De overblijf vindt plaats in het klaslokaal van uw kind waar het onder begeleiding van 2 overblijfkrachten zijn/haar lunch eet. Tijdens het eerste half uur wordt er gegeten en gedronken, het andere half uur wordt er lekker buiten gespeeld op het schoolplein. De groepen 1 t/m 4 eten eerst in de klas en gaan om 12.35 uur naar buiten. De groepen 5 t/m 8 worden in de klas opgehaald door de overblijfkrachten en gaan eerst naar buiten tot 12.35 uur en gaan dan naar hun klas om te eten en een spelletje te doen, lezen of tekenen of kletsen met je vriendjes.

Dit alles onder begeleiding van overblijfkrachten. Wij volgen met elkaar regelmatig een cursus om de overblijf zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Er is geen wachtlijst voor de overblijf. Elk kind is welkom. De overblijf is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 uur tot 13.15 uur. De kinderen die niet gebruik maken van de overblijf  verlaten om 12.00 uur de school en kunnen vanaf 13.05 uur als de groepen 3 en 4 de school in zijn gegaan, het schoolplein op komen om naar de klas te gaan.

Er vindt elke dag een korte overdracht plaats tussen de leerkracht en de overblijfkracht aan het begin en einde van de overblijf.

De regels die onder schooltijd gelden, gelden ook tijdens de overblijf. Zoals respect hebben voor elkaar en de overblijfkrachten, rustig lopen in de gangen en in de klas, luisteren naar elkaar. Ruzies worden uitgepraat en bijgelegd eventueel met de leerkracht besproken. Bij ernstige problemen wordt de overblijfcoördinator ingeschakeld, eventueel ouders gebeld, de leerkracht en  de directeur op de hoogte gesteld. Er bestaat ook een gele en rode kaarten systeem, dwz. waarschuwing, (officiële waarschuwing en laatste waarschuwing)  tijdelijke plaatsing in een andere klas of heel uitzonderlijk schorsing van enkele weken bij de overblijf.

 

De overblijf is bedoelt voor de kinderen om even te ontspannen, te bewegen en om te eten. U geeft uw kind gezond en lekker eten en drinken mee. (geen koek en snoep of chips of prik-houdende drankjes. Die stoppen wij weer terug in de tas van uw kind) We verwachten dat alle kinderen eten tijdens de overblijf. Ze moeten energie opdoen om tot 15.00 uur nog te leren en te werken. Mocht er een rede zijn waarom uw kind niet eet, dan horen wij dit graag. Ook allergieën  en andere belangrijke weetjes horen wij graag. Dit kunt u aangeven op het aanmeldformulier of ons mailen. tso@dongeschool.nl

Als uw kind een keer mee gaat met een vriendje of thuis gaat eten ipv. op de overblijf horen wij dit ook graag van u via een briefje die u mee kunt geven aan uw kind. Wij laten kinderen niet zomaar de school uit gaan als zij opgegeven zijn voor de overblijf.

 

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u van de overblijf een mail met daarin de kosten voor het aankomende schooljaar en over met welke gegevens uw kind ingeschreven staat bij de overblijfadministratie. Als er veranderingen zijn kunt u die dan per mail doorgeven. U kunt het hele jaar door veranderingen doorgeven in het aantal dagen dat u  gebruik maakt van de overblijf, rekeningnummer, adreswijzigingen etc. Via tso@dongeschool.nl

Mocht u vragen hebben over de gang van zaken tijdens de overblijf kunt u contact opnemen met Karin Visser, de overblijf coördinator, via tso@dongeschool.nl. Bij financiële vragen over de TSO kunt u contact opnemen met Antoinette Aris  tso@dongeschool.nl

 

 

 

 

 

Download

Aanmeldformulier overblijf
Download aanmeldformulier voor de overblijf.