Vakantie- en vrije dagen

Rooster 2020-2021

Eerste schooldag

17 augustus 2020

Lesvrije dag: Studiedag

23 september 2020

Herfstvakantie

10 oktober t/m 18 oktober 2020

Lesvrije dag: Studiedag

13 november 2020

Kerstviering; leerlingen 12:00 uur uit

17 december 2020

Kerstvakantie

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Lesvrije dag: Studiedag

4 januari 2021

Voorjaarsvakantie + lesvrije week

20 februari t/m 7 maart 2021

Paasweekend 

2 april t/m 5 april 2021

Lesvrije dag: Studiedag

14 april 2021

Meivakantie (inclusief Konings- en Bevrijdingsdag)

26 april t/m 9 mei 2021

Pinksterweekend 

maandag 24 mei 2021

Lesvrije dagen 

14 t/m 16 juni 2021

Zomervakantie 

10 juli t/m 22 augustus 2021

 

Mocht u één of meerdere extra vrije dagen buiten de schoolvakanties willen aanvragen, dan kunt u één van deze twee formulieren downloaden. Deze dient schriftelijk te worden aangeboden. Wilt u wel opletten welke van die twee formulieren van toepassing zijn op uw aanvraag. Zie de richtlijnen dat op het formulier zijn aangegeven. De formulieren zijn ook op school bij de administratie te verkrijgen. 

 

Ga naar de pagina formulieren om alle formulieren te bekijken of download direct het aanvraagformulier vakantieverlof of verlof gewichtige omstandigheden.