Vakantie- en vrije dagen

Vakantierooster 2020-2021

Eerste schooldag

17 augustus 2020

Lesvrije dag: Studiedag

23 september 2020

Herfstvakantie

10 oktober t/m 18 oktober 2020

Lesvrije dag: Studiedag

13 november 2020

Kerstviering; leerlingen 12:00 uur uit

17 december 2020

Kerstvakantie

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Lesvrije dag: Studiedag

4 januari 2021

Voorjaarsvakantie 

20 februari t/m 28 februari 

Lesvrije dag

3 maart 2021

Paasweekend 

2 april t/m 5 april 2021

Lesvrije dag: Studiedag

14 april 2021

Meivakantie (inclusief Konings- en Bevrijdingsdag)

26 april t/m 9 mei 2021

Hemelvaart en aansluitende vrijdag

13 en 14 mei 2021

Pinksterweekend 

maandag 24 mei 2021

Lesvrije dagen 

14 t/m 16 juni 2021

Zomervakantie 

10 juli t/m 22 augustus 2021

 

Vakantierooster 2021-2022

Eerste schooldag

          23 augustus 2021

Herfstvakantie

          18 t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie

          27 dec 2021 t/m 7 jan 2022

Voorjaarsvakantie

          21 t/m 25 feb 2022

Lesvrije week

          28 feb t/m 4 mrt

Goede Vrijdag

          15 april 2022

Tweede Paasdag 

          18 april 2022

Koningsdag

          27 april 2022

Meivakantie                 

          25 april  t/m 6 mei 2022

Hemelvaart en aansluitende vrijdag 

          26+27 mei 2022

2e Pinksterdag

          6 juni 2022

Lesvrije week

          20 t/m 24 juni

Start zomervakantie  

          18 juli 2022

 

Let op! Drie losse studiedagen moeten nog ingepland worden.


Mocht u één of meerdere extra vrije dagen buiten de schoolvakanties willen aanvragen, dan kunt u één van deze twee formulieren downloaden. Deze dient schriftelijk te worden aangeboden. Wilt u wel opletten welke van die twee formulieren van toepassing zijn op uw aanvraag. Zie de richtlijnen dat op het formulier zijn aangegeven. De formulieren zijn ook op school bij de administratie te verkrijgen. 

 

Ga naar de pagina formulieren om alle formulieren te bekijken of download direct het aanvraagformulier vakantieverlof of verlof gewichtige omstandigheden.